Apie santykius

 • Tėvai, Tėvynė, Žemė – tai vieni pagrindinių žemiškųjų rūpesčių, pagarbos ir meilės objektų.
 • Priimk ir mylėk tuos, su kuriais esi sujungtas bendrais karmos saitais, nes tik taip gali juos išlaisvinti.
 • Kaip privalai būti teisingas sau, taip privalai būti teisingas ir kitam, nes tai geriausiai moko tikrojo Teisingumo.
 • Nesisavink nieko, kas Tau nepriklauso, – nuo daiktų iki minčių ir idėjų, jeigu Tau šito nepadovanojo.
  To nepaisymas sukuria bendravimo ir supratimo, o galiausiai – gerklės problemas ateityje.
 • Būk gailestingas tiems, kurie nesupranta, ir padėk jiems suprasti, jei prašo.
  Nekišk supratimo kaip maisto tam, kuris jo nenori, bet ir nedaryk jo darbų už jį.
  Juos darydamas susikursi neteisingą prisirišimą, kuris atims Tau jėgų.
 • Kalbėk, kai klausia, bet atmink, kad Žinojimas – tai dovana, kurios nusipelnyti galima tik sąžiningu viso gyvenimo darbu.
  Todėl ir žino kiekvienas tik tiek, kiek jo atlikti darbai jam leidžia.
 • Nekalbėk tam, kuris neklausia ir dar neieško Žinojimo, nes jis dar nesuprato, kad be Meilės prie tikrojo Žinojimo neprieisi.
  Todėl nesugebantiems suprasti kalbėk apie Meilę ir Dievo gerumą tam, kad siektų būti geresni.
 • Gyvenk ir apsieik su kitais taip, kad mirties valandoje nebūtų gėda nė dėl vienos savo gyvenimo minutės, kad nė vienos jos nenorėtum keisti.