Miegantys teprabunda

MIEGANTYS TEPABUNDA,
MATANTYS TEPRAREGI,
GIRDINTYS TEIŠGIRSTA.
TAI MŪSŲ PRIESAKAS.

ŽMONĖS – ŽVAIGŽDĖS,
ATĖJO LAIKAS PRISIMINTI,
KAD JŪS – ŽVAIGŽDĖS.
TAI MŪSŲ PRIESAKAS.

BŪKITE DIDELI
ATLIKDAMI SAVO DARBUS,
BET TAPKITE MAŽI
JUOS ATLIKĘ.
TAI MŪSŲ PRIESAKAS.

NELEISKITE CHAOSUI
SUGERTI JŪSŲ ŠVIESOS,
BET SKLAIDYKITE JĮ
SAVO ŠIRDŽIŲ UGNIMI.
TAI MŪSŲ PRIESAKAS.

ŽINOJIMĄ DUODAME TAM,
KAD PRISIMINTUMĖTE
IR TAPTUMĖTE SAVIMI.
JIS JUMYSE, MŪSŲ VAIKAI,
MES TIK PRIMENAME.

NETIESA, KAD ŽINOJIMAS YRA BLOGAI.
ŽINOJIMAS UŽGESINA BAIMES,
ŽINOJIMAS ĮVEIKIA ABEJONES,
ŽINOJIMAS ŽADINA STIPRYBĘ,
TVIRTUMĄ IR RYŽTĄ.
ŽINOJIMAS ATVERIA TIKRĄJĮ TIKĖJIMĄ.
ŽINOJIMAS ATVERIA JŪSŲ ESMĘ.

2007 06 29