Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Antropoteosofijos studijų grupė

Antropoteosofinės literatūros studijų ir praktinio taikymo grupelės, yra skirtos suburti visus, norinčius gilintis į antropoteosofiją, susipažinti ir bendrauti su bendraminčiais, išmokti dirbti su savimi ir kartu daryti gerus darbus žmonių ir tautos labui.
Kiekviena grupelė, priklausomai nuo joje esančių narių, turi savo specifiką. Grupelėse taip pat gali būti meldžiamasi, atliekamos praktikos, užsiimama visuomenine švietėjiška veikla. Šios grupelės savo veiklą gali viešinti arba ne – tai priklauso nuo jų pačių sprendimo.

Visoje Lietuvoje yra susibūrusios kelios antropoteosofijos studijų grupelės.

 

Antropoteosofijos studijų grupelė Vilniuje
Grupėje susipažįstama su antropoteosofine pasaulėžiūra ir bendrijos veiklomis.
Susitikimuose dalyvauja tiek neseniai antropoteosofiją atradę, tiek ilgiau į ją besigilinantys žmonės. Kartu kryptingai nagrinėjame antropoteosofijos tekstus.
Diskutuojame, dalijamės ieškojimų patirtimi, išsakome savo nuomonę, džiaugiamės bendros minties jėga ir įžvalgomis. Tokiu būdu daugiabriauniškiau įsigiliname į rūpimą temą. O siekdami kūrybiškai žvelgti į pažinimo procesą, jį paįvairiname taip, kaip patys nusprendžiame.
Čia laukiami įvairūs klausimai ir pasiūlymai, susiję su bendrija ir antropoteosofine pasaulėžiūra. Todėl tai tinkamiausia grupė siekiantiems įsilieti į bendrijos gyvenimą, randant savo vietą joje.
Jeigu norite gauti kvietimus į grupės susitikimus, praneškite apie tai el. paštu arba telefonu.
Atsakingasis asmuo – Andrius Labanas, tel. 8 698 46777, el. paštas studijosvilniuje@antropoteosofija.lt

Antropoteosofijos studijų grupelė Kaune
Grupės tikslas – plačiau ir giliau pažinti ir suvokti antropoteosofinę pasaulėžiūrą. Ji skiriama visiems, besidomintiems antropoteosofija, ieškantiems Kelio į Save, mąstantiems apie Būtį ir Tikėjimą.
Grupės nariai studijuoja ir analizuoja antropoteosofijos tekstus, dalijasi įgytomis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi. Gilinantis į šias temas plačiau suvokiamas Žmogus, Visatos dėsniai. Tai skatina kiekvieno sąmoningumą, leidžia geriau suprasti darbo su savimi prasmę ir gyvenime vykstančius procesus.

Antropoteosofijos studijų grupelė Klaipėdoje
Antropoteosofijos studijų grupė Klaipėdoje susitikimų metu skaito ir nagrinėja antropoteosofinę literatūrą, siekia sąmoningumo stengdamasi pažinti vidines tiesas, susieti jas su kasdiene patirtimi. Gali dalyvauti visi norintieji. Nuo 2016 m. liepos grupė renkasi kas antrą trečiadienį.
Atsakingasis asmuo – Roman Ivanov, tel. 8 653 13033.

Antropoteosofijos studijų grupelė Panevėžyje
Grupėje susipažįstama su antropoteosofine pasaulėžiūra ir bendrijos veikla. Nagrinėjami antropoteosofiniai tekstai, aiškinamasi jų prasmė, dalijamasi asmenine patirtimi.
Susitikimuose dalyvauja tiek neseniai atradę Antropoteosofiją, tiek seniau ja besidomintys žmonės.
Atsakingasis asmuo – Rimas Liberis, el. paštas panevezys@antropoteosofija.lt

Antropoteosofijos studijų grupelė Radviliškyje
Mūsų grupė vienija panašiai mąstančius žmones. Susitikę nagrinėjame antropoteosofinę literatūrą. Skaitydami tekstus diskutuojame, dalijamės patirtimi ir išgyvenimais, aiškinamės, kaip išlikti sąmoningiems šiame amžiuje. Studijos įgauna prasmę tik taikant įgytas žinias kasdieniame gyvenime, tai ir stengiamės daryti.
Grupės veikloje gali dalyvauti visi besidomintys ir norintys susipažinti su antropoteosofija.
Atsakingasis asmuo – Amoreta Kurklinskienė, tel. 8 682 66389.

Antropoteosofijos studijų grupelė Vilkaviškyje
Grupėje studijuojama antropoteosofinė literatūra ir žinomų antropoteosofų darbai bei veikla.
Studijuojamos antropoteosofinės pasaulėžiūros temos dažniausiai pasirenkamos atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas ir svarbius bendrijai ar grupelės nariams kylančius klausimus. Išsakoma nuomonė, diskutuojama, dalijamasi patirtimi.
Atsakingasis asmuo – Audronė Matusevičiūtė, tel. 8 612 86934.

Antropoteosofijos studijų grupelė Utenoje
Antropoteosofijos grupės Utenoje nariai savarankiškai skaito antropoteosofinę literatūrą ir bendrų susitikimų metu, kurie vyksta kartą per savaitę, aiškinasi kilusius klausimus, dalijasi situacijų patirtimis, pamokomis, suvokimais.
Kas mėnesį ar du į antropoteosofijos studijų užsiėmimus pakviečiamas Edmundas Petruoka. Kartu skaitome antropoteosofinius tekstus, juos aptariame, aiškinamės, diskutuojame.
Atsakingasis asmuo – Daiva Sabaliauskienė, tel. 8 685 01982.

Antropoteosofijos studijų grupelė Šiauliuose

Atsakingasis asmuo – Loreta Šernienė, tel. 8 620 54662, el. p. siauliai@antropoteosofija.lt.

 

Už Antropoteosofijos studijų grupes Lietuvoje yra atsakingi Edmundas Petruoka ir Aušra Liasienė. Jeigu jūs norite prisijungti prie grupelės jūsų vietovėje kreipkitės į atsakinguosius asmenis aukščiau nurodytais adresais. O jei norite tokią antropoteosofijos studijų grupę turėti savo gyvenamoje vietovėje susisiekite su A. Liasiene arba E. Petruoka.

 

Atsakingasis asmuo

Edmundas Petruoka, tel. 8 600 66079, el. p. edmundas.petruoka@gmail.com

Aušra Liasienė, tel. 8 670 63580, el.p. ivadopaskaitos@antropoteosofija.lt

Naujienos

Informacija ruošiama.

Rašykite grupės atsakingajam asmeniui