Kas yra NSO ir koks jų tikslas?

Klausimas: Daug aiškinote apie eterinį pasaulį, tačiau sunku žmonėms priimti Jūsų pateiktas tiesas. Taigi kas vis dėlto yra NSO ir koks jų tikslas?

Atsakymas:
NSO daugeliui žmonių, kurie dairosi į naktinį dangų, jau nebėra naujiena. Vieni mato juos iš arčiau, kiti mato juos kaip ryškiai šviečiančius taškus, dabar jau didesnius už žvaigždes, nes jie arti (apie 8–12 km nuo žemės), judančius zigzagais arba šuoliais. Tai ir yra eterinio pasaulio atstovai. Jūs jau įpratote juos vadinti nežemiškos civilizacijos atstovais.
Jų tikslai priklauso nuo konkrečios funkcijos arba nustatytos programos, pagal kurias šis pasaulis dirbo ir tebedirba. Pagal tai ir jų kategorijos:

 1. Pasiuntiniai. Jų užduotis – rasti Žemėje sau darbuotojų, kurie kontaktuotų su jais ir perduotų Žemės gyventojams tai, kas reikalinga. Tie kontaktuotojai taip pat įgyja pasiuntinio vardą.
 2. Stebėtojai. Jų užduotis – stebėti Žemės ir visų joje vykstančių procesų bei žmonijos evoliuciją. Jie viską stebi ir savaip fiksuoja. Su žemiečiais tiesiogiai jie nekontaktuoja, niekur nesikiša.
 3. Tyrinėtojai – eksperimentatoriai. Jų užduotis – tyrinėti ir eksperimentuoti su visais jiems prieinamais procesais, jiems įdomiais objektais bei kitomis sąmonėmis: mineralų, augmenijos, gyvūnijos, žmonijos. Daugelis iš jų nesibodi jokių priemonių, kaip kad žmogus neklausia pelės, ar nori ji, kad jis su ja atliktų eksperimentą. Būtent ši kategorija dažniausiai suteikia žemės gyventojams ypatingas gydymo, aiškiaregystės ar bet kokių kitokių galių. (Primename, kad ypatingų galių prigimtis būna įvairi. – A.) Šios atsiranda po tiesioginio arba vizualizuoto kontakto (lyg sapnas, kuris buvo nebuvo – A.) su ateiviais. Šitaip žmogus tampa jų eksperimentu arba … jis pats priklauso šiai kategorijai. Šiai kategorijai galima priskirti ir nepaaiškinamus žmonių dingimus bei daugybę dalykų, kurių neaiškiname, kad negąsdintume skaitytojo.
 4. Kariai. Jų darbas – vykdyti juos siunčiančiųjų įsakymus ir programas: jeigu reikia – ginti, jei reikia – kovoti ar pulti. Žinoma, skaitytojui rūpi – ar jie geri, ar blogi.

Jau aiškinome apie aukštesnįjį, vidurinįjį ir žemąjį eterį, iš kurių kiekvienas turi dar po septynis savo lygmenis. Pagal juos ir „gerumas-blogumas“. Bet kuriuo atveju, primename, kad eterio pasaulis – tai aukštesniųjų pasaulių transliuojamų idėjų „nusirašinėtojai“. Žinote patys, nusirašinėtojas nebūtinai supranta tai, ką nusirašo. Apie tai jau kalbėjome šioje knygoje.Pajuokausime: dabar, kaip ir vėliau, ypač iki 2012 metų pabaigos, NSO gali atsidurti bet kieno kieme. Gal pravartu būtų atpažinti juos pagal išvaizdą, kad žinotumėte, su kuo turite reikalą:

 • Aukštesniojo eterio atstovai turi įprastą žmogui formą. Ūgis aukštas ir labai aukštas, kūno formos tobulos. Tai pasiuntiniai, stebėtojai. Gali būti aukštesniojo rango karių ir eksperimentatorių – vadovų.Šie be Jūsų sutikimo nieko nedarys. Bendravimas telepatinis.Jei nenorėsite bendradarbiauti ir kiekviena savo ląstele sakysite aiškų „ne“, jie pasitrauks. Jeigu kuri nors Jūsų dalis susidomės arba suabejos, o gal kontakto sieks – kontaktas įvyks. Kokios bus šito kontakto pasekmės, priklauso nuo Jūsų sutarties, kurią tada galite sudaryti beveik nejučia…
 • Viduriniojo eterio atstovai – tai pilkieji, rudieji, žalieji, mėlynieji, raudonieji, geltonieji ir balkšvieji (gali būti įvairiausių atspalvių) humanoidai. Jie gali keisti savo pavidalą ir į žmogišką. Pasiuntinių ir karių dalis maža. Daug stebėtojų, tačiau daugiausia – eksperimentatorių.
  Bendravimas telepatinis. Jie nieko neaiškina arba beveik neaiškina ir neįkalbinėja. Jie dirba savo darbą, kuriam yra užprogramuoti, lyg mašinos. Sutikimo jie mažai klausia. Nors stipriam dvasioje žmogui pasakius „ne“ – atsitraukia.
  Dirba su elektriniais, elektromagnetiniais bei radijo bangų impulsais – vibracijomis: žmogus gali pasijusti lyg suparalyžiuotas, neveiksnus. Tokioje būsenoje su juo gali būti daroma bet kas… Lengviausiai pajungiami abejojantieji savimi ir Dvasia arba nepasirinkusieji.
  Taigi tik stiprios dvasios individualybė, kurios nebevaldo egoistiški norai ir siekiai, gali atsispirti bet kam. Šiuos jie retai ir liečia.
  Todėl jeigu esate tvirtas, pamatę NSO verčiau nekiškite savo smalsios nosies, o eikite nuo tos vietos kuo toliau
  Naudingos maldos arkangelui Mykolui.
  Patartinas ametistas, padedantis nepriimti svetimų mentalinių programų, kaip ir juodasis turmalinas (šerlas), jas blokuojantis.
 • Žemojo eterio atstovai turi įvairiausių vabalų, nariuotakojų, šliaužiančių ir skrendančių gyvūnų pavidalus. Skirtumas nuo tokių žemiškų padarų – nežemiški kur kas didesni. Jų dydis tiesiogiai priklauso nuo turimos jėgos: kuo didesnis – tuo galingesnis.

Vyrauja kariai. Kitų kategorijų gerokai mažiau nei pirmiau aprašytose grupėse. Jie nepaiso nieko, todėl jiems geriau nesipainioti kelyje.

2009 09 20
Kth., S.