PradžiaMediatekaMediatekaIdealisto žvilgsniuTarnystė sielos kelyje

2023 11 09


Tarnystė sielos kelyje

Pradėjus dvasinius ieškojimus keičiasi visas gyvenimas. Gilinantis į šventraščius, lankant paskaitas bei seminarus, klausantis šviesių žmonių randame sau artimas tiesas. Aplanko įkvėpimas – “štai ko visada man trūko!”. Taip susirenkama daug naudingos informacijos. Kitas žingsnis – imtis jos įgyvendinimo, taip pradedant ne tik suprasti, bet ir suvokti sužinotų tiesų esmę. Šis procesas, kaip ir tikrasis dvasinis kelias vargu ar gali būti pilnavertis be nesavanaudiškos tarnystės, apie kurią dalijasi:

tarnybą baigęs ugniagesys gelbėtojas Vytautas Verbickas,
buhalterė Ramūnė Vogulienė,
inžinierius Rimas Liberis.

Muzika Giedriaus Karaliūno “Spirits above

“Idealisto žvilgsniu” laidose gilinamės į įvairias šiuo metu aktualias temas. Pokalbiuose dalyvauja skirtingų sričių ir profesijų atstovai, kuriuos vienija idealistinė pasaulėžiūra ir vadovavimasis ja kasdieniame gyvenime.

Naujausi įrašai