Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Maldos grupė

„Žmogiškasis netobulumas skatina tapti tobulesniam. Nelaimės ir ligos moko ir apvalo. Išdrįsk pripažinti tuos netobulumus ir keiskis, prašydamas aukštųjų jėgų pagalbos. Pasitelk dorybes, kurias žino siela.
Ir tada Tavo gyvenimas nuskaidrės, nes nuskaidrės Tavo širdis, kurioje ims skleisti sparnus siela, atėjusi į Žemę savų darbų atlikti. Tada juos prisiminsi, imsi daryti. Tada ir pagalbos sulauksi.
Išdrįsk. Žmogus gali viską.“

P. Ilgevičius, A. Ilgevičienė. „Malda“, p. 20

Antropoteosofija nėra religija. Tai – pasaulėžiūra. Antropoteosofiniu požiūriu, visas Kosmosas, Žemė, visos jos karalijos – žmonija, mineralai, augmenija, gyvūnija – yra vientisas gyvas organizmas, kurį jungia Bendroji Sąmonė, arba Dievas, arba Dieviškoji Šviesa. Todėl dalelė šios Šviesos yra kiekvieno iš mūsų viduje. Tai mūsų siela. Ji yra tai, kas mes iš tikrųjų esame… Kad pasiektume šį supratimą, turime susiruošti į kelionę link savęs tikrojo, pasiryžti sunkiausiam pasaulyje darbui – darbui su savimi.

Darbas su savimi – tai sąmoningos vidinės pastangos atskirti savo gerąsias savybes nuo ydų ir neigiamų įpročių; geruosius bruožus būtina stiprinti, o trūkumus – taisyti. Dirbant tokį darbą, svarbu būti idealistu ir tikėti Gėriu. Niekas neverčia to daryti, tam tiesiog reikia subręsti, suprasti tai kaip savo tiesą ir pradėti taip gyventi, ugdyti savistabą, savo suvokimus patikrinti gyvenime, pasirinkti sau tinkamas dvasines praktikas. Visa tai tampa gyvenimo būdu žmogui, einančiam savęs pažinimo, t. y. dvasinio tobulėjimo, keliu. Be galo daug šiame kelyje gali padėti malda. Kai kam artimos mantros, kai kas renkasi praktikuoti asanas, o kai kam labiausiai tinka maldos. Žmonės meldžiasi nuo neatmenamų laikų. Nuoširdi malda harmonizuoja ir sustiprina, praskaidrina protą ir jausmus, padeda pamatyti savo klaidas ir paskatina jas taisyti, augina pasitikėjimą savimi ir gyvenimu.

Maldos grupėje renkasi žmonės, kuriems malda yra artima, besimokantys melstis, koncentruotis, medituoti ir siekia įvesti maldos praktiką į savo kasdienį gyvenimą, t. y. išsiugdyti vidinį poreikį melstis kasdien.

Jeigu norite prie mūsų prisijungti, gauti daugiau informacijos apie grupę, prašome kreiptis į grupės atsakingąjį asmenį:

Vilniuje – Andrius Labanas, el. paštas malda.vilnius@antropoteosofija.lt
Kituose miestuose maloniai prašome kreiptis į konkrečių miestų atsakinguosius asmenis.

Atsakingasis asmuo

Andrius Labanas
el. p. malda.vilnius@antropoteosofija.lt

Naujienos

Informacija ruošiama.

Rašykite grupės atsakingajam asmeniui