Grupės veikla

Šaltinių valymas ir jų priežiūra

Ar įsivaizduotumėte Žemę ir save be vandens? Ar galėtumėte be jo išgyventi?

Nuo senų senovės žmonės gerbė vandenį, tikėdami jo stebuklingomis galiomis. Vanduo – tai pradžių pradžia. Tai Žemės įsčios. Jame užsimezgė pirmoji gyvybė. Šaltinėlis – tai vandens versmė, duodama Žemės Motinos viskam, kas turi gyvybę, atsigaivinti. Mums, žmonėms, taip pat. Be švaraus vandens niekas negalėtų išgyventi. Kas gi norėtų gerti purviną, užterštą vandenį?

Lietuvos žemė garsėja savo gydomaisiais šaltiniais. Žemė Motina lepina mus jais, tačiau ji neturi rankų, kuriomis galėtų tų šaltinių švarą palaikyti. Todėl mes, žmonės, turėtume tai daryti, jei Motinos dovaną gerbiame.

Šie metai, kaip ir 2012 metai, – pokyčių metai. Geromis mintimis, žodžiais, darbais ateitį kurkime, jei jos gražios geidžiame. Šventųjų šaltinių valymas – vienas tokių darbų. Išvalydami užterštus šaltinius, kartu ir nematomą erdvę apvalysime. Tos erdvės nematoma kokybė priklauso nuo žmonių minčių bei darbų. Pagal ją ir jaučiamės. Šaltinis – tai esmė, per kurią savo tautos dvasiai atsigauti padėsime. Vanduo kaupia informaciją. Malda prie tyro šaltinio jį savo gaiva pastiprins. Tekės toliau vanduo į upes, ežerus, jūras, didžiuosius vandenis tą gaivą nešdamas.

Svarbi ši vasara, naują prasmę ji gali atverti. Žemės įsčios turi apsivalyti nuo žmonių purvo. Todėl vandenis valyti reikia. Pradėkite nuo to, kad šaltinėlį svarbų savo šeimai susiraskite ir laiko bei jėgų nepagailėkite, jį nuo nešvarumų apvalydami. Žemė Motina atsidėkos jums nauju supratimu, o šaltinėlis – jūsų šeimos darna ir sveikata. Todėl kviečiame jus šią vasarą kartu valyti šaltinius.

Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.

                                                                       Lietuvos Dvasios paveldo pažinimo grupė

  • 2013 m. gegužės mėnesį naujai sutvarkytas Pūčkorių šaltinis.
  • 2012 m. rugpjūčio mėnesį sutvarkytas Velniakampio šaltinis.
  • 2012 m. liepos mėnesį sutvarkytas Pūčkorių šaltinis.
  • 2012 m. birželio mėn. sutvarkytas šaltinis prie Šventosios uolos, Liucionyse, už Nemenčinės.