Apie tikėjimą

Neatsigręžk atgal,
Nesidairyk į šalis.
Eik. Eik ten, kur žinai.
Kur veda širdis ir kviečia platumos.

Neklausinėk, bet eik.
Klausinėjantis užkliūva, kliūties nepamatęs.
Atsigręžiantis suklumpa arba jį įtraukia praeitis.
Praeitis tąsi ir lipni, todėl įtraukia besidairantį.

Praeitis jau buvo, todėl eik ja apsivainikavęs,
Jos lazda pasiremdamas.
Ateitis – tai dykumos miražas, kuris gali išnykti.
Nereikia juo tikėti.

Tikėk Tuo, kas veda dabar,
Kas ves visados, nes atvedė iki dabar.

Tas, kuris dairosi, netiki Tuo, kuris veda.
Todėl jį pavilioja pakelių balsai.
Jį įtraukia vaizdiniai.
Greitai jis išklysta.

Tikėjimas saugo ir neleidžia paklysti.
Tikėjimas žadina ir gaivina.
Tikėjimas parkritusį į Kelią sugrąžina.
Tikėjimas veda.

2010 03 24