Studijos ATSTC

Dėmesio!!!

Šiuo metu  yra paskelbtas  kvietimas  registruotis  į studijas –  tą galima padaryti iki rugpjūčio 19 d.

Antropoteosofijos studijos

ATSTC organizuojamos trejų metų trukmės studijos pagal programą, kurią sudaro paskaitos ir seminarai. Jų metu pateikiamos pagrindinės (bazinės) sakralinės savęs ir pasaulio suvokimo žinios, vyksta gilesnės antropoteosofijos studijos:

 • vertybių svarba žmogaus evoliucijai;
 • žmogaus subtilioji sistema (čakros, meridianai, subtilieji kūnai);
 • astrologijos įvadas (istorija, svarbiausios sąvokos, bendra planetų charakteristika);
 • svarbiausių pasaulio religijų ir filosofinių sistemų esminiai bruožai;
 • darbo su savimi metodikos, skirtos praktiniam supratimo įsisavinimui ir visokeriopam švarinimuisi, savistaba, sveika gyvensena;
 • energijų mainai (sava ir svetima energija, energijos rūšys, energinis vampyrizmas);
 • tarpusavio santykiai (šeima, darbo aplinka, bendraminčių kolektyvai);
 • autoritetų ir Mokytojų svarba savęs pažinimo kelyje;
 • pasaulių sandara. Kosminiai principai ir dėsniai. Kosminiai pašventimai (antropoteosofiniu požiūriu);
 • astrologiniai žmogaus gyvenimo ciklai;
 • kliūtys ir manipuliacijos dvasiniame kelyje;
 • teoriniai ir praktiniai mineralų terapijos užsiėmimai, padedantys dirbti su savimi.
 • kitos paskaitos ir seminarai.

Baigusiems trejų metų antropoteosofijos studijų kursą suteikiama galimybė toliau dalyvauti kitose ATSTC veiklose, tyrinėtojų grupėje ir kelti savo kvalifikaciją. Baigus studijų programą ir išlaikius įgytų žinių patikrinimo egzaminą, išduodamas tai patvirtinantis dokumentas. Atkreipiame dėmesį, kad jis nesuteikia profesinės ar dalykinės kvalifikacijos.

Paskaitas skaitantys ir seminarus vedantys lektoriai:

 • įvairių sričių (filologijos, istorijos, sociologijos, psichologijos, medicinos, edukologijos ir kt.) aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai;
 • yra baigę antropoteosofinės astromineralogijos kursus (pas A. Ilgevičienę) ir priklauso Mineralų terapeutų draugijai;
 • yra baigę septynerių metų antropoteosofinės astrologijos mokymus (pas A. Ilgevičienę) ir dalyvauja Antropoteosofinės astrologijos asociacijos veikloje;
 • yra įsigilinę į antropoteosofiją, dirba su savimi ir kitais žmonėmis savo srityse;
 •  kviestiniai lektoriai, savo srities (religijotyros, filosofijos, istorijos ir kt.) profesionalai.

Studijų forma

Studijas sudaro teorinė ir praktinė dalys.

Paskaitos vyksta kartą per mėnesį, savaitgalį (šeštadienį ir/arba sekmadienį).

Dienos užsiėmimo (paskaitų ir seminarų) darbo laikas šeštadieniais 10:00–18:00 val., sekmadieniais 9:00–17:00 val.

Kiekvienų mokslo metų gale numatomas žinių iš išklausytų temų patikrinimas žodžiu.

Studijų vieta ir kaina

Studijos vyksta Vilniuje. Tikslesnė vieta priklauso nuo įstojusiųjų skaičiaus.

Už paskaitas ir seminarus mokama atvykus į paskaitas. Šiuo metu vienos dienos kaina – 40 eurų.

Registracijos į studijas tvarka:

Stojimą į ATSTC sudaro trys etapai: registracija el. paštu, anketos pildymas, pokalbis.

Kvietimas stoti į pirmą kursą skelbiamas šioje svetainėje bei socialinėse medijose. Kiekvienais metais priėmimas nevyksta, artimiausias kursas planuojamas 2024 m. rudenį.

Norintieji studijuoti kvietime įvardintu laiku turėtų  pranešti apie savo ketinimą stoti į pirmąjį kursą el. paštu . Besiregistruojančio prašoma nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktus komunikacijai (el. p. adresą, telefoną, miestą).

Po registracijos patvirtinimo prašoma užpildyti stojimo į ATSTC anketą. Pati anketa el. paštu nesiunčiama, ji pildoma atvykus į Astromineralogijos centrą (Pamėnkalnio g. 19, Vilnius).


Galutinis etapas – priėmimo pokalbis su ATSTC vadovais bei lektoriais, kurio metu būtina turėti užpildytą anketą.

Detalesnė informacija apie tai pateikiama el. paštu užsiregistravusiems.