Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centras

Sąmoningumo sklaida, ypač dabar, kada žmonėms sudėtinga susigaudyti informacijos srautuose, labai reikalinga. Antropoteosofijos svarba atsiskleis ateityje. Joje išgryninti dvasios pasaulio mokymai, padedantys atskirti manipuliacijas, piktnaudžiavimą susivokimo siekiančiomis sielomis. Todėl ji svarbi tiems, kuriems rimtas savęs pažinimo kelias yra siektinumas.


Astrėja (A. Ilgevičienė)

Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centras (ATSTC) įkurtas 2020 m. rugpjūčio mėn.

Jis išaugo iš prieš tai buvusio paskaitų ciklo „Įvadas į Antropoteosofiją“, pastebėjus gilesnių studijų skaitytomis temomis poreikį. Centras nėra atskiras juridinis vienetas – tai viena VšĮ „Idealistų būstinė“ švietėjiškos veiklos formų. Centro veiklą VšĮ sudėtyje koordinuoja steigėjo suformuota septynių asmenų Valdyba, kuriai padeda aktyvūs savanoriai. Centro organizuojamos paskaitos skirtos visuomenės narių sąmoningumui ugdyti, skatinant savirefleksiją, brandų ir platų žvilgsnį į supantį pasaulį.

VšĮ ,,Idealistų būstinė“ užsiima knygų leidyba, konferencijų ir paskaitų organizavimu bei kitomis švietėjiškomis veiklomis, skirtomis sąmoningumo sklaidai.

Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centro tikslas – „ugdyti ateičiai svarbios pasaulėžiūros žmones, bet kurias manipuliacijas atskirti gebančius, savo gyvenimą savarankiškai, prasmingai ir visavertiškai gyvenančius, apie savo artimą bei kitus žmones galvojančius ir savo sugebėjimus kitų labui, todėl ir savo pačių džiaugsmui, naudojančius, nes tas, kuris džiaugsmą kitiems sėja, ir pats iškiliame džiaugsme gyvena.“

Astrėja (A. Ilgevičienė)

Kontaktai pasiteiravimui:

El. paštas info@antropoteosofija.lt,

tel. 8 675 39744

Naujienos

Informacija ruošiama.

Rašykite grupės atsakingajam asmeniui