PradžiaApie musKam skiriama antropoteosija?

Kam skiriama antropoteosija?

Antropoteosofija skiriama visiems pradedantiesiems dvasios ieškotojams, tikriesiems ieškotojams ir Mokiniams, taip pat įvairių krypčių dvasininkams ir religijotyrininkams.

Ji skiriama visiems mąstantiems žmonėms, ieškantiems aukštesnio pažinimo ir atsakymo į tai, kas protu nepaaiškinama, todėl ji tiks gilesnės prasmės, esančios anapus žodžių, ieškantiems mokslininkams, dėstytojams, mokytojams, filosofams, teosofams, teologams, intelektualams ir menininkams.

Ji naudinga visiems, kurie dirba su savo ar kitų žmonių vidaus pasauliu arba savaip ieško Dievo. Ji atveria daug žmogaus psichikos fenomenų slėpinių, nagrinėja jų prigimtį ir mechanizmus. Ji aiškina žmogaus vidinės transformacijos procesus, grėsmes ir manipuliacijas. Todėl ji naudinga psichologams, psichiatrams, visų krypčių dvasininkams ir, žinoma, ezoterikams.

Ji padės suprasti Kelio į Save Tikrąjį procesą, paaiškins išbandymus, skausmingai apvalančius einančiojo vidinę kokybę.

Ji turėtų padėti suprasti, kad tikrasis Kelias – tai ne malonus pasivaikščiojimas su dėmesingais pakeleiviais, o ilgas ir sunkus darbas, trunkantis daugybę gyvenimų, reikalaujantis atsisakyti asmeniškumų ir pasiaukoti Paskirčiai, kurią skatina Idėja.

Ji rodo, kaip žemiškoji valia formuojasi į proto valią, kuri galiausiai transformuojasi į dvasios valią, tampančia grynąja Kūrėjo Valia.

Ji naudinga tiek tikintiems, tiek netikintiems tuo, ko racionalus protas dar negali įrodyti. Ji tiems, kurie mąsto apie Būties ir Tikėjimo klausimus.

Ši pasaulėžiūra tiems, kurie sielos išminties siekia, racionalaus proto užbrėžtą ribą peržengti išdrįsdami.

Ji tiems, kurie savo gyvenimo prasmės ir tikrumo ieško.

Ji tiems, kurie išdrįso leistis į nepaprastai įdomią, turiningą, prasmingą, nors ir kupiną netikėtumų, rizikos, išbandymų, taip pat besikeičiančių atradimų ir praradimų, skatinančių vidinį kitimą, kelionę į savo vidų.

Tai mokymas Mokinystės siekiančiajam ir Mokiniui.

Ji skiriama tiems, kuriems rūpi tikrosios vertybės, todėl jie turi savyje tvirtą dvasinių vertybių stuburą arba siekia jį susikurti, nes suvokia, kad be jo joks rimtas Kelias į dvasią neįmanomas.

Ji skiriama plačiau mąstantiems arba siekiantiems šitaip mąstyti žmonėms, suprantantiems, kad, nepažinus savęs, neįmanoma pažinti ir supančio matomo bei nematomo pasaulio. Nesupratimu visais laikais buvo manipuliuojama. Supratimas – puiki apsauga nuo bet kokių manipuliacijų.

Ji skiriama tiems, kurie nesupriešina savo išpažįstamos religijos su kitomis, tačiau yra pasiruošę sėsti prie apskritojo Tikėjimo stalo, prie kurio nėra pirmumo teisės, kurio centre dega dieviškoji Meilės ir Taikos ugnis.

Ji skiriama tiems, kurie supranta, kad artėja tas metas, kai mokslas nebeneigs Tikėjimo objekto ir tiesų, o bendradarbiaus su visų Tikėjimo krypčių bei religijų atstovais, kad tai, kas nepažinta, būtų pažinta tiek, kiek Visagalis leidžia. Šitaip Pažinimas per intelektą ir mokslą susijungs su Pažinimu, ateinančiu per Dievą, ir pakels visą žmoniją į naują sąmonės evoliucijos pakopą.