Lietuvos dvasios paveldo pažinimo grupė

Per amžius sukaupti Tautos dvasiniai turtai padeda tos Tautos vaikui save tikrąjį rasti ir sustiprėti. Padeda tuomet, kai vaikas dėl savo Dieviškųjų šaknų pradeda darbus daryti. Tuomet jis jas ima pažinti savimi, o ne tik akimis ar ausimis. To ir siekiame šioje grupėje.
Veiklos kryptys:
– piliakalnių, šaltinių ir kitų šventų vietų valymas;
– protėvių paliktų išminties grūdų paieška tautosakoje ir susitinkant su žmonėmis, kurie tais grūdais gali pasidalyti;
– bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis panašia veikla užsiimančiomis grupėmis, būreliais visoje Lietuvoje;
– sutartinių giedojimas;
– kalbos gelmių tyrinėjimas;
– ryšių su broliais latviais palaikymas ir viskas, kas padeda aisčių ainiams pasisemti stiprybės iš praeities, ją į Gyvenimą įlieti, yra mūsų veikla.
Atsakingieji asmenys: Vida Dailidienė, tel. 8 614 18770, Deivydas Jonelis, tel. 8 634 27513, Asta Kasperavičienė, tel. 8 656 75863.

Aisčių Dvasios kreipimasis