Войти

(только для зарегистрированных участников)

Видео

Год

20 января 2018

Audronė Ilgevičienė – Tautos kultūrinio paveldo ir Dvasinės tapatybės svarba dabartiniu laikotarpiu

20 января 2018

Eugenijus Jovaiša – Klaudijaus Ptolemėjo Geografija ir Rytų Baltijos tautos

20 января 2018

Valdemaras Šimėnas – Prūsų žemės trauka

20 января 2018

Vaclovas Mikailionis – Tautos su Vyčio ženklu lemtis

20 января 2018

Bronius Genzelis – Tauta istorijos verpetuose

20 января 2018

Dainius Razauskas – Dvasinė tautiškumo esmė

Напишите нам