Apie prasmę

Prasmė yra gyvenimas.
Prabangus ir sotus gyvenimas – išbandymas sielai. Ji gali užgesti.
Skurdus ir alkanas gyvenimas – išbandymas sielai. Ji gali pavargti.
Turtingas gyvenimas – galimybė kurti Gėrį.
Varganas gyvenimas – galimybė kurti Save.
Vidutinioko gyvenimas – pasirinkimas sielai: busti ar miegoti.

Pradžioje prasmė – Kelią rasti.
Radusiam prasmė – juo eiti.
Einančiajam prasmė – jame išsilaikyti,
Nes daug į jį įeinančių, tačiau daug ir išklystančių.

Prasmės ieško tas, kuris Kelio nerado arba iš jo išklydo.
Radęs jį nekalba, nes eina.
Einantysis žino, kad Kelias – tai Procesas.
Ar turi Procesas pabaigą, jeigu jis yra amžinas?
Ar girdėjote, kad žvaigždės stovėtų?

Kiekvienas objektas iš mažučių dalelių susideda.
Bet kuris sąmonės būvis jas turi.
Ar atomas, įsiliejęs į visumą, nustos buvęs atomu?
Štai toks yra ištirpimas.

2010 03 24
M. Č.