Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Alchemikės Meilės Lėjos Ajjanasan pranešimas „Kaip ugdyti savo sąmoningumą (praktinė patirtis, pratimai)“

Vystyti savo sąmoningumą man padėjo ir padeda alchemija. Ji atskleidė manyje tokius gebėjimus kaip empatija, stalkingas, alchemijos meistriškumas. Ji padėjo man be iliuzijų atskirti daugialypes energijas ir jų vibracijas, vystyti išmintį, besąlyginę meilę, atstatyti žmogišką orumą bei susijungti su savo tikrąja esme. Alchemija sustiprino tikėjimą savimi, DIEVU-ŽMOGUMI, pažadino manyje giluminį suvokimą, kad aš, kaip ir visi kiti žmonės, esu žvaigždinė-žemiška daugiamatė būtybė. Viena mano daugiamatės būtybės dalis šiame gyvenimo laikotarpyje pasireiškia kaip alchemikė.

ŽVAIGŽDINĖ-ŽEMIŠKA DAUGIAMATĖ BŪTYBĖ
Tai žmogus, savyje suvokęs ir priėmęs dieviškąsias kosmoso ir Žemės energijas. Dirbdama su savimi, su Žemės ir kosmoso energijomis, aš pažinau daug įvairių sąmonės lygių ir skirtingas jų vibracijas, pradedant nuo nesąmoningojo lygmens iki žmogiškojo-dieviškojo. Žmogaus kūnas turi kelis sąmonės lygmenis, kurie vystosi tik sąmoningai juos suvokiant.

KAS YRA ALCHEMIKAS?
Tai žmogus, pasiryžęs savyje pažinti ir šviesą, ir šešėlį bei save keisti, atradęs Tikrąją ESMĘ. Tai žmogus, kuris stebi save kasdienybėje, seka kiekvieną savo reakciją į tai, kas vyksta, ir keičia savo negatyvų atsaką į viską, kas vyksta jo gyvenime. Tai reiškia, kad jis sąmoningai stebi savo mintis, emocijas, galvoseną, kurios gimsta jame bei pasireiškia išorėje ir, pritaikydamas jau įgytą žinojimą, transformuoja savyje negatyvią energiją į pozityvią. Nuolatinis kasdienis kiekvieną akimirką vykstantis darbas su savimi tokį žmogų įpratina sąmoningai rinktis, kelia jo kūno ląstelių ir sielos vibracijas, vysto jame dieviškąsias savybes, ugdo sugebėjimą skirti ir aiškiai įsisąmoninti Tikrosios Esmės vibracijas savyje bei atpažinti kitokių energijų vibracijas.
Šis darbas ugdo gebėjimą matyti nematomus pasaulius ir atveria galimybę kontaktuoti su kitomis civilizacijomis. Tuo būdu vystosi sąmoningas savęs priėmimas ir iškreiptų energijų gydymas. Nuo to momento, kai žmoguje paraleliai su vykstančiomis fiziniame plane situacijomis prasideda aktyvi savistaba, atsirandančių reakcijų sąmoningas rūšiavimas ir jų transformavimas, kuris leidžia žmoguje užgimti besąlyginės meilės energijai, žmogus tampa alchemiku.

KAS YRA ALCHEMIJA?
Deepak Chopra savo knygoje „Burtininko kelias“ sako: „Alchemija – tai žmogiškos būtybės pavertimas į skystąjį auksą. Tai mūsų žemųjų EGO savybių, tokių kaip baimė, gėda, pavydas, neapykanta, nesąmoningas kerštas pačiam sau ir kitiems, pavertimas į pačias gražiausias savybes. Tai būtų besąlyginė meilė, suvokimas, sąmoningumas, pusiausvyra, išmintis, laimė, džiaugsmas, harmonija ir kūrybingumas.“

KĄ REIŠKIA SKYSTASIS AUKSAS?
Tai reiškia KOSMINĘ Gryną Meilės Energiją, Dievo Sąmonę, ŠVIESĄ MUMYSE. Alchemija gyvenime – tai nuolat pasąmonėje vykstantis nesąmoningas procesas, kuris vėliau, dirbant su savimi, pavirsta į sąmoningą procesą: savęs tobulinimą, deformuotų energijų vidinį stebėjimą ir jų transformaciją. Deformuotos energijos – tai dirbtinis blogis, visų neigiamų minčių ir emocijų, esančių Žemės erdvėje ir pasąmonėje, tamsa, klampi, į save įtraukianti masė.

KAS YRA DIRBTINIS BLOGIS (TAMSA) MANO SUVOKIMU?
Tai yra didžiulis EGREGORAS – deformuotos energijos rezervuaras, prisipildęs intelekto pasigaunamų ŠVIESOS energijų, kurios yra įvyniojamos į žemos kokybės materijos energijos sluoksnius. Į šitą milžinišką dirbtinio Blogio deformuotos energijos rezervuarą įeina mažesni ir didesni egregorai, turintys savyje tokias minčių formas, kurios stiprina žmoguje neigiamas emocijas. Tai yra Tamsioji Jėga mūsų pačių ir kolektyvinėje pasąmonėje.

Dirbdama su savimi įsisąmoninau, kad turiu tik du pasirinkimus:
1. Arba priimti kolektyvinį mąstymą – SUSITAPATINTI SU KOLEKTYVINIU EGO, su jo nuostatomis ir įsitikinimais, kad žmogus yra auka savo aplinkybių, gimimo, gyvenimo, kuriame nėra nieko gero, o jis pats – „tik maišas kaulų, kraujo ir mėšlo“, kad nėra jokių nematomų pasaulių ir yra tik tai, ką matome, t. y. materialistinė-separatistinė pasaulėžiūra.
2. Arba galiu tikėti, kad žmogus yra daugiamatė būtybė, KURIOS DAUGIASLUOKSNIS KŪNAS NUOLATINIAME VIRSMO PROCESE YRA SKYSTOJO AUKSO ŠVYTĖJIMAS ir kurioje telpa visos matomo ir nematomo pasaulių energijos.
ŽMOGUS GALI TIKĖTI, KAD YRA AMŽINAS IR GIMSTA TAM, KAD IŠMOKTŲ ĮKŪNYTI SAVO DIEVIŠKĄJĮ POTENCIALĄ.
Aš pasirinkau a n t r ą j į variantą. Tada ir prasidėjo mano sąmoningas augimas – ALCHEMIJA. Save stebėdama, medituodama, MELSDAMASI, nuoširdžiai su savimi kalbėdamasi, aš išmokau savyje atpažinti ir atskirti TIKROSIOS AŠ vibracijas (pojūčius) nuo baimės vibracijų (emocijų), nuo klaidingos nuomonės, nuo tikėjimų – tiek savo, tiek ir kitų žmonių, kuriais buvau įtikėjusi. Štai taip palaipsniui gimė sąmoningas požiūris į save, kaip į savo pačios minčių, troškimų, emocijų, užgimstančių manyje, taip pat reakcijų šeimininkę. Įsisąmoninau, kad pati galiu rinktis, kaip reaguoti, tai yra, kokią dalį SAVĘS noriu išreikšti išoriniame pasaulyje. Ar aš noriu parodyti save kaip fizinę būtybę, pasirinkdama standartines intelekto reakcijas, ar renkuosi sąmoningai keisti negatyvų mąstymą ir išryškinti, išreikšti savo dieviškumą. Palaipsniui ateina suvokimas, kad žmogus yra ne tik kūnas ir siela, bet ir Dieviškoji sąmonė. Tai ne tik žinojimas, bet ir pripažinimas savyje, kad žmogus yra Dievo vaikas – Dievo žmogus. Nuo tos akimirkos prisiimi visišką atsakomybę už savo gyvenimą – už savo ketinimus, mintis, žodžius ir veiksmus. Atsiranda sugebėjimas išgirsti ir suprasti, ką tau sako kūnas. Taip pat ateina gebėjimas iššifruoti įvairius išorės ženklus ir simbolius. Atsiskleidžia tikras gebėjimų potencialas ir vystosi talentai. Pasireiškia užuojauta ir meilė sau, savo kūnui bei kitiems. Tuo pačiu metu atsiveria karminė atmintis, pradeda gyti 10 pažeistų DNR siūlų, palaipsniui atsistato šviesos kūnai – žemiškasis, planetinis, galaktinis ir kosminis. Šie procesai veda prie vienybės su VIENIU įsisąmoninimo. Atsistato džiaugsmas, vidinė pusiausvyra, atsiranda kūrybingumas, vientisumo, pilnatvės ir laimės būsena. Ateina savirealizacija. Būni apimtas beasmenės, besąlyginės meilės visiems ir viskam.

ALCHEMIJOS ĮRANKIAI:
1. Matymas.
2. Stebėjimas (savistaba).
3. Intuicija (priėmimas savo Tikrojo Aš esu).
4. Analizė (aprašymai-sintezė).
5. Savivoka (savęs suvokimas), naudojantis kosminiu veidrodiniu atspindžio dėsniu sieloje – priėmimas savo atspindžio-projekcijos savo pasąmonės.
6. Atsiskyrimas nuo neigiamos energijos savyje.
7. Energijų transformacija.

KAS YRA MATYMAS?
Toltekai sako: „Matymas – tai tikrosios žinios be jokių abejonių, kurios pasireiškia žmoguje, dirbant su savimi, išsiugdant intelekto savidrausmę, širdies tyrumą, intuiciją, savistabą.“

SAVISTABA
Anot toltekų, savistaba – tai menas stebėti savo ego negatyvias reakcijas destruktyvioje situacijoje, skirtingų energijų vibracijų atsekimas. Darbo su savimi pavyzdys: kasdienis sąmoningas savo minčių, emocijų, galvosenos stebėjimas ir negatyvo transformacija į pozityvą išugdė manyje gilų iliuzijų įsisąmoninimą, iliuzijų, kurias sukūrė mano intelektas. Ir kartą aš intuityviai pajutau savo intelektą kaip gyvą substanciją. Jis manyje prabilo: „Atleisk man, siela, atleisk man, kūne, labai gailiuosi, kad aš, intelektas, save įsivaizdavau Dievu kūno sąmonėje, manipuliavau tavimi, siela. Aš niekada neprisipažindavau klydęs ir netgi žinodamas apie savo klaidas kūriau tau, kūne, pilną kančios gyvenimą. Kupinas išdidumo, puikybės, užsispyrimo, bukumo, tuštybės ir pranašumo aš pasisavinau Dvasios šviesą, kurią man perduodavai TU, siela, visai užmiršęs, kad pats moku tik rinkti faktus ir juos klasifikuoti, bet ne vadovauti. Dabar pripažįstu, kad aš, intelektas, ir kūno sąmonė, ir sielos sąmonė – MES visi esame lygiateisiai bendradarbiai ir kad kūnas yra mano geriausias draugas, kuris man padeda savo signalais nustatyti SIELOS būseną.“

KĄ REIŠKIA „PRIIMTI SAVE, SAVO TIKRĄJĮ AŠ ESU“?
Tai nereiškia sutikti su tuo, kad tai, KĄ JAUČIA PAŽEISTA, KENČIANTI DALELĖ MANYJE, esu VISAS AŠ. Tai reiškia leisti sau pažvelgti į save iš kito taško. Tai reiškia PRIPAŽINTI, KAD TAI ESU NE VISAS AŠ ir KAD AŠ, ŽMOGUS, SAVYJE TURIU IR SVEIKAS, DŽIAUGSMINGAS, ŠVIESIAS DALIS IR GALIU sąmoningai pasirinkti, kur nukreipti savo dėmesį.

KAS YRA SAVIVOKA, SUVOKUS IR PRITAIKIUS VEIDRODINIO ATSPINDŽIO DĖSNĮ?
Veidrodinio atspindžio dėsnis – tai DVASIOS ŠVIESOS paveikta, iš pasąmonės išėjusi iškreiptų energijų projekcija. Ši projekcija kaip filtras, susidedantis iš susierzinimo, pykčio, pavydo, nepasitenkinimo, priekaištų, pagiežos, neapykantos ir keršto pačiam sau, iš energijų, kurios padengia žmogaus intelektą ir žmogus pradeda viską girdėti bei priimti iškreiptai. Šią akimirką privalome sustoti ir atskirti tą destruktyvią dalelę nuo savęs, žmogaus. Tam reikia sąmoningai nukreipti savo, žmogaus, dėmesį į savo reakcijas. Kaip? Aš tiesiog tuo metu klausiu savęs: „Kodėl aš taip pykstu?“, „Ar tai aš visas žmogus, ar tai tik dalelė manyje taip reaguoja?“ Garsiai sau užduodu klausimą: „Ką aš, dalelė, dabar jaučiu?“, ir garsiai įvardiju manyje tuo momentu iškilusią mintį ar skambančią emociją. Atrandu, kad tuo būdu mano fizinė sąmonė lengvai išsivaduoja iš standartinio mąstymo, ir imu situaciją matyti visiškai kitaip… Veidrodinio atspindžio dėsnis pasireiškia tada, kai jaučiame susierzinimą, pyktį, kai kaltintame kitą ar tiesiog pabėgame nuo situacijos sprendimo.

KĄ, MANO MANYMU, REIŠKIA MOKĖTI ATSKIRTI?
Tai gebėjimas išmintingai ir sąmoningai atskirti iliuzijas nuo tikrovės ir aiškiai jausti, kur pasireiškia ego, o kur – T i k r o j i E s m ė. Čia padeda susijungimas su Tikruoju AŠ savyje ir įvardijimas tos energijos, kuri išryškėjo per vidinę ar išorinę reakciją, ir sąmoningas pasirinkimas, ką maitinti savyje: tai, kas suteikia harmoniją ar kas veda į susinaikinimą.
Mumyse yra susinaikinimo programa. Kas tai? Iš kur ji atsiranda? Gimdamas vaikas atsineša ne tik nepaliestą pirmykštę energiją, bet ir energijas, sukauptas per praėjusius gyvenimus. Ta pirmykštė neindividualizuota energija turi savyje snaudžiančią neapykantos energiją. Kai ją ima veikti kitų žmonių intelekto nuostatos, ši energija pradeda augti ir virsti tame žmoguje ego tamsiąja sielos puse. Trijų mėnesių kūdikio fizinis protas į save priima tą energiją, kurią skleidžia aplink jį esantys žmonės. O nuo trijų mėnesių kūdikio prote formuojasi pirma individuali, bet neteisinga nuomonė, kad jį mylintis žmogus tam ir yra, kad visą save – savo dėmesį, energiją ir laiką – atiduotų tik jam. Iš šitos kūdikiškos patirties kūdikio protas formuoja nuomonę, kad jį mylintis žmogus visada žino visus jo poreikius ir norus. Tuo metu jo fizinio proto dalis yra neišmananti ir neišsivysčiusi. Ją apgaubia neteisingų nuostatų energija. Ta energija, laikui bėgant, apgaubia kitų nuostatų energijos, kuriose slypinčios fizinės materijos dalelės turi kiek daugiau nuovokos. Pradėjus formuotis vaiko e g o, tai pasireiškia kaip neigimo programa, kuri lemia vaiko elgesį ir verčia į viską atsakyti „Ne“. Neišmanymo energija – neindividualizuota neapykanta, veikiama joje išaugintų minties formų, materijos, kolektyvinėje sąmonėje pavirsta į viską neigiančią ir griaunančią energiją – separatistinį mąstymą – į teroristo archetipą, kuris kiekvieno žmogaus pasąmonės lygmenyje susijungia su jo asmeniška susinaikinimo programa ir sau pačiam trokšta savo fizinės formos mirties… Fiziniame plane ši programa įsijungia kaip žmogaus neapykanta sau pačiam. Ji sustiprina nesąmoningą kaltės jausmą ir gimdo kerštą, kuris vykdomas per žalingus įpročius, per kitus, naudojant užpuolimą, prievartą, mušimą ir net masines žmogžudystes – karą. Susinaikinimo programa turi daug kaukių – archetipų.

KAS YRA TRANSFORMACIJA?
Tai alcheminis procesas, kuris išgrynina negatyvias energijas ir pakelia energijos virpesių dažnį. Tai išlaisvinimas savo Sąmonėje fizinio proto dalelių nuo stereotipinio mąstymo, įvairių blokų ir minčių formų, o tai ir priveda prie sąmoningumo.

ALCHEMIJOS INGREDIENTAI DVASINIAME PLANE:
1. Dėkingumas.
2. Sąmoningumas.
3. Sąžiningumas.
4. Nuoširdumas (atviras pokalbis su savimi).
5. Širdies tyrumas.
6. Nuolatinis kalbėjimasis su kūno ląstelėmis.
7. Priėmimas.
8. Atleidimas.
9. Palaiminimas.
10. Paleidimas.
11. Leidimas sau priimti naujas šviesos energijas ir jų priėmimas.
FIZINIAME PLANE:
1. Meditacija.
2. Malda.
3. Sąmoningas kvėpavimas.
4. Mantros, joga ir kitos praktikos.

KAS YRA DĖKINGUMAS?
Tai yra Absoliuto energija – tyra energija – besąlyginės meilės magnetas, kuriantis mūsų ketinimų ir troškimų materializaciją fiziniame plane. Dėkingumas už bet ką Visatai tampa patvirtinimu, kad tai j a u yra ir galite tuo disponuoti. Visata atsako: „Tegul taip ir būna“ arba „Tebūnie.“

KĄ REIŠKIA SĄMONINGUMAS?
Neal Donald Walsch sako: „Būti sąmoningam – tai būti šioje akimirkoje. Tai reiškia sustabdyti minčių bėgimą ir nukreipti dėmesį į savo kūno pojūčius bei leisti sau iki galo išgyventi tai, ką jaučia nesąmoninga dalelė.“
Dirbdama suvokiu, kad intelektas būtinai turi pripažinti, kad jis – tik tarpininkas tarp sielos ir kūno. Jis turi pripažinti, kad kūnas, kaip ir siela, turi savyje Dievo sąmonę. Ir kūnas, ir siela yra lygiaverčiai bendradarbiai su DVASIA – DIEVO SĄMONE ŽMOGUJE. Tai ir yra sąmoningumas.

NUOŠIRDUMAS, SĄŽININGUMAS IR ATVIRUMAS
Tai bendravimas su savo sąžine, su savimi ir kūno ląstelėmis. Jis prasideda:
– nuo pripažinimo, kad ląstelė savyje turi aukščiausiosios Šviesos vibraciją, gyvybės dvasią – energiją, kurioje slypi Absoliuto sąmonė;
– nuo siekimo s ą m o n i n g a i susijungti su Absoliuto sąmone savo širdyje;
– nuo suvokimo, kad iki šiol intelektas negarbingai elgėsi su žmogaus kūne slypinčia Absoliuto sąmone, kuri mūsų kūne reiškiasi per i n t u i c i j ą ir kaip Gyvybė – Dvasia;
– nuo pripažinimo, kad materialusis protas žmoguje yra atskirtas nuo Absoliuto sąmonės, esančios jame pačiame;
– nuo pripažinimo, kad intelektas savivaliauja ir manipuliuoja žmogumi, kaltindamas jį ar kitus už visas nesėkmes.

KAS YRA TYRA ŠIRDIS arba KĄ REIŠKIA BŪTI TYRAŠIRDŽIUI?
Theun Mares knygoje „Toltekų mokymas“ rašo: „Tyrumas reiškia mokėjimą veikti pačiu geriausiu būdu, pasitelkiant visas įmanomas žinias.“ Būti tyraširdžiui – tai būti visiškai atsakingam, t. y. prisiimti visą atsakomybę už save, savo mintis, emocijas, žodžius, veiksmus, savo gyvenimą ir savo žinias.“ Laikui bėgant suvokiu, kad visi gyvenimo išbandymai atsiranda tik tam, kad žmogus galėtų pats augti iki tokio lygmens, koks jam leidžia perprasti, suvokti t i k r ą j ą neįkainojamą GYVYBĖS DOVANOS PRASMĘ ir suprasti, kad tik jis pats yra visiškai atsakingas už savo gyvenimą.

PRIĖMIMAS
Priimti nereiškia s u t i k t i su kito žmogaus nuomone. Tai reiškia kitaip pažvelgti į situaciją, į žmogų, į save. Leisti sau prisiminti save, savo tikrąjį Aš ir PAKEISTI SAVO STEREOTIPINĘ REAKCIJĄ SAVYJE. Tai reiškia panaudoti gautas žinias čia ir dabar. Kaip? Kuo dažniau, neieškodami atsakymo, klauskite savęs: „Kaip sureaguotų šią akimirką DIEVO SĄMONĖ manyje?“
Naudodamasi veidrodinio atspindžio dėsniu, aš žvelgiu į viską Dievo akimis ir suvokiu, kad viskas, kas dabar vyksta su manimi, vyksta pagal sielų sutartis. Viso to tikslas yra vienas: kad aš, Žmogus, prisiminčiau, KAS AŠ ESU iš tikrųjų ir išmokčiau priimti visas savo daleles savyje. Tai reiškia, kad išmokčiau MYLĖTI SAVE ir mylėti kitus. Būčiau atjaučianti ne tik kitiems, bet ir sau. Situacijos vyksta tam, kad išmokčiau matyti Dievo planą mano sielos evoliucijai. Kad išmokyčiau savo intelektą surasti nors kažką gero, net kai būna l a b a i b l o g a i. Padėčiau jam suvokti, suprasti, kad jis per filtrą – iš pasąmonės kylančių neigiamų energijų projekciją – mato vykstančią situaciją. Šiuo momentu labai svarbu atskirti save nuo šio filtro. Tam reikia perkelti dėmesį į savo vidines reakcijas. Kaip?
PRAKTIKA: atsisukame į save, į savo TIKRĄJĮ AŠ ir pažvelgiame į tą savo dalelę, kuri kažkam priešinasi, kaltina ar susierzina. Ir paklausiame savęs: „Kodėl ši situacija su manim vyksta?“, „Ką turiu savyje pamatyti? Ką suprasti?“, „Ar tai yra mano?“, „Ar tai man suteikia Harmoniją?“, „Ir k a m man to reikia, jei nėra Harmonijos?“, „Kodėl aš (dalelė) taip pykstu?“ Įsivardykite kylančias emocijas ir po to paklauskite savęs: „Kokie nerealizuoti poreikiai, norai slepiasi už šių mano emocijų?“ Atsakymą užrašykite automatiškai, o po to užrašykite tris ar keturis veiksmus fiziniame plane, kad realizuotumėte užslėptas reikmes, norus, kurie dabar iškilo. Kartokite: „Dėkoju, myliu.“

KĄ REIŠKIA ATLEIDIMAS, ATGAILA?
Mano manymu, atleidimas – tai sąmoningas suvokimas, kad tai buvo savęs – savo asmenybės pažinimas, o ne klaida. Savęs pažinimas per nuostatas ir susinaikinimo programas. Atgaila – tai pripažinimas, kad intelektas nukreipia žmogaus dėmesį nuo dieviškosios kibirkštėlės, esančios mumyse. Atleidimas – tai intelekto sąmoningas suvokimas, kad viskas, kas vyksta šiuo momentu, yra g e r i a u s i a, kas gali su žmogumi vykti tą akimirką dėl jo pasąmonėje susikaupusios neapykantos sau pačiam. Tai įsisąmoninimas, kad mes niekada nesame palikti vieni ir visada ateina pagalba iš KŪRĖJO, arba Absoliuto.

APIBENDRINIMAS

PRAKTINIAI PATARIMAI
1. Susijunkite su savo Tikrąja Esme ir dėkokite DIEVUI, Dievo Sąmonei. Tyloje pajauskite, kas jumyse vyksta.
2. Pažvelkite į savo vertybių prioritetus.
3. Suvokite, kas jums yra svarbiausia ir užduokite sau klausimą: „Ar tai iš tikrųjų taip svarbu?“ Pajuskite save.
4. Ir dar paklauskite: „KODĖL šis prioritetas pirmoje vietoje? Kokios nuostatos mane verčia manyti, kad tai – svarbiausia?“ Atidžiai pažvelkite į tas nuostatas ir į savo mintis.
5. Leiskite sau suvokti, kad taip mąsto tik dalelė jumyse, kurią gaubia įsitikinimai, verčiantys jus gyventi d r a m o j e.
6. Pakvėpuokite ir mintyse pasakykite: „Aš priimu sprendimą nustoti t e i s t i save ar teisti kokį kitą žmogų ir leidžiu sau priimti ŠVIESĄ į save.
7. Pažvelkite į intelektą šviesoje. Pasakykite: „Priėmiau ir pripažinau, ir sąmoningai susijungiu su Dievo MEILĖS ŠVIESA Žmoguje.“

KAIP VEIKIA ALCHEMIJOS PROCESAI?
– Neutralizuoja neigiamą įtaką iš išorės.
– Stabdo nuosavas destruktyvias mintis.
– Grynina ir sustiprina ryšius su Dieviškąja Išmintimi, Besąlygine Meile mumyse ir Šaltiniu.
– Vysto sąmoningumą.
– Kelia Sielos ir kūno vibracijas.
– Keičia ateitį į gerąją pusę.
– Padeda atgimti sąmoningam žinojimui, kad esi TAS, KURIS ESI. Ugdo vidinę laisvę, stiprybę ir sugebėjimą pačiam kurti savo gyvenimą harmoningą, pripildytą meilės, bei sąmoningai bendradarbiauti su aukštesniaisiais pasauliais, atliekant tai, kas skirta tavo sielai ir dvasiai.

Dirbant su savimi įvyksta pasikeitimas. Dėkingumo ir besąlyginės meilės energijos eina į mūsų ateitį, pasireikšdamos mumyse ir mūsų aplinkoje visokeriopa gerove, gausa (dvasine, emocine, materialia). Kūno ląstelėse atsistato gyvenimo džiaugsmas, sveikata, jaunystė, grožis.

Pavyzdys iš mano gyvenimo
2012 metais, būdama brandaus amžiaus, nieko nežinodama apie jokius prizus ar apdovanojimus, labai spontaniškai nusprendžiau dalyvauti jaunimo šokių maratone „Šok, kol gali“, ketindama realiai patirti ir patikrinti pokyčius savo organizme. Šiame renginyje dalyvavo ir maratono nugalėtojai, kurie buvo šokę be pertraukos 6 val. 30 min. Šį kartą jiems teko šokti 8 val. 30 min. Kadangi mano ląsteles buvo užpildžiusi gyvenimo džiaugsmo energija, aš šokau nejausdama nuovargio, mėgaudamasi greitu ir lengvu gyvenimo meilėje judėjimu, o jie man tiesiog negalėjo pasiduoti – juk jiems buvo tik nuo 17 iki 25 metų… Mane sustabdė organizatoriaus žvilgsnis, pilnas pykčio ir neapykantos „šitai pagyvenusiai i š p r o t ė j u s i a i moteriškei“, kuri taip įkvėptai ir lengvai tebešoko, o visi kiti buvo išsikvėpę ir mirtinai pavargę… Tas jo žvilgsnis manyje pažadino keistą nuoskaudą. Besąlygiškos meilės energija buvo tokia galinga, kad perdegė aparatūra. Pasirodė dūmai ir visi su palengvėjimu atsikvėpė. Taip aš ATŠOKUSI 8 val. 30 min. gavau įrodymą, kad mano ląstelėse – septyniolikmetės mergaitės energija…

Susisiekite su mumis