PradžiaMūsų veiklaLeidybos grupė ir audiovizualinis skyrius

Leidybos grupė ir audiovizualinis skyrius

Leidybos grupės darbo kryptys – A. Ilgevičienės užrašytų knygų leidimas lietuvių kalba, jų viešinimas ir platinimas per knygynus ir el. parduotuvę. Grupė užsiima ir galimų leidybos partnerių, kurie norėtų ir turėtų realių galimybių prisidėti prie šių knygų vertimo į kitas Europos kalbas ir jų leidimo bei platinimo užsienyje, paieška.

Šios grupės Audiovizualinis skyrius rūpinasi A. Ilgevičienės užrašytų knygų įgarsinimu ir audioknygų išleidimu, taip pat interneto puslapiais, susijusiais su antropoteosofinėmis veiklomis, ir pan.

Norintieji profesionaliai prisidėti prie grupės veiklos (kalbos redaktoriai, vertėjai, maketuotojai, dizaineriai, programuotojai, dirbantys su interneto svetainėmis ir pan.), gali rašyti el. p. .