Anmeldung

(nur registrierte Mitglieder)

Video

Jahre

2018 Januar 20

Audronė Ilgevičienė – Tautos kultūrinio paveldo ir Dvasinės tapatybės svarba dabartiniu laikotarpiu

2018 Januar 20

Eugenijus Jovaiša – Klaudijaus Ptolemėjo Geografija ir Rytų Baltijos tautos

2018 Januar 20

Valdemaras Šimėnas – Prūsų žemės trauka

2018 Januar 20

Vaclovas Mikailionis – Tautos su Vyčio ženklu lemtis

2018 Januar 20

Bronius Genzelis – Tauta istorijos verpetuose

2018 Januar 20

Dainius Razauskas – Dvasinė tautiškumo esmė

Kontaktieren Sie uns