Prastų minčių, žodžių ir darbų atpirkimas

 • Nė viena Tavo mintis, žodis ar darbas – tiek geras, tiek blogas – niekur neišnyksta, jei Tu pats jų nekeiti kitais. Tik jie tampa priežastimis, gimdančiomis pasekmes. Todėl nepraleisk nė vienos naujos savo gyvenimo sekundės: galvok, ką sakai ir mąstai, būk atsakingas už tai, ką darai. Tai Tavo vienintelė galimybė atpirkti praeities nesupratimus ir realiai keisti juos supratimais.
 • Žinok ir tai, kad bet kuri Tavo mintis gimdo atsakomąją adresato mintį, pasakytas žodis gimdo to, kuriam tas žodis buvo pasakytas, žodį, o atliktas darbas veda paskui save kito darbą. Tai nenutrūkstama priežasčių – pasekmių grandinė, kurią sustabdyti gali tik tas, kuris sukūrė priežastį.
 • Net jeigu pagimdyta mintimis, žodžiais ar darbais priežastis atsiremia į sąmoningą adresatą, kuris supranta šį procesą, todėl jo nepratęsia, o nutraukia savimi, priežastis lieka ties ją pagimdžiusiuoju, vadinasi, anksčiau ar vėliau jam teks susitikti su tos priežasties sukurta pasekme.
 • Pagimdytą priežastį turi panaikinti savimi tas, kuris ją pagimdė. Tai jo prigimtinė teisė ir galimybė, įsukanti Evoliuciją. Tai jis gali daryti:
  1. a) sąmoningais ir nuoširdžiais gerais darbais;
  2. b) sąžininga malda ir savo nesupratimo suvokimu, ištaisydamas klaidas ir atsiprašydamas, jeigu šitai susiję su santykiais.

  To nedarant, individo nesupratimo sukurtos priežastys pasitiks jį blogomis pasekmėmis ateityje. Šitaip jis kentės, kol supras savo sukurtą Blogį ir išlaisvins jį kančioje.

 • Tik sudeginęs nesupratimų priežastį suvokimo kančioje įsižiebusioje Meilės ir Tikėjimo ugnyje tampa laisvas nuo savo sukurto Blogio pasekmių.
 • Kankina kitus savo nesupratimų ydomis tas, kuris nesupranta. Atleisk jam kaip vaikui, nes jis iš tiesų dar toks tebėra. Padėk jam suprasti, tačiau netrukdyk jo evoliucijai, prisiimdamas jo blogų darbų pasekmes sau.
 • Priimk viską, ką patirsi gyvenime, – tiek laimę, tiek nelaimę – su dėkingumu ir supratimu, jog šį kartą Tu vėl pasitikai savo pagimdytos priežasties pasekmę. Kuo daugiau supratimo kasdien bus Tavyje, tuo džiaugsmingesnės bus pasekmės, pasitinkančios Tave ateityje.