Login

(for registered members only)

Video

2018

2018 January 20

Audronė Ilgevičienė – Tautos kultūrinio paveldo ir Dvasinės tapatybės svarba dabartiniu laikotarpiu

2018 January 20

Eugenijus Jovaiša – Klaudijaus Ptolemėjo Geografija ir Rytų Baltijos tautos

2018 January 20

Valdemaras Šimėnas – Prūsų žemės trauka

2018 January 20

Vaclovas Mikailionis – Tautos su Vyčio ženklu lemtis

2018 January 20

Bronius Genzelis – Tauta istorijos verpetuose

2018 January 20

Dainius Razauskas – Dvasinė tautiškumo esmė

Contact us