Grupė „Moterų paslaptys“

Tikrasis moteriškumas – tai taika ir meilė moters širdyje.

A. Ilgevičienė, „Eros priešaušryje, arba apie išniekintą okultizmą, astrologiją ir „Pasaulio pabaigą“, p. 150.

Suvokdamos moters reikšmę dabartiniame pasaulyje, nagrinėsime, kaip kiekvienai merginai ir moteriai svarbu rasti taiką pirmiausia savyje, nes tik tada ji gali mylėti kitus. Moteriškos dievybės ir maldos joms, istorijoje iškilių moterų asmenybės, moters vaidmenų analizė (dukra, mama, žmona, draugė, bendradarbė ir kt.), archetipiniai moteriškumo aspektai (įkūnijami kaip mumyse gyvuojančios deivės), moters fiziologija, grožio paslaptys, savirealizacijos galimybės, santykiai ir panašūs klausimai – mūsų susitikimų temos.

Jeigu jums rūpi meilė ir darna jumyse ir aplink jus, ateikite į mūsų grupę (amžius nesvarbu).

Atsakingieji asmenys: Agnė Vilkoicaitė, el. p. , Lina Ažubalienė, , Audronė Jautakienė, el. p. .