Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Veikla

 1. Antropoteosofijos studijos
  Planuojama trejų metų trukmės studijų programa, kurią sudarys paskaitos ir seminarai, skirti sąmoningumui ugdyti. Studijos orientuotos į savęs pažinimą ir sąmoningumo ugdymą, leidžiantį kiek įmanoma adekvačiau matyti save ir pasaulį.
  I kursas – pagrindinės, arba bazinės sakralinės, savęs bei pasaulio suvokimo žinios ir darbo su savimi mokymas.
  Tikslią informaciją apie pirmo pusmečio paskaitas ir jų grafiką rasite čia.
  II, III kursų programa šiuo metu rengiama.

Paskaitas skaitys ir seminarus ves įsigilinę į antropoteosofiją, patirties turintys, su savimi ir kitais savo srityse dirbantys žmonės bei kviestiniai lektoriai, t. y. filosofijos, senųjų kultūrų, religijų, civilizacijų žinovai, akademikai bei savo srities profesionalai.

Baigus studijų programą ir išlaikius įgytų žinių patikrinimo egzaminą išduodamas tai patvirtinantis dokumentas. Atkreipiame dėmesį, jog jis nesuteikia profesinės ar dalykinės kvalifikacijos.

Paskaitos (seminarai) vyks savaitgaliais. Studijos yra mokamos.

Puikiai baigusiems trejų metų antropoteosofijos studijų kursą suteikiama galimybė stoti į Mineralų terapeutų draugiją, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, skaityti paskaitas.

 1. Antropoteosofijos tyrinėjimų ir kvalifikacijos kėlimo kursai (1–2 metai)
  Kursai numatomi pirmai grupei baigus trejų metų planuojamų užsiėmimų kursą. Informacija apie tai bus paskelbta vėliau.
 2. Trumpi paskaitų ciklai ar seminarai:
  3.1.  ATST centro lektoriai galės skaityti trumpas paskaitas, vesti seminarus tuose Lietuvos miestuose, kur bus kviečiami. Detalesnė informacija apie galimas papildomas paskaitų temas bus paskelbta vėliau.
  3.2. Antropoteosofijos ir kitų svarbių šaltinių analizės paskaitos lektoriams ir labiau įsigilinusiems į antropoteosofiją asmenims. Kadangi antropoteosofija nėra naujas mokymas, o yra tūkstantmečius trunkančio darbo dėl žmonių sąmoningumo tąsa, šios krypties paskaitos gali būti kaip savotiškas studijų fakultatyvas, kuris turėtų padėti pamatyti, kaip amžiams bėgant ta pati idėja keičia formas išlaikydama tą pačią esmę.

  Paskaitas skaitys tiek ATST centro, tiek kviestiniai lektoriai.
  Šių paskaitų apmokėjimas – auka. Informacija apie planuojamas paskaitas bus skelbiama el. p. info@antropoteosofija.lt

Veiklų koordinatorė – Nina Kolesnikovienė, el. p. paskaitos@antropoteosofija.lt

 1. Galima nemokama veikla grupėms:
  4.1. Darbas su savimi, savistaba ir kitų praktikų mokymai
  4.2. Antropoteosofijos skaitymai.
  Užsiėmimai nemokami, bet dalyviai patys susimoka už patalpų nuomą, jei tokia yra. Juos Lietuvos miestuose organizuoja ir veda ATST centro atstovai, suderinę savo veiklą su už šią sritį atsakinga ATSTC atstove Vaida Petruokiene, el. p. idealistubustine@antropoteosofija.lt

Informacija apie ATST centro veiklą bus siunčiama gavus Jūsų sutikimą. Jei pageidaujate gauti informaciją apie visas Centro veiklas, rašykite info@antropoteosofija.lt

Susisiekite su mumis