Apie pasaulių sandūrą

Klausimas: Įvairūs šaltiniai prasitaria, jog gyvename pasaulių sandūroje. Paaiškinkite tai.

Atsakymas (Mok.)
Sąmonės evoliucijai atsiveria didesni šansai nei anksčiau. Proceso požymius Jūs stebite kasdien: viena diena gali tapti mėnesiu ar net metais, t. y. žmogui gali atrodyti, kad per vieną dieną jis nugyveno visą gyvenimą. Tai laiko greitėjimas, būdingas tokiems periodams. Paskutinį kartą panašūs, bet ne tokie dalykai vyko maždaug prieš 11 tūkstančių metų.

Todėl mes sakome: išnaudokite kiekvieną Jums duotą sekundę, nes bet kuri iš jų gali atverti naujus kelius Jums ir Jūsų aplinkai.

Pastebėkite, kaip tie, kurie šitaip gyvena, vystosi greičiau nei kiti. Tie, kurie šito nesupranta, neišnaudoja tokios retos galimybės, todėl ima trypti vietoje. Todėl nesuprantantieji, toliau siekdami gyventi įprastą gyvenimą, vis garsiau skundžiasi žmogiškomis bėdomis, kuriose jų būdo bruožai, trukdantys evoliucijai, išryškėja kaip niekados anksčiau.

Tokiais periodais būtini trys dalykai:

  1. Savidisciplina, kuri yra puiki saviauklos priemonė, taip pat padeda nepamiršti pažadų ir prisiimtų pareigų, kad neprisikurtum naujos prastos karmos.
  2. Tikėjimas savo Keliu ir vedliais. Pastovus ir sąmoningas jo palaikymas per maldas ir praktikas.
  3. Greita reakcija į tai, kas vyksta, priimant ryžtingus neatidėliotinus sprendimus, paaukojant savo prisirišimus pokyčiams.

Tokiu laikmečiu laimi tas, kuris neieško pastovumo daugeliui metų, o priima tai, kas vyksta, ramiai ir kūrybiškai. Supraskite, tai revoliucijų ir pasikeitimų žmonių sąmonėse, o su tuo – ir visose gyvenimo srityse laikas. Todėl darykite, ką turite, ir nesidairykite į šalisPritarimai ir paneigimai bus vėliau. Dabar – darbų laikas, todėl kiekvienas turi įsijungti į juos taip, kaip sugeba geriausiai savo srityje ir savo aplinkoje.

Ne svajonės apie ateitį, o darbai dabar reikalingi. Kiekviena keitimuisi pasiruošusi siela padeda tiems, kurie yra dar nepasiruošę, pirmiausia savo aplinkoje.

Stebitės, kodėl dabar tiek sunkiai sergančių ir mirštančių. Toks laikas. Jau turėjote suprasti.

Yra nebespėjančių su juo – jie turi išeiti.

Yra tų, kurie savo žemiškuosius darbus atidirbo, – jie turi išeiti.

Yra tų, kurie turėdami sielą, pasidavė blogiui ir teršia erdvę – jie turi išeiti.

Yra tų, kurie prisiėmė sau kitų, giminės, artimųjų ar net Tėvynės bėdas – jų fiziniai kūnai nebeišlaiko baisios apkrovos.

Tačiau yra ateinančių itin stiprių sielų, kurios kurs ateitį.

Yra ateinančių tų, kurie savimi laikys tai, kas vyks toliau.

Yra ateinančių tų, kurie kovos prieš Gėrį.

Yra ateinančių Šviesos karių.

Visa tai iki 2012 metų pabaigos stiprės ir gilės, o iki 2017 metų formuosis. Po to bus naujas postūmis, kuris priklausys nuo to, kaip žmonės pragyvens laikotarpį iki tol.

Daugės potyrių ir „stebuklų“, patvirtinančių kitų pasaulių egzistavimą. Jau dabar daugelis savo fotoaparatais fiksuoja arba net fizinėmis akimis mato įvairiaspalvius šviečiančius objektus, vadinamus plazmoidais. Anksčiau tai būdavo šventyklų ir ypatingų vietų sergėtojai. Tai įvairių pasaulių struktūros, skatinančios sąmonėjimo procesus. Dabar Jūs juos imsite pastebėti net savo namuose.

Šios struktūros gali būti šalia žmonių, gali įeiti į juos, jeigu bus tam pakviestos. Jos gali atverti tai, kas turi būti atverta, apvalyti tai, kas turi būti apvalyta, pagydyti tai, kas turi būti pagydyta, jos gali padėti susivokti ir apsispręsti. Jos gali padėti darbuose žinančiam, ką daro, plačios sąmonės žmogui, dirbančiam per to pasaulio, kuriam priklauso pati struktūra, sąmonę. Taigi jos gali ateiti į pagalbą žmogui, kuris supranta Procesą, ypač tam, kuris moka jį kontroliuoti.

Todėl nepanikuokite, kad kažko neturite ar turite per mažai, kad kažkas vyksta ne taip, kaip buvo tikėtasi.

Plačios sąmonės pasauliuose galioja kitokios taisyklės.

Kuo didesnius šansus evoliucijai turi siela, tuo daugiau iš jos reikalaujama, vadinasi, ir apvalymas jai yra skaudesnis tiek dvasiniame, tiek psichiniame, tiek fiziniame lygmenyse.

Jei tokiu periodu gyvenate pertekliuje, komforte, kokį turėjote ir anksčiau, jei patenkinti savimi dairotės ir Jūsų „nekabina“ kitų skausmas, vadinasi, įklimpote savo susikurtoje iliuzijoje, kur evoliucijai nėra vietos.

Tiems, kas turi sielas – tai užstrigimas.

Tiems, kurie jų neturi, – tai natūrali būsena. Pastarieji iki jau minėtų 2012 metų pabaigos ir toliau darys, ką norės, tačiau po jų – atsiskaitymas lauks ir jų.

Todėl sveikinkite iššūkius ir pokyčius. Tai jų laikas. Gimėte, kad tokiu laiku gyventumėte. Priėmėte iššūkį jau ateidami į Žemę. Kartojame: darykite. Darydami patys, kvieskite daryti ir kitus Šitaip laimėsite, nes pagreitinsite savo paties ir tų, kurie Jus supa, evoliuciją. Ji neįmanoma be naujų susivokimų pokyčiuose įvairiose gyvenimo srityse.

2010 01 26