Paskaitų ciklas „Įvadas į antropoteosofiją“

 
2017 m. rudenį (datas paskelbsime vėliau) pradedame viešą penkių dalių paskaitų ciklą „Įvadas į antropoteosofiją“. 
Šios paskaitos skirtos tiems, kurie norėtų susipažinti su antropoteosofija arba ketina tapti Antropoteosofų bendrijos nariais, o taip pat šios bendrijos nariams ir visiems, kuriems tai aktualu. Paskaitas ves bendrijos nariai, įsigilinę į antropoteosofiją.

Atsakingi Edmundas Petruoka ir Aušra Liasienė.

Paskaitų ciklai pagal poreikį bus organizuojami įvairiuose Lietuvos miestuose.
Norintieji dalyvauti paskaitose  turėtų kreiptis į savo miestų (arba artimiausių miestų) atsakinguosius asmenis (juos rasite čia) arba A. Liasienę (el. p. ) iki š.m. rugsėjo 10 dienos.