Klausimai ir atsakymai

Ar antropoteosofija yra nauja dvasios ieškojimo ar tikėjimo forma, galinti virsti religija?

Ne, antropoteosofija jokiu būdu nėra nei nauja tikėjimo, nei dvasios ieškojimo forma, kurių propaguotojai siekia kurti savas institucijas.

Pabrėžiu, antropoteosofija – tai pasaulėžiūra, kuri gali būti artima bet kokias dievybes garbinančiam, bet kokias dvasines praktikas atliekančiam žmogui. Tokie jau savaime yra daugelis šio laiko mąstančių žmonių. Jie tiesiog dar nėra radę savo pasaulėžiūrai įvardijimo.

Ji atvers naują puslapį tiems, kurie ieško suvokimo. Tai galinga jėga, panaši į Himalajų upes, kurios išteka pro uolų properšą, tačiau krisdamos įgyja jėgą, apačioje išsiliejančią dideliu srautu. Tas srautas užkabina visa, kas pasitaiko jo kelyje.

Taip ir antropoteosofija. Joje teosofijos ir antroposofijos upės susijungs į vieną – dar galingesnę.

Daugelį amžių mes siekėme visas tikėjimo rūšis sujungti į vieną Tikėjimą, tačiau dabar matome, kad tai padaryti, esant tokioms skirtingoms sąmonės struktūroms, neįmanoma. Todėl jei savo siekius įvardysime kaip Tikėjimą, tai vėl nuskambės kaip nauja tikėjimo kryptis, kuri turi pretenzijų laikyti save geriausia. Taip vėl viskas bus sugadinta, užuot suvienijus, sujungus.

Todėl mes sakome, kad tai – ne nauja tikėjimo kryptis, o pasaulėžiūra tų, kurių mąstymas platesnis nei tų sielų, kurios sugeba aprėpti tik vieną ar du tikėjimo aspektus.

Tokios sielos dar neatsivėrusios sąmoningam pažinimui. Jos – avelės, kurios be piemens pasimeta.

Antropoteosofija skirta ne baikščioms pasimetusioms avelėms, o laisviems paukščiams. Įvairių yra paukščių, tačiau visi jie gali tiek nutūpti ant žemės, tiek skristi virš jos. Tačiau tik kai kurie paukščiai kyla itin aukštai ir didingai. Tokios yra mąstančios, sąmoningos sielos, žinančios savo Paskirtį ir ją vykdančios.

Nesvarbu, kokioje šalyje gyvena žmogus, kokia jo šeima, kuo tiki, svarbi tik jo laisva erelio ar sakalo dvasia. Ji pakelia jį virš žemiškųjų rūpesčių ir nesusipratimų, padėdama į viską pažvelgti iš paukščio skrydžio.

Koks žmogus gali būti laikomas antropoteosofu?

Antropoteosofu gali būti vadinamas bet kurią tikėjimo kryptį ar religiją išpažįstantis žmogus, kuris, laikydamasis vienos tradicijos, nepriešpriešina jos kitoms. Jis priima visas religijas ir kitas tikėjimo formas, neįvardytas religijomis, kaip Bendrosios Sąmonės impulsą dieviškajam žmogaus pradui budinti.
Jis neneigia nė vienos religijos, neneigia ir neniekina jų dievybių, o gerbia jas, kaip ir tų religijų šventuosius raštus.

2007 08 28
Dardžilingas
M., Kth.