Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Savęs pažinimo grupė

Zodiakas – tai tiktai 12 matomų galimų Dievo Veidų. Visus dvylika žmogus, Žemėje būdamas, turi pažinti ir savyje atskleisti, kad iš jos gravitacijos išsilaisvintų.

A. Ilgevičienė, „Pirminės šventės“, 2016 m., 100 p.

Kosmosas, Žemė ir visos jos karalijos – žmonija, augmenija, gyvūnija, mineralai – tai vientisas gyvas organizmas. Jį jungia Bendroji Sąmonė. Žmogus yra tos Sąmonės dalelė. Kryptingai eidamas į save gilyn, jis vis labiau pažįsta savo esmę, supranta kitus ir Visatos dėsnius…

Taigi šios grupės tyrinėjimo objektas yra pats žmogus, jo vidinis pasaulis. Remdamiesi antropoteosofine astrologija, mes sekame Saulės judėjimą per Zodiako ratą ir bandome suprasti, kaip kiekvieno Zodiako ženklo temos reiškiasi mūsų pačių gyvenime. Gilinamės į šias temas, stebime, analizuojame save ir stengiamės atskirti savo gerąsias savybes nuo ydų bei neigiamų įpročių, kad galėtume teigiamybes toliau stiprinti, o su trūkumais dirbti.

Darbas su savimi yra neatsiejama savęs pažinimo proceso dalis. Tai kiekvieno sąmoningumo siekiančio žmogaus gyvenimo būdas.

Atsakingasis asmuo

Nina Kolesnikovienė,
tel. 8 686 71318,
el. p. atsstudijos.c@gmail.com.

Rašykite grupės atsakingajam asmeniui