Audronės Ilgevičienės užrašytų knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje ir užsienyje

Ieškome ir laukiame žmonių, kurie norėtų ir turėtų realias galimybes prisidėti prie šių knygų vertimo į vokiečių, anglų kalbas ir jų leidybos bei platinimo Europoje. Taip pat ieškome tų, kurie imtųsi knygos „Sakmė apie aisčius“ vertimo į latvių kalbą ir jos leidybos bei platinimo Latvijoje.
Atsakingieji asmenys: Jurgita Girkantaitė-Rumšienė, el.p. , Sonata Nevulienė, Danguolė Garnelienė, tel. 8 687 48777, Andrius Labanas, tel. 8 698 46777.