Antropoteosofų bendrija

2015 m. rugpjūčio 16 d. antropoteosofų aktyvo susirinkime buvo nutarta Antropoteosofų klubą reorganizuoti į bendriją.

Klubas – tai bendrų interesų turinčių žmonių laisvalaikio praleidimo vieta. Antropoteosofijos suvienytas kolektyvas toks būti nebegali.

Bendrija – tai savarankiškų, sąmoningų, bendru vardikliu suvienytų žmonių grupė. Bendras vardiklis šiuo atveju – pati antropoteosofija.

Antropoteosofų bendrija jungia švaros savo mintyse, žodžiuose ir darbuose siekiančius įvairių tikėjimo krypčių žmones. Kokybė, kokybė, kokybė – štai kas svarbiausia visur ir visada. Kokybiškas darbų atlikimas nusako atsakomybės laipsnį. Atsakomybė – tai išminties prieangis.

Bendrija susijusi su VšĮ „Idealistų būstinė“, kurios tikslai išskirtinai švietėjiški, o darbas – koordinuoti ir organizuoti antropoteosofais save laikančių žmonių iniciatyvas ir veiklą.

Antropoteosofų bendrija apima keletą darbo grupių. Bendrijos nariai renkasi, kurios grupės veikloje nori dalyvauti, atsižvelgdami į savo gebėjimus, poreikius, polinkius, pomėgius ir pan.

Antropoteosofų bendrija veikia visoje Lietuvoje. Bendrijos centras – Vilniuje.
Visų grupių darbo pagrindinė koordinatorė – Aušra Liasienė.

Apie sklaidą

Antropoteosofija duota mūsų per Astrėją, su kuria mes laiko neskaičiuojame. Žmonės sugeba greitai tai, kas jiems naudinga atrodo, savaip prisitaikyti ir taip Esmę iškreipia. Šitaip su visais dvasiniais mokymais ir Idėjomis nutinka, todėl kas tam tikrą laiką mūsų siųstieji vis privalo ateiti, kad tas Idėjas savo darbais ar savimi nuo mentalinių apnašų apvalytų ir iškreipimus atitaisytų, kartu pritaikytų tai konkrečiam laikotarpiui ir žmonių kintančiam mentalitetui.

Antropoteosofija skirta mąstančiam, dvasines tiesas suprasti siekiančiam europiečiui ir kitiems. Amerikoje kitaip, vadinasi, pagal mentalitetą tie dalykai pateikiami, kaip ir Indijoje ar Rusijoje. Todėl tol, kol mokymo perdavėja fiziniame kūne tebėra, ji su savo vyru yra mūsų įgalioti antropoteosofijos švara rūpintis, apsaugoti ją nuo bet kokių iškraipymų. Jeigu iškraipymų atsiras jiems kūnuose tebesant, kas tada bus, kai jie tuos kūnus palikę iš Žemės išeis? Tai reiškia, kad jie patys mokymo sklaidą inicijuoja ir tam tinkamus žmones suranda ir paruošia.

Tokiam skleidėjui nuolatos su savimi būtina dirbti, kad reikiamą vibraciją išlaikytų. Tačiau kad juo taptų, pats tą vibraciją turi užsiauginti kantriai, valingai ir nuosekliai su savimi dirbdamas, kitų savomis bėdomis neapkraudamas, savo išbandymus tinkamai įveikdamas. Tai būtina, kad mus pasiekianti vibracija formuotųsi ir būtų išlaikyta. Todėl antropoteosofijos Idėja jam kelrode žvaigžde tampa ir dvasine energija, jį maitinančia. Ši Idėja jo širdies idealu tampa, o jis pats – nepataisomu idealistu. Toks supranta, suvokia ir patiria mūsų energijos veikimą, todėl tinkamai gali perduoti mokymą kitiems. Jis tampa tos Idėjos vėliavnešiu. Joks vėliavnešys neturi teisės vėliavos ant žemės padėti, nes tada neišvengiamai Idėja bus iškreipta ar net sutepta. Vėliavnešys senovėje buvo laikomas itin svarbiu asmeniu. Jis negalėjo vėliavos dėti ant žemės net mirdamas, turėjo kitam į rūpestingas rankas perduoti, nes vėliavos numetimas reiškė pralaimėjimą.

Todėl sakome ir pabrėžiame: neleisime, kol perdavėja gyva, iškreipti to, kas taip sudėtingai buvo ruošiama ir perteikiama, ypač dabartinėmis vartotojiškumo klestėjimo sąlygomis. Kai jos nebebus, sunkiau bus tai padaryti.

Tuos, kurie mūsų duotą mokymą savavališkai naudoja pasipelnymo ar panašiems tikslams, mūsų įgaliotų žmonių neatsiklausę, plagiatoriais įvardijame. Plagiatoriai niekados esmės nesupranta, nes neturi tinkamo supratimo, jeigu jau taip elgiasi, todėl savo karmą dar labiau apsunkina kitus žmones painiodami.

Įspėjame taip besielgiančiuosius ir sakome, kad tik tas, kuris mokymą įvedė, žino, kas yra pasiruošęs sklaidos darbus atlikti, o kas dar ne.

Perdavėja ir jos vyras nuolatos vykdo mūsų pavedimus, kad ir kokie jie būtų.
Visaleistinumas chaosui būdingas, todėl mums nepriimtinas.
Kalbėjome apie antropoteosofijos sklaidą ir tuos, kurie gali ir kurie negali to daryti.

Pasaulio Mokytojai2016 liepos 16 d.

Bendrijos kuratorė – Violeta Skinderienė, el. p.

Miestų atsakingieji asmenys:

Vilniuje – Giedrė Skupienė, tel. 8 650 30009, el. p.
Kaune – Rasa Kvedarienė, tel. 8 698 45427.
Klaipėdoje – Margarita Volovnikienė, tel. 8 610 24906.
Šiauliuose – Loreta Šernienė, tel. 8 620 54662.
Panevėžyje – Rimas Liberis, tel. 8 687 41088.
Mažeikiuose – Indrė Kunaikienė, tel.8 687 43105.
Radviliškyje – Amoreta Kurklinskienė, tel. 8 682 66389.
Vilkaviškyje – Audronė Matusevičiūtė, tel. 8 612 86934.
Utenoje – Ramunė Steiblienė, tel. 8 698 41738.
Molėtuose – Vytautas Verbickas, tel. 8 687 16362.
Rietave – Stanislava Mačiuitytė, tel. 8 682 18674.
Plungėje – Vilma Gurčinaitė, tel. 8 652 88734
Šveicarijoje – Sonata Nevulienė, el. p.

Prašome užsirašyti į norimas grupes, nes tik šių grupių nariai gaus visą informaciją apie bendrijos veiklą.

Visos Antropoteosofų bendrijos narių susitikimai rengiami du kartus per metus – gruodžio ir gegužės mėnesiais.