Kas yra homoseksualizmas?

Klausimas: Kas yra homoseksualizmas – liga, iškrypimas ar normalus reiškinys? Dabartiniu metu šis klausimas įvairiai diskutuojamas. Paaiškinkite.

Atsakymas:
Homoseksualizmas – tai visa ko griūties ženklas.
Atlantidą į jos griūtį palydėjo ne tik grubi magija, jaukianti gamtos procesus, bet ir homoseksualizmas.
Romos imperiją nebūtin nuvedė ne tik jos vadų nenumaldomas valdžios troškimas, bet ir absoliutus ištvirkimas, rodantis vidinį supuvimą.
Aš, Violetinio Laisvės Spindulio Valdovas, kalbu apie laisvę, o ne apie palaidumą.

Ar turi laisvę tas, kuris tarnauja savo geiduliams ir savo malonumams?
Lygiai tiek pat, kiek pievoje prie kuolo pririštas arklys ar karvė. Lygiai tiek pat, kiek jos turi kiaulė, uždaryta garde. Jie laisvi ėsti, ką randa aplinkui, bet negali nueiti toliau ribos, kurią leidžia kuolas arba gardas.
Homoseksualų kuolas – tai jų noras malonumo ir geiduliai. Kokie jie tampa juokingi manydami, kad jų geiduliai ir demonstravimasis pavers juos išskirtiniais, ypatingais. Tai tiesioginės puikybės veidai. Jų išskirtinumas – tik jų kuolas ir gardas.

Jei lakstymas nuogam po gatves būtų laisvės įrodymas, tai kiaulę ar karvę būtų galima laikyti visiškai laisvomis, nes jos visados nuogos, o ne tik per paradus.
Tarnystė savo kūno įgeidžiams – tai gyvuliškojo prado žmoguje palaikymas.
Didžiai gerbiami mąstantieji, jeigu jau siela reikalingą laiką atbuvo gyvūnijos pasaulyje ir jau nusipelnė žmogaus kūno, ar ne žmogumi tada labiau tiktų būti?
Gyvūnijos pasaulyje In ir Jan principai yra labai aiškūs: patinai rūpinasi patele ir savo vaikais, jų maistu ir saugumu, o patelė prižiūri vaikus.
Iškilūs žvėrys ir paukščiai lieka ištikimi savo antrosioms pusėms. Patys žinote istorijų apie tai, kaip vienam žuvus, nusižudo ir kitas.
Aukštesnės sąmonės gyvūnai santykiauja tada, kai jiems reikia vesti palikuonis.
Lygiai šitaip senų senovėje dievų vaikai santykiaudavo su savo partneriais tada, kai nuspręsdavo turėti vaikų. Šitaip tebesielgia itin švarūs braminai, turintys šeimas ir dabar. Jie visi netarnavo ir netarnauja savo geiduliams.
Jie suprato seksualinius santykius kaip didingą sakralinį dviejų susiliejimą, kuriame sukuriama trečioji dalis, t. y. kaip Trejybės įtvirtinimo Žemėje procesą.
In principas buvo suprantamas kaip įkvepiantis, harmonizuojantis principas, o Jan – kaip kuriantis ir perkeliantis In perduotą Idėją į Žemę. Tai pagrindinės jėgos – Tėvas ir Motina, Jis ir Ji, kurios davė pradžią visiems pasauliams.
Todėl Žemėje vyras ir moteris – tai du poliai, be kurių jungties žmonijos tęstinumo nebūtųLemūrijoje naujai gyvybei pradėti nereikėdavo lytinio akto. Tada žmonės suvokdavo save kaip sielas. Kūnai taip pat nebuvo dar tokie grubūs, kaip kad yra dabar. Todėl du vienas kitą mylintys žmonės, nusprendę pradėti vaiką, atlikdavo reikalingą ritualą, kurio metu galingos minties koncentracija iškviesdavo sielą, pasiruošusią įsikūnyti.

Tą sugebėjimą žmonija prarado jau be galo seniai. Dabartiniu laikotarpiu žmogus susivokia save veikiau kaip kūną, o ne sielą, todėl jam reikalinga kūniškoji meilė, kuri jį nuramina, paguodžia, suteikia jėgų.

Bundant sielai, imama ieškoti savo vienintelio partnerio, kuris atlieptų sielos, o ne vien kūno troškimus, todėl kuo plačiau siela atveria akis, tuo giliau žmogus ima justi savimi kosminius įstatymus. Tai savaime nulemia ne tik jo santykius su kitais žmonėmis, bet ir gyvenimą bei jo būdą ir siekius. Jis nebenori keisti partnerių, nes jo siela su tuo nesutiktų.
Tas, kuris keičia seksualinius partnerius, įsivaizduodamas, jog šitaip įrodo savo laisvumą, panašus į vaiką, kuris čiumpa vieną žaislą, paskui stveria kitą. Tiems pabodus verkia, kad nupirktų naują. Vieni pažaidžia ir liaujasi, tačiau yra tų, kurie nesiliauja.

Yra šitaip piktnaudžiaujančių dvasingumu ir kitų dvasios siekiais. Jie nemoka mylėti, todėl vis lieka nepatenkinti tuo, ką turi, ir blaškosi toliau.
Daug lytinių organų ligų žada tokie žaidimai, nes šitaip besielgiantys žmonės supranta save kaip kūną, todėl kūnas pirmiausia ir kenčia. Tačiau ne apie juos dabar kalbame.
Bet kuris Jūsų supranta, kad jeigu žmonija nustos gimdyti vaikus, ji žus.
Bus gudruolių sakančių, kad dabar vaikus galima pradėti ir mėgintuvėlyje. Žinoma, galima viską. Tačiau ar supranta tie gudruoliai tokio pradėjimo pasekmes? O gal jie būtent šito ir siekia?
Pasakysiu tai, mano didžiai gerbiamieji, kad siela iš aukštesnių pasaulių per mėgintuvėlį neateina Tokią sielą prišaukia tik meilės energija, kuri tampa galinga jėga, pakviečianti ją į gyvenimą. Neapykantos ir agresijos energija didingų sielų prikviesti negali.
Geninė inžinerija, dirbtinis apvaisinimas su visais jų atributais gali sukurti gyvastį, tačiau itin retai sudaro galimybę ateiti sielai. Ji dirba su eterine plazma.
Todėl, mąstantis žmogau, prieiname prie svarbiausiojo dalyko, kurio noriu Tavęs paklausti: kokie pasauliai galėtų būti suinteresuoti, kad žmonės nebegimdytų vaikų su sielomis?
Vaikai mėgintuvėliuose arba nenatūraliais būdais pradėti – ne Dievo, o Proto kūriniai.
Tai tamsos („baisieji“) ir viduriniojo eterio („pilkieji“) pasėliai, perkelti į Žemę. Tai besielių subjektų dauginimosi konvejeris, paleistas siekiant užkariauti Žemę ir išstumti iš jos sielas turinčiuosius. Ne fantastinis siaubo filmas tai, o Jūsų realybė. Atsipeikėkite.

Homoseksualizmas – tai natūralus būdas uždaryti sielų atgimimo procesą Žemėje. Jis veda į rasės susinaikinimą.
Iš pradžių to siekiantieji sujaukė In ir Jan principus. Moteris pamažu buvo verčiama vyro nuosavybe arba malonumų įrankiu, vėliau ji ėmė prieš tai visaip protestuoti.

Dabartinė viso to išdava: vyriškos moterys ir moteriški vyrai. Abi pusės nepatenkintos, nes funkcijos sujauktos. Taip formuojasi puiki terpė homoseksualizmui vystytis. Taigi šias funkcijas atstatyti ir turėtumėte Jūs, mano supratingieji, nuo savo šeimų pradėdami.

Supraskite, garbingieji mano, jei jau yra In ir Jan principai dvasios pasauliuose, jeigu jau ten gyvena jų niekur neužrašytos funkcijos, negali neveikti visa tai ir tankiausiajame sąmonės sluoksnyje – Žemėje.
Be to, kadangi šios taisyklės – nežemiškos sąmonės reikalas, tai siela, turinti nežemišką prigimtį, savaime gyvena pagal tas taisykles ir atsako pagal jas prieš Karminį Teismą.
In ir Jan santykis – tai visą Kūriniją su visomis jos sąmonės apraiškomis, vadinasi, pasauliais, harmonizuojantis ir ją toliau plečiantis santykis. Jame telpa trys pagrindiniai kosminiai principai – Meilė, Tiesa, Evoliucija.

  • Meilė šiuo atveju – tai harmonizuojantis ir jungiantis faktorius;
  • Tiesa – kosminių ciklų eigą ir tvarką palaikantis faktorius;
  • Evoliucija – tai vystymasis ir jo tęstinumas.

Tas, kuris pažeidžia In ir Jan santykį, pažeidžia visus tris pagrindinius kosminius principus ir už tai jam tenka atsakyti.
Vieni šitaip elgiasi nesuprasdami galimų pasekmių, kiti taip elgiasi, jas žinodami.
Tas, kuris nesupranta, kad homoseksualizmas pažeidžia In ir Jan santykį, todėl nesupranta galimų pasekmių, įvairiais būdais skatinamas suprasti savo klaidą. Iš pradžių perspėjimai netiesioginiai, švelnesni, vėliau – tiesioginiai, vis aiškesni. Tragiški įvykiai ir sunkios ligos – tai jau postūmis keistis neatidėliotinai. Aukščiausiu tašku gali tapti AIDS. Dar tragiškiau, kai už tėvų nesupratimą kenčia jų mažyliai, jeigu tokie gimsta savo klaidų neištaisiusiems tėvams…
Taigi AIDS reiškia In ir Jan santykio negerbimą ir drauge visų trijų kosminių principų pažeidimą.

Tam, kuris supranta, ką daro ir vis tiek daro, stiprūs įvykiai ir sunkios ligos spaudžia susiprasti ir taisyti savo klaidas. Sielą turintysis susiprasti gali. Deja, dauguma tų, kurie supranta, ką daro, ir toliau skatina tai daryti kitus, turi tik gyvastį arba didžiąją sielos segmentų dalį jau yra praradę.

Iš antropoteosofinių tekstų žinote, kad eterinis pasaulis dirba programuodamas ir tą programą palaikydamas.
Homoseksualų paradai įvairiose Žemės vietose kas metai rengiami – tai programos palaikymas ir įtvirtinimas, paskleidžiant ją plačiau.

Šia „laisve“ greitai susižavi jautrūs, emocingi, kūrybingos prigimties žmonės, arba atvirkščiai, labai uždari žmonės, pasiklydę savo vidiniuose slėpiniuose. Yra supainiojusių savyje In ir Jan funkcijas.
Yra tų, kurie šitaip išreiškia savo paaugliškus protestus. Yra tų, kurie viskuo persisotinę, todėl ieško to, kas labiau „užvestų“. Bet kuriuo atveju, retas iš šių žmonių turi aukštesnius idealus, nes jeigu juos turėtų, patys idealai atliktų alcheminius procesus žmogaus sąmonėje.
Todėl turiu aiškiai įvardyti homoseksualizmą kaip psichologinę, dažnai ir psichikos problemą, kurios ištakos yra žmogaus karminėje praeityje.

Nenustebkite, tačiau nemažai dabar atėjusių (ypač į Europą) sielų kažkada gyveno tiek mirštančios Atlantidos, tiek ištvirkusios Romos laikais. Dabartinis gyvenimas suteikia šioms sieloms šansą pakeisti savo praeitį, susiprantant ir išsilaisvinant. Tuo šansu nepasinaudojusios rizikuoja įklimpti dar giliau…
Taigi homoseksualizmas – tai labai sunki karma
Kad išsilaisvintų, žmogus pradžioje turi įveikti savo fizinius, o paskui – ir emocinius prisirišimus. Juos įveikus, teks įveikti ir mentalines programas, išlaisvinant mentalinius prisirišimus. Visiškai išsilaisvina tas, kuris sugeba palikti net dvasinius prisirišimus. Tik tada žmogus tampa laisvas.

Homoseksualai – tai savo kūno geidulių, emocingų norų ir svetimų mentalinių programų valdomi žmonės. Geidulių ir troškimų egregoras, palaikomas kryptingomis mentalinėmis manipuliacijomis – labai stiprus egregoras. Jis lyg milžiniškas plėšrus aštuonkojis. Sunku išsilaisvinti iš jo čiuptuvų. Tai padaryti gali tik valingas žmogus arba tas, kuris dar giliai neklimpo, nes jį vedė smalsumas.
Spalvingumas ir žaismingumas – tai tik išorinės plunksnos, po kuriomis slepiasi puviniai.

Ką vertėtų daryti tiems, kurie suprato ir norėtų išsilaisvinti?

Pirmiausia jiems teks priimti visišką celibatą mažiausiai trims metams (sunkiais atvejais – iki 7 metų), skirtą energetiniam išsivalymui. Jo metu tektų visiškai atsisakyti alkoholio (net silpno vyno ir alaus), narkotikų (net silpniausių), mėsos (esant dideliam jos poreikiui – paukštiena). Visa tai padės ištverti 1–2 valandos sąmoningos maldos per dieną ir praktikos, pagerinančios energijos ir kraujo cirkuliaciją, taip pat prasmingas darbas. Tai padės apsivalyti.

Tačiau karminė atsakomybė bus sušvelninta tik įvykdžius svarbią sąlygą: jei įtraukėte į homoseksualų egregorą tuos, kurie jame nebuvo (buvote pirmu partneriu homoseksualiniuose santykiuose), pasistenkite juos dabar patys ir ištraukti. Vadinasi, išaiškinkite jiems tai, ką patys supratote, kad atitaisytų klaidas dabar, o ne paliktų jų pasekmes kitiems gyvenimams ar palikuonims, kuriuos nuspręstumėte turėti.
Bet kuriuo atveju, kuo daugiau žmonių, darančių šią klaidą, išgelbėsite, padėdami suprasti tikrąją laisvę ir jos prasmę, tuo greičiau apsivalysite savo susikurtą karmą.
Antropoteosofiniuose raštuose buvo pasakyta: „Panaikinti priežastį, sukūrusią pasekmes, gali tik tas, kuris tą priežastį užmezgė.“Tai taisyklė.
Kiekvienas skirtingai susivokia savo misijoje. Vienetams tas susivokimas gali įvykti be kančios. Todėl gal Jūs, kažkada jau priklausęs homoseksualų egregorui, dabar vėl į jį patekote, kad galutinai suprastumėte, kad tai ne Jūsų kelias, nes jis veda į susinaikinimą.

Todėl gal Jūsų tarnystė ir yra padėti tai suprasti kitiems.
Padėti suprasti gali tik tas, kuris per sunkią patirtį pats susiprato. Kiti to padaryti negali – jais netikės.
Todėl paklydimai gali turėti didžiulę prasmę, kai iš jų pakylama susivokus…
Įvairūs ištvirkavimai su priešingos lyties asmenimis inicijuojami tamsos astralo sferų.

Patyrę žurnalistai žino, kad, norint išreklamuoti produktą, nebūtina jį tik girti, pravartus ir peikimas, ypač aktyvus. Tai tampa įtaigiu programavimu susidomėti tuo produktu. Tuo ir naudojasi vidurinio eterio specialistai, kur reikia, pasikviesdami į pagalbą žemąjį eterį (smurto, prievartos, kraujo demonstracija – A.) dar integruodami ir reikalingas bangas. Tai vyksta ir su homoseksualizmu, ir su narkomanija, ir su pornobizniu, ir su kazino bei kitais panašiais žaidimais.

Šitaip pajungiami ydoms imlesnieji. Su jais kartu įjungiami ir pajungtųjų artimieji bei visi, kurie su jais susiję ir rūpinasi kaip ligoniais.
Labai ambicingi ir todėl jautrūs kritikai tokie pajungtieji. Nepripažįsta jie pajungimo. Dažnai stipriais save įsivaizduoja. Todėl ir sunku juos gydyti.

Yra tokių, kurie supratę problemą ir norėdami išsilaisvinti, įsivaizduoja, kad lengviausias sprendimas bus savižudybė. Deja, nesupranta jie, kad tuo dar didesnėms pomirtinėms kančioms save pasmerkia ir sielos ateitį susigadina.
Todėl, mano geriausieji, pajungimai, kas yra ir homoseksualizmas – tai nėra tik linksmas žaidimas arba širma, padedanti pasislėpti nuo savo vidinių problemų. Tai karminė atsakomybė su visomis savo pasekmėmis.
Todėl nejuokaukite su savo sielų evoliucija, nes ji gali baigtis kosminių atliekų sąvartyne.
Kalbėjau sieloms.

Esu Sen Žermenas
2010.02.06