Apie pasaulio sampratą

 • Visa ko Pradžia ir Pabaiga yra Bendroji Sąmonė, kuri Žemėje išsidalija į daugybę Tikėjimo formų, pritaikytų atitinkamai žmogaus sąmonei taip, kaip ta sąmonė pajėgia dieviškumą suprasti.
 • Dėl tos priežasties negali būti vienos religijos, viršesnės už kitas.
 • Visos, kurios buvo įvestos per tikruosius Bendrosios Sąmonės – Dievo pasiuntinius, turi savo prasmę, kaip ir savo sąmonės kokybę atitinkančius sekėjus.
 • Dievas, arba Bendroji Sąmonė, yra visur: dangaus kūnuose ir reiškiniuose, mineraluose ir vandenyse, augmenijoje, gyvūnuose ir žuvyse, paukščiuose, taip pat kiekviename žmoguje.
 • Daiktuose, kuriuos sukuria žmogus, yra to žmogaus sąmonė.
  Vadinasi, jiems jis tampa kūrėju.
 • Jeigu mokslas dar šiuo metu kažko paaiškinti negali, tai nereiškia, jog tai neegzistuoja.
 • Bendroji Sąmonė pasireiškia įvairių pasaulių sąmonėse, iš kurių materialaus pasaulio sąmonė yra pati tankiausia.
 • Būtent todėl Žemėje tiek daug nesąmoningumo, kuris ir gimdo kančią joje gyvenantiems.
 • Sąmoningumo siekis ir kasdienis vidinis darbas nusako antropoteosofo tikrąjį požiūrį ir Kelią.