PradžiaApie musAntropoteosofijos tėvai

Antropoteosofijos tėvai

Antropoteosofinės pasaulėžiūros, gimusios Lietuvoje  XXI a. pradžioje, pradininkai, tėvai yra  Audronė ir Petras Ilgevičiai.  

Šioje skiltyje rasite  jų gyvenimų autobiografines ištraukas iš būsimos knygos, pagrindines veiklos kryptis, publikuotų straipsnių, knygų, vaizdo įrašų  sąrašus. 

Audronė Ilgevičienė (Astrėja)

Audronė Ilgevičienė (Meškauskaitė, Maculevičienė)-Astrėja, gim. 1957 m., romanų-germanų filologė, verslo vadybos magistrė, pirmojo Lietuvoje (1995 m.) astromineralogijos centro „Pars Fortunae“ įkūrėja, astropsichologė, astromineralogė, mineralų terapijos nepriklausomoje Lietuvoje pradininkė, antropoteosofijos pradininkė, antropoteosofinės astrologijos pradininkė, iki 2023 m. –35 knygų autorė.

Veiklos kryptys:

– nuo 1995 m. astropsichologinės ir astromineraloginės konsultacijos, dalyvavimas televizijos ir radijo laidose iki 2009 m., apie 300 straipsnių, paskaitos ir seminarai Lietuvoje, Rusijoje (iki 2012 m.) ir Vokietijoje. Dalyvavimas Lietuvoje ir Vokietijoje organizuojamose konferencijose ir simpoziumuose įvairiomis temomis: mineralų terapinis poveikis, lauko akmenys ir statiniai iš jų, talismanai ir amuletai, talismanų tradicijos, astromineralogija ir kt. Mineralų terapijos ir astromineralogijos kursų vedimas, klubinės veiklos ta tema organizavimas iki 2007 m. Antropoteosofinė mineralų terapija.

 • Intuityvieji ir empiriniai mineralų savybių tyrinėjimai, įvairių energiškai stiprių ir sakralinių pasaulio vietų tyrinėjimai, aisčių tautos istorijos tyrinėjimai ir ekspedicijos kartu su P. Ilgevičiumi-Petros ir tais žmonėmis, kuriems tai svarbu.
 • Žmogaus psichinės, mentalinės ir dvasinės alchemijos tyrinėjimai, stebint savo ir kitų žmonių vidinės transformacijos procesus ir jų įtaką mąstymo keitimui, atsineštų galimybių ir sugebėjimų realizavimui ir sielos evoliucijos keliui. Sielovadinis darbas su tame kelyje esančiaisiais, remiantis mistinio idealistinio humanizmo filosofija, kuriai atstovauja antropoteosofija.
 • Antropoteosofijos perdavimas per knygas, pasirašytas Astrėjos vardu.
 • Antropoteosofinės astrologijos 7 m. studijų vedimas (2007–2014 m. – I laida, 2015–2023 m. – II laida, nuo 2022 m. – III laida) ir knygos.
 • VšĮ „Idealistų būstinė“ bendrakūrėja, Mineralų terapeutų draugijos iniciatorė ir bendrakūrėja, garbės vadovė; Antropoteosofinės astrologijos asociacijos iniciatorė ir bendrakūrėja, garbės vadovė; Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centro, išaugusio iš paskaitų ciklo „Įvadas į antropoteosofiją“, iniciatorė.
 • Nuo 1998 m. iki dabar M. Giengerio Vokietijoje įkurtos Tarptautinės akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacijos („Steinheilkunde“) narė.
 • Iki 2023 m. užrašytos ir išleistos 35 knygos kelių krypčių temomis (žr. sąrašą):

mineralų terapija ir astromineralogija,
antropoteosofija,
antropoteosofinė astrologija,
grožinė-ezoterinė literatūra.

 • Šiuo metu Audronė Ilgevičienė-Astrėja yra patikėjusi tvarkyti visus Mineralų terapeutų draugijos ir Antropoteosofinės astrologijos asociacijos reikalus Violetai Skinderienei. Pati dirba su minėtųjų organizacijų vadovais, kad palaikytų aiškią kryptį. Nors retai, bet teikia trumpas asmenines konsultacijas savo ir jos paruoštų astrologų klientams dvasinio kelio klausimais, taigi, savojo Aš ir Dievo ieškantiesiems. Visą savo laiką ji skiria naujoms knygoms užrašyti, toliau vykstantiems tyrinėjimams ir darbui su tais, kurie dirba su kitais bendrijos žmonėmis.

Platesnį biografinį aprašymą skaitykite čia.

Audronės Ilgevičienės pranešimus rasite čia.

Audronės Ilgevičienės publikacijas rasite čia.

 1. Maculevičienė A. PRADŽIA… MANO POKALBIS SU AKMENIU. „Gamta“, 1997, 1998.
 2. Ilgevičienė A. AKMENŲ VALDOVO PASAKOJIMAI. „Gamta“, 2002; VšĮ „Idealistų būstinė“, 2016. РАССКАЗЫ ВЛАДЫКИ КАМНЕЙ. M., „Путь Истины“, 2008.
 3. Ilgevičienė A. MENAS MYLĖTI. „Alocha“, 2002. Perrašytas leidimas, „Tiamata“, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021.
 4.  Ilgevičienė A. AKMENŲ KNYGA, ARBA ŽINGSNIS Į PLATESNĮ SUVOKIMĄ. I tomas. „Gamta“, 2005; „Tiamata“, 2007; VšĮ „Idealistų būstinė“, 2023.
 5. Ilgevičienė A., Ilgevičius P. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIETUVOJE. „Gamta“, 2005; „Tiamata“, 2014.
 6. Ilgevičienė A. LIETUVOS ŠAUKSMAS. „Gamta“, 2006.
 7. Ilgevičienė A. AKMENŲ KNYGA, ARBA ŽINGSNIS Į PLATESNĮ SUVOKIMĄ. II tomas, I dalis. „Tiamata“, 2006.
 8. Ilgevičienė A. AKMENŲ KORTOS. „Tiamata“, 2007, 2016, 2017, 2021.
 9. Ilgevičienė A., Ilgevičius P. LAUKO AKMENYS. „Tiamata“, 2007.
 10. Astrėja. KOSMINIAI PAŠVENTIMAI. „Tiamata“, 2008, 2015, 2020.
 11. Astrėja. APIE MIRTĮ IR POMIRTINIUS KELIUS. „Tiamata“, 2008, 2010, 2015, 2019. Astrea. DER TOD UND DIE WEGE DANACH: AUS DER SICHT DER ANTHROPOTHEOSOPHIE. tao.de J. Kamphausen Mediengruppe, 2016.
 12. Astrėja. SEPTYNI SPINDULIAI IR JŲ VALDOVAI. „Tiamata“, 2009. Perrašytas leidimas, 2014, 2020.
 13.  Ilgevičienė A. EGIPTO ISTORIJOS. MAŽOJI IZIDĖ. „Mijalba“, 2009; VšĮ „Idealistų būstinė“, 2017. Ilgevičienė A. ÄGYPTENS GESCHICHTEN: DIE ,KLEINE ISIS‘. tao.de in Kamphausen Media GmbH, 2019.
 14.  Ilgevičienė A. GINTARAS. 2009, 2012. Ilgevičienė A. BERNSTEIN. STEIN DES MEERES, DES LICHTES UND DER SONNE. „Neue Erde“, 2009.
 15.  Ilgevičienė A. RAKTAS Į AKMENŲ KARALYSTĘ I. KUO GALI PADĖTI AKMUO? „Tiamata“, 2009.
 16.  Ilgevičienė A. RAKTAS Į AKMENŲ KARALYSTĘ II. POPULIARIAUSI MINERALAI. „Tiamata“, 2009.
 17. Astrėja. ANTROPOTEOSOFIJA. ŽMOGAUS SUVOKIAMA DIEVIŠKOJI IŠMINTIS. I tomas. „Tiamata“, 2010, 2013, 2017, 2020.
 18. Ilgevičius P., Ilgevičienė A. MALDA. „Tiamata“, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021.
 19. Ilgevičienė A. SAKMĖ APIE AISČIUS. „Tiamata“, 2011, 2012; VšĮ „Idealistų būstinė“, 2020. Ilgevičiene A. TEIKA PAR AISTIEM. BALTU TAUTAS CEĻŠ. Sirds Ceļš, 2018.
 20. Ilgevičienė A. EROS PRIEŠAUŠRYJE, ARBA APIE IŠNIEKINTĄ OKULTIZMĄ, ASTROLOGIJĄ IR „PASAULIO PABAIGĄ“. „Tiamata“, 2012.
 21. Astrėja. ANTROPOTEOSOFIJA. ŽMOGAUS SUVOKIAMA DIEVIŠKOJI IŠMINTIS. II tomas. „Tiamata“, 2012, 2015, 2020.
 22. Astrėja. ANTROPOTEOSOFIJA. ŽMOGAUS SUVOKIAMA DIEVIŠKOJI IŠMINTIS. III tomas. „Tiamata“, 2014, 2016, 2020.
 23. Ilgevičienė A. PIRMINĖS ŠVENTĖS. „Tiamata“, 2016.
 24. Ilgevičienė A. RAKTAS Į AKMENŲ KARALYSTĘ. „Tiamata“, 2016.
 25. Autorių kolektyvas (tarp jų ir A. Ilgevičienė). AISČIŲ DVASINĖS TAPATYBĖS BEIEŠKANT: EKSPEDICIJOS Į SAMOTRAKĘ (GRAIKIJA) MEDŽIAGA. VšĮ „Idealistų būstinė“, 2017.
 26. Ilgevičienė A. AKMENŲ KNYGA, ARBA ŽINGSNIS Į PLATESNĮ SUVOKIMĄ. III tomas. „Tiamata“, 2017.
 27. Autorių kolektyvas (tarp jų ir A. Ilgevičienė). AISČIŲ DVASINĖS TAPATYBĖS BEIEŠKANT: EKSPEDICIJOS Į SAMOTRAKĘ (GRAIKIJA) MEDŽIAGA. Antroji knyga. VšĮ „Idealistų būstinė“, 2018.
 28. Ilgevičienė A. AKMENŲ KNYGA, ARBA ŽINGSNIS Į PLATESNĮ SUVOKIMĄ. IV tomas. „Tiamata“, 2018.
 29.  Astrėja. ATSAKYMAI Į ANTROPOTEOSOFO KLAUSIMUS. „Tiamata“, 2019.
 30. Astrėja ir Pètros. Malda (garso įrašai). VšĮ „Idealistų būstinė“, 2020.
 31. Astrėja. NAUJŲJŲ VAIKŲ UGDYMAS. „Tiamata“, 2021.
 32. Astrėja. ANTROPOTEOSOFINĖ ASTROLOGIJA. I tomas. „Tiamata“, 2022.
 33. PETRO IR AUDRONĖS ILGEVIČIŲ ETNOKOSMOGONINĖ SAKRALINIŲ LAUKO AKMENŲ STATINIŲ SODYBA. VšĮ „Idealistų būstinė“, 2022.
 34.  Astrėja. ANTROPOTEOSOFINĖ ASTROLOGIJA. II tomas. „Tiamata“, 2023.
 35. Astrėja. PASAULIŲ GĖLĖ. „Tiamata“, 2023.

Petras Ilgevičius (Petros)

Petras Ilgevičius-Petros (1947–2019) – antropoteosofijos pradininkas, žmogaus fizinių, psichinių, mentalinių ir dvasinių fenomenalių sugebėjimų ir galimybių tyrinėtojas, teologijos ir pasaulio kosmogonijų bei energiškai stiprių ir sakralinių pasaulio vietų tyrinėtojas, knygų bendraautoris, sakralinių statinių iš lauko akmenų statytojas – pionierius Lietuvoje, tyrinėjęs aisčių istoriją, atgaivinęs senąją, giliai aisčių (lietuvių) genetinėje atmintyje esančią sakralinių statinių kūrimo tradiciją ir realiai savo darbais pritaikęs ją dabarčiai.

Veiklos kryptys:

Platesnį biografinį aprašymą skaitykite čia.

Petro Ilgevičiaus pranešimus rasite čia.

Petro Ilgevičiaus publikacijas rasite čia.

 1. Ilgevičienė A., Ilgevičius P. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIETUVOJE. „Gamta“, 2005; „Tiamata“, 2014.
 2. Ilgevičienė A., Ilgevičius P. LAUKO AKMENYS. „Tiamata“, 2007.
 3. Ilgevičius P., Ilgevičienė A. MALDA. „Tiamata“, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021.
 4. Autorių kolektyvas (tarp jų ir A. Ilgevičienė). AISČIŲ DVASINĖS TAPATYBĖS BEIEŠKANT: EKSPEDICIJOS Į SAMOTRAKĘ (GRAIKIJA) MEDŽIAGA. VšĮ „Idealistų būstinė“, 2017.
 5. Astrėja ir Pètros. Malda (garso įrašai). VšĮ „Idealistų būstinė“, 2020.
 6. Astrėja. ANTROPOTEOSOFINĖ ASTROLOGIJA. I tomas. „Tiamata“, 2022.
 7. PETRO IR AUDRONĖS ILGEVIČIŲ ETNOKOSMOGONINĖ SAKRALINIŲ LAUKO AKMENŲ STATINIŲ SODYBA. VšĮ „Idealistų būstinė“, 2022.