Kūrybininkų grupė

Kūrybininkų grupė vienija kūryba besidominčius bendraminčius. Grupės tikslas – sieti kūrybą su Antropoteosofijos idėjomis, pažinti savo kūrybiškumą, ieškoti įkvėptosios kūrybos apraiškų. Grupė savo veiklą vykdo Vilniuje ir Šiauliuose.
Grupės veikla:
Rengiame atviras kūrybines praktikas visai bendrijai: rašymo, šokio, muzikos, piešimo ir kt. Jų metu bandome labiau pažinti save ir suaktyvinti kūrybinį potencialą. Taip pat organizuojame kūrybininkų grupės susitikimus, kuriuose, remdamiesi Antropoteosofine pasaulėžiūra, susipažįstame su įkvėptųjų menininkų kūryba.

Atsakingieji asmenys: Gailė Garnelytė, (Vilnius) tel. 8 612 94507, Lina Tamošiūnienė, (Šiauliai) tel. 8 678 82322.