Kelias

Tyros sąmonės lašas nukrito į kūną.
Kaip ankšta ir kaip čia tamsu.
Koks žygis sunkus laukia jo
Tamsoje ir ankštybėje.
„Aš laisvėj buvau.
Aš ja kvėpavau.
Į baisią vergiją dabar patekau.
Kaip tapti Šviesa vėl galėčiau?“

Trumpas kelias iš Šviesos į Tamsą,
Bet ilgas jis iš Tamsos į Šviesą.
Kas ryšis jam –
Turės perplaukti septynias jūras:
Pirmojoje – kraujo jūroje –
Knibžda baisios būtybės.
Jos piktos ir visada išalkusios.
Jas įveiksi kantrybe.

Antrojoje – klijų jūroje –
Galima greitai įklimpti.
Ją pereisi tapęs lengvas.

Trečiojoje – ugnies jūroje –
Galima sudegti.
Ją pereisi tik pats tapęs ugnimi.

Ketvirtojoje – meilės euforijos jūroje –
Tave gali užliūliuoti sirenos.
Ją pereisi budrumu.

Penktojoje – informacijos jūroje –
Tave gali įtraukti Žinios.
Ją pereisi supratęs.

Šeštojoje – palaimos jūroje –
Tave gali sustabdyti Palaima.
Ją pereisi tylėdamas.

Septintoji jūra – labiausiai viliojanti.
Tai išminties jūra.
Tave gali sustabdyti Išmintis.
Pereisi ją nebūdamas.
Tada Tu vėl grįši į Šviesą,
Nes Ja būsi tapęs pats.
Tik tada jos niekas nebeužgesins,
Net jei vėl nukrisi į kūną.

2008 06 04