Войти

(только для зарегистрированных участников)

Видео

Год

20 января 2018

Audronė Ilgevičienė — Tautos kultūrinio paveldo ir Dvasinės tapatybės svarba dabartiniu laikotarpiu

20 января 2018

Eugenijus Jovaiša — Klaudijaus Ptolemėjo Geografija ir Rytų Baltijos tautos

20 января 2018

Valdemaras Šimėnas — Prūsų žemės trauka

20 января 2018

Vaclovas Mikailionis — Tautos su Vyčio ženklu lemtis

20 января 2018

Bronius Genzelis — Tauta istorijos verpetuose

20 января 2018

Dainius Razauskas — Dvasinė tautiškumo esmė

Напишите нам