Maldos grupė

Maldos grupė skirta besimokantiems melstis ir tiems, kuriems svarbi kolektyvinė malda dėl žmonijos sąmoningumo ir Taikos pasaulyje.

Malda – tai širdies pokalbis su sielos Tėvu.
Malda – tai savo esybės užpildymas Jo gerumu ir išmintimi.
Malda – tai pagalbos šauksmas į Jį, žinant, kad nors jis viską girdi ir mato, tačiau negali kištis neprašytas.
Malda – tai dėkingumas už gyvenimą.
Malda – tai tai žodžiais išreikštas siekis grįžti Namo.
Melskis širdimi ir būsi išgirstas.

P. Ilgevičius, A. Ilgevičienė, ,,Malda“, 21 p.

Atsakingieji asmenys: Aušra Liasienė, Nina Kolesnikovienė, el. p.