Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Sakraliniai lauko akmenų statiniai Ažušiliuose – etnokosmogoninė šventykla po atviru dangumi

 

Sodybos įsigijimas (pradžia)

Rudenišką 2001 metų lapkričio dieną mes, Audronė ir Petras, kartu su nekilnojamojo turto agentu žvalgydamiesi vietos, kurioje galėtume pasislėpti nuo miesto triukšmo ir dirbti vienumoje, užklydome į apleistą sodybą Molėtų rajone, Ažušilių kaime. Prieš tai jau buvome keletą jų aplankę, tačiau nė viena nesusižavėjome. Diena planuotai išvykai pasitaikė lietinga ir niūri. Šabakštynas ir tiek – taip buvo galima apibūdinti sodybą, kurioje atsidūrėme. Troba nešvari, sienos aprūkusios, senoviniais elektros laidais „papuoštos“, asla plūktinė.

 
Kol vyrai kalbėjosi prie durų, apėjau namą. Kitoje pusėje stūksojo kalnelis, kurio pašlaitėje ir stovėjo namelis. Jau seniai buvome įpratę klausytis savo širdies balso, o ne išorinių kalbų, todėl ir šįkart aiškiai atėjo supratimas, kad, nepaisant visko, tai ir yra mūsų vieta, kurios ieškojome. Mudu su Petru niekados gyvenime nevengėme iššūkių ir sunkumų, kada matėme jų prasmę. Vieta pradėjo pulsuoti, tarsi šaukė: „Neišeikit…“ Priėjusi prie Petro pasakiau: „Tai mūsų vieta.“ Jis nė kiek nenustebo dar viena mūsų gyvenimo staigmena ir nedvejodamas atsakė: „Mūsų tai mūsų – imam!“ Buvome įpratę greitai, o kartais net žaibiškai spręsti įvairius klausimus, kaip paprastai tai nutinka žmonėms, jau aiškiai pasirinkusiems savo gyvenimo kelio kryptį.
 
Agentas net suglumo dėl tokio greito mūsų sprendimo: „Gal dar pagalvokite, juk ir dokumentai ne iki galo sutvarkyti…“ „Palauksim. Mes neskubam“, – atsakėme abu vienu sykiu, jau dairydamiesi aplinkui akmenų. Deja, jų nebuvo. „Reikės atsivežti“, – ištarėme vėl abudu garsiai.
 
Pavasarį dokumentai buvo paruošti, todėl galėjome apleistą sodybą įsigyti. Pirmiausia ėmėmės jau nuo laiko spėjusio sutrūnyti namelio, kad bent kaip nors pritaikytume jį gyventi.
 
Iš pradžių akmenų žemės paviršiuje nesimatė. Tačiau tvarkant aplinką, vos palietus žemę, jie dygte dygo ištisais plotais. Užtekdavo bakstelti kastuvu į žemę, ir vėl naujas jų telkinys atsiverdavo. Regis, lyg tyčia juos kažkas būtų užkasęs ir paslėpęs, kad netrukdytų žemdirbystei ar dėl kokių nors kitokių tikslų, kurie bėgant laikui išaiškėjo. Iš geologinių tarnybų medžiagos žinojome, kad ledynai į šias vietas sustūmė akmenis iš Kolos pusiasalio. Tuo puikiai paaiškinamas netipiško Lietuvos teritorijai granito su almandinais (raudonojo granato atmaina) ir kitokių akmenų buvimas mūsų vietose. Šalia daugybės, kaip mes vadiname, darbinių akmenų radome ir daug tokių, kurie praeityje turėjo kultinę paskirtį. Tai buvo tikri ritualiniai akmenys su simboliniais natūraliais gamtos sukurtais piešiniais ir įmelstiems akmenims būdinga energija. Pradėjome dar giliau tyrinėti įvairiais mums prieinamais būdais.
 
Pamažu ėmė vertis žinojimas, kad iš tiesų maždaug prieš du tūkstančius metų šioje vietoje stovėjo Saulės šventykla. Ten, kur dabar pelkė, būta ežero. Taigi, šventykla buvusi ant ežero kranto ir tęsėsi plačiai per kalvas. Ji nebuvo pagrindinė to regiono šventykla. (Tokia stovėjo dabartinės observatorijos vietoje Kulionių kaime, Molėtų r.)
 
Ieškojome vietos, kurioje galėtume nuo kitų atsiskirti, pabūti tyloje, ir iš tiesų tokią sukūrėme, tačiau ne tik sau, bet ir tiems, kaip paaiškėjo vėliau, kurie švaria širdimi ateina, prie bendrų darbų prisidėti norėdami.
 
Pasitvirtino mūsų Dvasios vadovų žodžiai, pasakyti dar 2001 metų gegužę, ieškant sodybos: „Kad ir kur įsikurtumėte, žinokite, kad Jūsų namų durys turės būti atviros bet kam. Tačiau juose tvarką palaikyti būtina. Todėl kiekvienas atvykusysis lai ką nors sukuria: kas daržovių lysvę, kas skulptūrėlę, kas vietovę lai tvarko ir prižiūri, ravi ar kokį kitą reikalingą darbą susiranda. Taip reikia. Tai bus Jūsų nuosavybė, bet ne tvirtovė. Tai bus Meilės namai, atviri visiems, kuriems jos reikia.“ 

 

Pirmasis atvykimas į sodybą 2002 m. Nuotrauka Petro Ilgevičiaus

 

Sakraliniai statiniai

Izidė Varnas Artemidės sostas Šaltinėlis Astrėjos žvaigždžių alėja Begalybė Įsčios Spiralė Švč. Mergelės Marijos (Astrėjos) koplytėlė Kentauro vartai Sirijietis Savanoris Tvenkinys Smaragdinė akutė Žėručio kubilas Prataka Pagalbinės patalpos Goro akis Ugniavietė Juodoji skylė Rahu - Ketu Pirmsios čakros sostas Antrosios čakros sostas Trečiosios čakros sostas Palaimintasis Palaimintojo (valios jėgos) trikampis Aukojimo vietovės dvasioms akmuo Perkūnas Bobutė Kasiopėja Meditacinis ratas su piramide Delfinas Susivokimo grota (Lopšys) Pentagrama Penkiakampė žvaigždė Didysis ratas (Dobilas) Riešutas Angelas Pavėsinė Gyvenamosios patalpos Astrologų giraitė Tau kryžius Ežerėlis. Poilsio vieta Idealistų miškelis

 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

ĮĖJIMAS

Svarbu visoje sodyboje vaikščioti takais!

JANG DALIS – šeimininkų gyvenimo ir darbo vieta, todėl dėl lankymosi šioje pusėje pageidautina atsiklausti jų pačių. Statiniai skirti kolektyviniams pobūdžio dalykams. Prašome neiti į statinius, pažymėtus⁎⁎⁎.

IN DALIS – statiniai skirti asmeninio pobūdžio dalykams, išskyrus SPIRALĘ. Asmeninėms maldoms – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KOPLYTĖLĖ, ĮSČIOS, TAU KRYŽIUS, ANGELAS.

IN DALIS

1. IZIDĖ.

2. VARNO ŽVAIGŽDYNAS. Pagrindinis akmuo ir žvaigždyno pagrindiniai akmenys:

2.1. MEILĖS IR TAIKOS ŽVAIGŽDĖ.
2.2. VALIOS MEILEI IR TAIKAI ŽVAIGŽDĖ.
2.3. TIKRUMO, ATEINANČIO PER SĄMONINGĄ TARNYSTĘ, ŽVAIGŽDĖ.
2.4. TIKĖJIMO SĄMONINGUMO IR PAŽINTOS TIESOS ŽVAIGŽDĖ.
2.5. ESMĖS ŽINOJIMO, ŠVIESOS IR TAMSOS ATSKYRIMO ŽVAIGŽDĖ.

3. ARTEMIDĖS SOSTAS.

4. ŠALTINĖLIS.

5. ASTRĖJOS ŽVAIGŽDŽIŲ ALĖJA:

5.1. PASIAUKOJIMAS.
5.2. KANČIOS IŠGRYNINIMAS.
5.3. TIKRUMAS.
5.4. ŽODIS (SĄMONĖJIMAS PER ŽODĮ).
5.5. RAMYBĖ.
5.6. TIKĖJIMAS.
5.7. SĄŽINĖ.
5.8. MEILĖ.
5.9. TARNYSTĖ.
5.10. SVEIKATA.
5.11. LAIMĖ.
5.12. NUŠVITIMAS (ASTRĖJOS SOSTAS).

6. BEGALYBĖ – AMŽINYBĖS SIMBOLIS.

7. ĮSČIOS.

8. SPIRALĖ⁎⁎⁎

9. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KOPLYTĖLĖ.

10. KENTAURO TAKAS.

11. SIRIJIETIS.

12. SAVANORIS.

13. TVENKINYS „SMARAGDINĖ AKUTĖ“.

14. ŽĖRUČIO KUBILAS.

15. PRATAKA.

16. PAGALBINĖS PATALPOS.

17. GORO AKIS.

18. UGNIAVIETĖ („JUODOJI SKYLĖ“).

19. RAHU – KETU.

20. PIRMOSIOS ČAKROS SOSTAS.

21. ANTROSIOS ČAKROS SOSTAS.

22. TREČIOSIOS ČAKROS SOSTAS.

 

JANG DALIS

23. PALAIMINTASIS⁎⁎⁎

24. PALAIMINTOJO (VALIOS JĖGOS) TRIKAMPIS⁎⁎⁎

25. AUKOJIMO VIETOVĖS DVASIOMS AKMUO⁎⁎⁎

26. PERKŪNAS⁎⁎⁎

27. BOBUTĖ⁎⁎⁎

28. KASIOPĖJA⁎⁎⁎

28.1. VISŲ REIŠKINIŲ ESMĖS ĮŽVALGOS ŽVAIGŽDĖ.
28.2. DVASIOS IR MATERIJOS PUSIAUSVYROS ŽVAIGŽDĖ
28.3. MEILĖS IR ATSIDAVIMO TARNYSTĖS IDĖJAI ŽVAIGŽDĖ.
28.4. GĖRIO IR SĄŽINĖS UGDYTOJŲ BEI AUKLĖTOJŲ ŽVAIGŽDĖ.
28.5. TIESOS IR TEISINGUMO ŽVAIGŽDĖ.
28.6. KOSMINĖS HARMONIJOS IR MEILĖS PRINCIPO, VEIKIANČIO PER KŪRYBINĮ ĮKVĖPIMĄ, ŽVAIGŽDĖ.

29. MEDITACINIS RATAS IR PIRAMIDĖ⁎⁎⁎

30. DELFINAS⁎⁎⁎

31. SUSIVOKIMO GROTA (LOPŠYS)⁎⁎⁎

32. PENTAGRAMA⁎⁎⁎

33. PENKIAKAMPĖ ŽVAIGŽDĖ⁎⁎⁎

34. DIDYSIS RATAS (DOBILAS)⁎⁎⁎

35. RIEŠUTAS⁎⁎⁎

36. ANGELAS.

37. PAVĖSINĖ.

38. GYVENAMOSIOS PATALPOS.

 

BEDROJI DALIS

39. ASTROLOGŲ GIRAITĖ.

40. TAU KRYŽIUS.

41. EŽERĖLIS. POILSIO VIETA.

42. IDEALISTŲ MIŠKELIS.

 

Meditacinis ratas

Antruoju statiniu tapo nedidelis trijų metrų skersmens Meditacinis ratas iš aštuonių akmenų, orientuotų į pasaulio šalis. Jis skirtas pavienėms meditacijoms, susikaupti. Į akmenų tarpus susodinome ypač prie jų derančius miško kadugius.

Perkūnas, Milda ir Kasiopėja

Ketvirtasis statinys buvo Kasiopėja (lietuviškas pavadinimas Juostandis). Kartą ant kalnelio prie namuko Petras rado įdomų akmenį, kurio šonus juosė tikri almandinai, o ant „krūtinės“ puikavosi apverstas Kasiopėjos žvaigždyno simbolis. Jis aiškiai skyrėsi nuo kitų akmenų savo stipria energija, kurią skleidžia ritualiniai akmenys. Didelis akmuo lengvai pasidavė Petro rankoms ir per pusvalandį jau buvo pastatytas numatytoje […]

Susivokimo grota, arba Lopšys

Šalia namo tįsojo nuokalnė su usnių lauku, kuriame vis telkšodavo balos. Petrui tapo aišku, kad vietoj jo turi atsirasti didelis akmenų ratas. Sprendimą priėmus, jis vykdomas. Iš pradžių Petro laukė juodžiausi darbai: sutvarkyti usnių lauką, nukasti nuokalnę ir sulyginti pagrindą, kartu nusausinti vietą. Nesinorėjo žemių iš kitur vežtis. Greta esančio miškelio stirksojo brūzgynas iš 28 […]

Didysis ratas, arba Dobilas

Išlyginus ir paruošus lauką, jame buvo nubraižytas 29 metrų (29 metai – Saturno, arba Laiko ir Karmos valdovo, ciklas) skersmens ratas, jo viduje – keturlapis dobilas, kurio lapai nukreipti į pagrindines pasaulio šalis. Pačiame centre numatytas šventasis aukuras. Prieš darbų pradžią buvo daug meldžiamasi. Pradėta dirbti tiksliai astrologiškai parinktu laiku. Technika naudota minimaliai. Darbus baigus, […]

Riešutas

Šalia trobelės Petras pastatė Riešutą. Čia būdavo galima prisėsti su svečiais ir lankytojais, kol nebuvo pastatyta pavėsinė.   Nuotraukų galerija

Smaragdinė akutė

Mums jau seniai rūpėjo vandens tvenkinukas, nes šalia sakralinių statinių jis būdavo įprastas. Įsigijus papildomą žemės plotą, kur kadaise buvo pelkė, radus tinkamą vietą, imtasi darbo. Net metro nepakasus, pasirodė vanduo. Taip buvo iškastas tvenkinys, kuris vėliau dėl jame esančio žalio molio, suteikusio vandeniui žalsvą spalvą, pavadintas Smaragdine akute.   Nuotraukų galerija

Švč. Mergelės Marijos (Astrėjos) koplytėlė

Petro dvasinis praregėjimas įvyko Aušros vartuose, todėl Švenčiausiąją Mergelę Mariją jis visados laikė savo Ypatingąja Globėja. Jis prašė jos savo Gyvenimo Moters. Mudviem susitikus, Petras norėjo atsidėkoti Švč. Motinai už tą dovaną. Mes iki tol jau buvome apsilankę įvairiose Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietose Europoje. Jų ieškojome ir mūsų šalyje, dalį aprašėme knygelėje „Švč. Mergelės […]

Spiralė

Mums patikdavo sėdėti ant kalnelio, kur gausiai augo čiobreliai, tyliai žvelgiant į tolius. Čia ateidavo aiškių sprendimų ir naujų idėjų. Visose religijose kalnas – tai vieta, kur kalbamasi su Dievu. Petras suprato, kad būtent ant šio kalno reikia pastatyti Spiralę. Ji turi simbolizuoti Paukščių Tako galaktiką, nes vienoje iš apvijų yra ir Saulės sistema su […]

Astrėjos žvaigždžių alėja

Pastačius Spiralę, Petrui tapo aišku, kad reikalingas specialus takas, vedantis į kalną. Taip atsirado Astrėjos žvaigždžių alėja. Ją sudaro 12 žvaigždžių, kurias galima matyti ir paveiksluose virš Švč. Mergelės Marijos galvos. Kalbant apie Astrėją, kaip dangaus skliautų ir žvaigždžių Motiną, tai reiškia dvylika Zodiako ženklų. Prie įėjimo į alėją auga šermukšnis, jį saugo du akmenys […]

Įsčios

Įsčios sukurtos 2014-ųjų liepą, ruošiantis perstatyti namą. Prie vieno senojo namo lango Kasiopėjos pusėje stovėjo ritualinis akmuo su gemalo piešiniu. Jis Petrui ir tapo įkvėpimu naujam statiniui. Įsčias Petras sukūrė labai greitai, padedant keliems talkininkams. Duobė jau buvo, tereikėjo ją patobulinti, padailinti ir pritaikyti statiniui, taip pat paruošti šlaitus, kad šie neslinktų. Taip buvo išgauta […]

Izidė

Izidė – tai pusmėnulio formos apeiginis tvenkinukas, esantis šalia įvažiavimo į stovėjimo aikštelę. Jį supa 28 specialiai parinkti akmenys, skaičiuojantys Mėnulio dienas. Tarp jų susodintos eglaitės atskiria skirtingos kokybės dienų energijas. Kiekvienas žmogus, atėjęs į Žemę, savo dienos angelo yra globojamas. Jam galima melstis Izidėje prie savo Mėnulio dienos akmens. Vanduo tvenkinyje harmonizuoja energiją. Izidėje […]

Varnas

Varno žvaigždyno idėja Petrui kilo tada, kai keli žmonės iš Panevėžio, kuriems šventykla tapo antraisiais namais, priekaboje atvežė akmenų Izidės kompleksui užbaigti. Tarp jų Petras tuoj pat pastebėjo vieną. Jis buvo su piešiniu, panašiu į Varno žvaigždyno konfigūraciją. Netikėtas atradimas 2010 metų birželį inicijavo šio žvaigždyno pastatymą kalno, kuriame yra Spiralė, įkalnėje, prie įėjimo į […]

Šaltinėlis

Viską pabaigus, vieną vasarą (2014 m.) mudu su Petru, kaip jau kelerius metus buvome įpratę, lankėmės Samotrakės saloje (Graikija) – Didžiosios Motinos buveinėje. „Grįžę, rasite dovanų“, – buvo pasakyta. Parsiradus namo, po kelių savaičių vyrams atliekant statybų darbus, sunkvežimio, keliuku vežusio statybines medžiagas, provėžoje šalia čiobrelių kalno, žemiau nuo Tikrumo akmens, pradėjo trykšti vanduo. Taip […]

Astrologų giraitė

Pasirodžius pirmosioms antropoteosofijos knygoms, Petras nusprendė išauginti Antropoteosofų giraitę. Tam parinkta vieta už kalnelio, kur baigiasi statiniai. Ji buvo išvalyta ir sutvarkyta, o tada ant žemės tiksliai juvelyriškai nubraižytas antropoteosofijos simbolis. Pagal jį specialūs medžiai susodinti. Dar po kelerių metų, pirmajai antropoteosofinės astrologijos studentų laidai baigiant savo septynerių metų studijas, nuspręsta giraitę atiduoti jiems. Tuomet […]

Tau kryžius

Sodyboje reikėjo statinio, prie kurio žmonės galėtų melstis ir medituoti dėl savo asmeninių reikalų, nes didžioji dalis statinių kolektyviniams tikslams skirti. Mums tapo aišku, kad astrologiškai tinkamu laiku turi būti pastatytas Tau kryžius – Egipto Misterijų kryžius. 2015 m. rugpjūtį Jupiteris susijungė su Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigžde Fekda. Septynios šio žvaigždyno žvaigždės laikomos visų septynių […]

Palaimintukas

Mūsų darbuose įgytos patirtys subrandino „Lauko akmenų“ knygą. Daug sakralinių žinių atsiskleidė rašant „Lietuvos šauksmą“. Tuo metu kieme už kelių metrų nuo namo, šalia alyvų krūmo, staiga lyg iš niekur išdygo ir pradėjo greitai augti kadugys. Netrukus, versdamas vietovės nepuošiantį nereikalingą seną elektros stulpą, Petras tiesiai šalia kadugio aptiko didžiulį akmenį. „Lietuvos šauksme“ pasakojama, kad […]

Ežerėlis

Daugėjant talkininkų, atvykstančių su vaikais, trūko erdvės, kurioje mažieji galėtų pabūti, kol tėveliai darbuosis, taip pat patalkininkauti pagal savo galimybes. Šeimoms buvo iškastas tvenkinukas. Jis pavadintas Ežerėliu. Ši vieta skirta laisvai pabūti: vaikai gali maudytis, žaisti, ridentis nuo kalniuko, o tėvai dalytis savo patirtimi auginant atžalas. Numatyta vieta sūpuoklėms, suoliukams, žaidimams smėlyje. Šeimų erdvė skirta […]

Parengta pagal Audronės ir Petro Ilgevičių (Astrėjos ir Petros) pateiktą medžiagą. Daugiau informacijos bus galima rasti šiuo metu rengiamoje knygoje.

Atsakingieji asmenys

 

Vytautas Verbickas (lankymo ir kiti klausimai), tel. 8 687 16362
Rimas Liberis (vyriški darbai) rašyti elektroniniu paštu rimasliberis8@gmail.com,
Ramūnė Vogulienė (moteriški darbai), tel. 8 652 14568,
Kristina Krašenkaitė (moteriški darbai), tel. 8 680 72518.

Dėl talkų galite rašyti elektroniniu paštu: idealistai.tarnyste@gmail.com

Naujienos

Informacija ruošiama.

Rašykite grupės atsakingajam asmeniui