Pagrindiniai antropoteosofo gyvenimo principai

Tikėk TUO, iš Kurio išėjo visos religijos ir Tikėjimo rūšys, visas Kosmosas ir visi Įstatymai, pagal kuriuos jis formuojasi ir vystosi, visi kosminiai objektai, taip pat Žemė ir tai, kas ant jos, vadinasi, ir Tu.

TAPK tuo TIKĖJIMU

Trys Pagrindiniai Tikėjimo principai:

 1. Tik Meilė gali sutaikyti pasaulius, nugalėti karus, nuraminti kenčiančius ir prikelti puolusius.Tik Meilė atveria Sąmonę ir padeda suprasti Dievą.

  Tapk Meile. Būk Meile.

 2. Tiesa yra viena: viskas prasidėjo ir baigsis Jame.
  Žmonės smulkina Tiesą į milijardus dalelių, įsivaizduodami, kad Tiesa yra sudėtinga, kad ji negali būti tokia paprasta.

  Tikėk esmine Tiesa, o ne jos dalelėmis.

  Tik tada Tu įeisi į ją ir Pažinsi.

 3. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Tai Evoliucija.
  Tie, kurie nori sustabdyti tai, kas nesustabdoma, nukenčia patys.
  Tie, kurie bando greitinti procesą, įsivaizduodami esą dievai, – taip pat.

  Todėl būk sąmoningoje Evoliucijoje ir tada Tu visada būsi ten, kur reikia, ir tada, kai tai reikalinga Tau.