PradžiaMūsų veiklaAntropoteosofinės astrologijos asociacija

Antropoteosofinės astrologijos asociacija

Ši asociacija vienija antropoteosofinės astrologijos studijas baigusius žmones. Pagrindinė asociacijos funkcija – savo veikla prisidėti prie astrologijos kaip rimto sakralaus mokslo ir garbingos profesijos gero vardo grąžinimo, taip pat atskleisti jos galimybes tiems, kurie pasiruošę keistis ir prisiimti atsakomybę už savo darbo kokybę. 

www.antropoteosofineastrologija.lt

Atsakingas asmuo: Indrė Kunaikienė

El. p.