Apie dabartį

Tiems, kurie yra Kelyje, būtinas nuoširdumas ir nesavanaudiškumas. Todėl palaikykite vieni kitus, o ne į atsiveriančią bedugnę stumkite. Ranką paduokite, jeigu žmogus dar sugeba ją matyti. Toks dėkingas bus ir toliau eis.

Tačiau nežaiskite su tais, kurie svetima energija mėgsta naudotis, todėl yra pratę paskutinį kąsnį iš kito burnos plėšti. Tokiems „ne“ tarkite ir tolyn eikite.

Nesistenkite pakeisti tų, kurie keistis nenori, nes dar nepasiruošę, o patys keiskitės. Net I Kosminio Pašventimo pažymėtieji dar nėra tokie pajėgūs, kad galėtų padėti tiems, kuriems reikia svetimos energijos, o ne suvokimo. Neprivalo jie su tokiais dirbti, juolab neprivalo to daryti II Kosminio Pašventimo slenkstį peržengusieji. Niekas neprivalo tuščiai energijos ir laiko mėtyti, kol žmogus, iš problemų neišbrendantis, jų priežasčių savyje pamatyti ir suprasti nebus pasiryžęs, nes tik tokiam įmanoma padėti, jeigu jis pats pasiryš imtis darbo.

Daug dabar tų, kurie svetima energija piktnaudžiauja, nes savos pasigaminti nesugeba, nenori arba tingi. Tai energetinis vampyrizmas. Kas gi trukdo tokiems melstis, atlikti pasirinktas dvasines praktikas? Kas trukdo jiems tapti geresniems, o ne vien siekti tokiems atrodyti? Todėl tiems, kurie Jūsų energijos nori, užduokite šiuos klausimus. Tačiau priminkite, kad melstis reikia nuolatos, o ne tik tada, kai į maldos namus nueina, su dvasingais žmonėmis susitinka, ar tada, kai bėda prispaudžia. Tai pradžia.

Šiuo ypatingu Žemei periodu gali paūmėti psichikos ligos, kaip ir polinkis priklausomybėms. Didžioji dalis į tai linkusiųjų savanaudiškumu ir puikybe pasižymi, todėl šias savybes tarnyste ir meile keisdami mokysis ir sveiks. Savistaba tarpusavio santykiuose ir kasdienėse situacijose – gera praktika. Tačiau ne graužti save reikia, o saviraišką ir reakcijas kontroliuoti, jas kitomis keičiant. Čia naudinga malda.

Jautrios psichikos žmogui aštrios praktikos labai pavojingos, nes ligą paūmina ir apsėdimus prišaukia. Jo energetinės sistemos lengvai pažeidžiamos, todėl svetima energija be kliūčių į jas patenka ir veikia. Daug dabar pasiklydusių sielų ir nesirealizavusių šešėlių klaidžioja: tiek žmonių, tiek gyvūnų. Jie ieško tų, prie ko prikibti ir realizuotis galėtų, nes skaidydamiesi energijos stokoja. Dėl to kartais ne tik psichiatro, tačiau ir gero šventiko pagalba tokiam žmogui būtina, nes psichinės ligos dažniausiai ne fizinę prigimtį turi.

Todėl seną okultinę taisyklę prisiminkite: tie, kurių psichika nukentėjo, kurie apsėdimą turėjo, trejiems metams stiprias praktikas ir okultines studijas atidėti privalo. Tuo metu labai naudingos tradicinės, gimimo šalyje įsitvirtinusios religijos maldos ir apeigos, sveika mityba ir gražus pasaulietiškas gyvenimas bei darbas, vystantis profesinius įgūdžius ir Saturno savybes. Alkoholis ir net patys lengviausi narkotikai privalo būti amžiams iš gyvenimo išbraukti, nes dar labiau problemą suaktyvina. Kitiems padėti mokykitės, tinkamus tarnystės būdus pasirinkdami. Savo svarbumą reikėtų pamiršti, o ne jame paskendus gyventi, tačiau vystyti individualybę. Tarpusavio santykių pamokos – vienos svarbiausių, todėl ne trauktis nuo žmonių reikėtų, o savyje konfliktų priežastis pamatyti ir jas realiai spręsti.

Nesirealizavę šešėliai dažnai kabo ties avaringomis, stipriomis, sunkiomis ar kitaip ypatingomis vadinamomis vietomis. Todėl dabartiniu metu vienas svarbiausių darbų viso pasaulio visų religijų bei dvasinių krypčių šventikams ir kitų pasaulių gyventojus regintiesiems – padėti sieloms, kurios negali išeiti, eiti tolyn, o žaidžiančius, žmonių energiją siurbiančius, savižudybes ir nelaimes skatinančius piktus šešėlius – išskaidyti. Jų yra tiek daug, kad net Žemės klimatui įtakos turi. Tie šešėliai Tamsos pasaulių manipuliacijų objektu tampa, todėl gali būti specialiai pasiunčiami lyg zombiai ten, kur reikalinga. Šitaip nepaaiškinamų savižudybių gausėja ir smurto ar priklausomybių, nes jų apsėsti žmonės elgiasi taip, kaip jiems nebūdinga.

Žemės tembras kinta, todėl nervų sistema gauna naują krūvį. Svarbu sveika mąstysena, mityba ir nuoširdus tikėjimas Šviesa ir Gėriu. Mažiausia alkoholio dozė šimteriopą poveikį jautresniems žmonėms gali turėti, nes galvos dvasines čakras negrįžtamai žeidžia ir sąmonę bukina. Dar nepabudusios jau atrofuosis. Egoizmą ir puikybę alkoholis sužadina, šitaip involiuciją skatindamas.

Silpniausi narkotikai sąmonei tampa baisiais nuodais. Iliuzinius pasaulius jie atveria ir įveda į somnambulizmo būseną. Šioje virtualioje iliuzijoje gyvendamas žmogus nebesuvokia tikrovės, kurioje turi gyventi dabar, nes jo siela atėjo į žemišką tikrovę, o ne į virtualią narkotinę iliuzinę. Joje savo Kelią rasti reikia, kad evoliucija vyktų, o ne išsigalvotoje ar demonų norimos iliuzijos įpirštoje.

Kvaišalai veikia hipotalamą, atsakingą už kūno pojūčius, vadinasi, žmogus gali keliauti po savo paties čakrų turinį ir su juo lyg su aukštomis esybėmis kalbėtis. Dvasines čakras jie migdo ir uždaro dar neatsivėrusias.

Saulei ir visoms jos planetoms, tarp jų ir Žemei, pereinant į naują vibracijų dažnį, bet kokie kvaišalai, kaip ir alkoholis, žmogų sulaiko senajame sąmonės tarpsnyje, kuriame šis galiausiai užstringa. Todėl narkotikus siūlo tik tie pasauliai, kuriems sielų užstrigimas yra naudingas, nes lengva tokią sielą valdyti ir… pasiimti.

Mėsa fizinio kūno troškimus ir fizines priklausomybes bei prisirišimus palaiko. Todėl būkite atidūs rinkdamiesi maistą. Valgykite ne todėl, kad reikia, o kad išalkote. Organizmui svarbus vanduo, todėl net jeigu maisto mažiau reikia, tai vandens per dieną būtina išgerti du litrus.

Natūralų savo organizmo ritmą raskite ir juo darbe vadovaukitės. Persitempimas, padidėjus saulės aktyvumui, pavojingas nervų sistemai, todėl ir kūnas pradeda sirgti. Tačiau lygiai taip pat ir tingėjimas kenksmingas, kai žmogus tingi ne tik dirbti, bet ir save patį prižiūrėti ir apsirūpinti, todėl tarnų ieško arba savaime jais kitus paverčia. Natūralus gintaras šiomis sąlygomis naudingas, nes didžiojo perėjimo šalutinius veiksnius ramina.

Dar viena žmonių grupė dabar susiformavo. Ji virtualioje realybėje gyvena, vien su kompiuteriu arba per jį bendraudama. Internetas žmonių gyvenimą turėjo palengvinti. Tačiau labai dažnai Žemėje bet kokie patogumai atvirkščiai veikti pradeda. Internetas tampa tiesioginių ir netiesioginių programavimų šaltiniu, o priklausomybė nuo šių programų signalų – narkotiku. Šitaip kelias apsėdimams atsiveria. Kompiuteriniai žaidimai proto funkcijoms lavinti buvo sukurti, bet daugelis jų sąmonės miegą palaiko. Gyvus žmones vaizdas pakeičia ir virtualus bendravimas. Šitaip žmogus robotizacijos procesui ruošiamas. Šviesos pasauliai tikrai šito nesiekia. Internetinės knygos negali pakeisti tikros knygos, kurią žmogus paima į rankas. Nėra jose gyvybės, o tik informacinė plokštuma. Todėl mes prašome nespausdinti internete tekstų, kurie į knygas nebuvo nugulę, nes šitaip yra iškreipiama energijos kokybė. Tai, kas į interneto erdvę patenka, yra užrakinama virtualaus racionalaus technogeninio proto sukurtoje erdvėje. Viskas turėtų turėti saiką. Internetas tinka informacijai apsikeisti, bet svetima jam dvasios energija. Tie, kurie nebeskaito knygų, o pasitenkina internetiniais tekstais, lieka uždaryti eterinio proto sukurtame pasaulyje, kuriame viskas yra tik atspindžiai to, ką spinduliuoja pasauliai, esantys už to pasaulio ribų.

Natūralios priemonės suvokimui dabar būtinos: darbas su savo paties ydomis ir prastais prisirišimais, kaitaliojant savarankišką darbą su darbu kolektyve. Svarbus nuoširdus Gėrio ir Šviesos vertybių priėmimas, suprantant jų prasmę ir taikant jas savo gyvenime. Maldos ir dvasinės praktikos, atliekamos sąmoningai, Jus kaip indą paruošia, kad Dvasia į jį nužengti galėtų.

2012 10 28 S.