PradžiaMūsų veiklaSakraliniai statiniai iš lauko akmenųA. ir P. Ilgevičių sakralinių statinių iš lauko akmenų sodyba

A. ir P. Ilgevičių sakralinių statinių iš lauko akmenų sodyba

Tai Petro Ilgevičiaus (Petros) Širdies knyga, parašyta veikiančiomis akmeninėmis raidėmis ant savo mylimos Tėvynės žemės.

Senųjų sakralinių statinių iš akmenų galima rasti beveik kiekviename žemyne. Jų tiek iš istorinių, tiek dabartinių laikų yra ir Lietuvoje. Vienas tokių – Petro ir Audronės Ilgevičių (Petros ir Astrėjos) etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba (toliau – Sodyba) Ažušiliuose (Molėtų r.), kuri įkūnija antropoteosofinę pasaulėžiūrą, senųjų mūsų protėvių aisčių palikimą.

Daugiau apie Sodybą, sakralinių statinių paskirtį, jų statymą galite pasiskaityti A. ir P. Ilgevičių knygose „Lauko akmenys“ bei „Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba“.

Sodybos statiniai

Daugiau apie kitus statinius galite pasiskaityti A. ir P. Ilgevičių knygoje„Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba“.

Informacija Sodybos lankytojams

Petro ir Audronės Ilgevičių (Petros ir Astrėjos) etnokosmogoninei lauko akmenų statinių sodybai gražėjant ir stiprėjant, susiformavo jos charakteris ir energiniai srautai įsitvirtino. Ji tapo tylos ir susikaupimo vieta, kurioje mintys ištirpsta ir tikroji kiekvieno atėjusiojo ar ten esančiojo esmė apsinuogina. Tai būdinga vietoms, kuriose dvasinis sluoksnis arti.

Tokios vietos, kaip ir Dvasiai atviras žmogus, nemėgsta triukšmo, įkyrių, egoistiškai dėmesio reikalaujančių turistų, todėl nuo jų tarsi užsidaro, o dvasinis sluoksnis pakyla aukštyn. Nereikia nė sakyti, kad ten negali būti nei alkoholio, nei narkotinių medžiagų, nei palaido gyvenimo. Supraskite: net pačią geriausią vietą nesupratingi vartotojai fiziniu ir energiniu šiukšlynu gali paversti, dėl to šventyklų sergėtojai neturi su tokiais žaisti. Vadinasi, į tokias vietas bilietai nepardavinėjami, nes bilietą nusipirkęs vartotojas, visaleistinumu susirgęs, nežinia ko gali užsigeisti.

Viena kita fotografija nekenkia niekam, tačiau turistai, kurie spaudžia fotoaparato mygtuką nuolatos ir bet kaip, taiko į erdves, lyg bandytų pagauti jų nematomus gyventojus, nepageidaujami, todėl turėtų būtų sustabdyti arba išprašyti.

Turėjote suprasti, kad tiek šioje šventykloje, tiek kitose panašiose vietose triukšmingi smalsuoliai savo nešvarių emocijų ir sujauktų minčių kratiniu palieka energines šiukšles ten, kur yra ar buvo, ir savo elgesiu atitolina aukštyn dvasinį sluoksnį, kurį vėliau gali pritraukti tiktai dvasinę energiją turintys žmonės arba ilgas tylos laikotarpis. Jeigu dvasios energijos turėtojo nebėra

kūne, gali tekti ilgai kūrenti ugnį ir melstis. Štai kodėl tokios vietos nėra ir negali būti turistiniai objektai, tačiau jos – atgaiva tiems, kurie jų prasmę supranta ir kuriems jų energija tinka. Štai taip ši vieta, kaip ir kitos panašios įmelstos vietos, savo sakralumą ir dvasinę jėgą saugo.

Tokios vietos kaip ši – tai harmonijos vietos, todėl čia patekusieji ar esantieji taikoje ir dermėje tiek su šalia esančiais žmonėmis, tiek su vietovės dvasiomis, tiek su akmenimis, augalais ir medžiais turi gyventi ir bendradarbiauti. Nevalia tą harmoniją jaukti ir trikdyti savo pykčiu, nuoskaudomis ar kita nešvaria psichine arba mentaline energija. Šventyklos tyla – iškilminga pilnatvės tyla, kurioje kiekvienam atsiveria tai, kas gali atsiverti pagal jo galimybes ir ketinimo nuoširdumą. Savitas ir lėtas šventyklos ritmas – tarsi sulėtintas ramus kvėpavimas, todėl žmonės savaime turėtų prie jo prisiderinti. Tie, kuriems nepavyksta to padaryti, negali čia ilgai išbūti, nes jų neramus protas išsviedžia juos už vartų. Šventykla turi nerašytų taisyklių. Viena jų – gerbk savo ir kitų tylą, todėl šioje vietoje geriausiai jaučiasi tie, kurie tų taisyklių paiso. Jų nepaisantieji ilgai neužsibūna, nes pradeda nervintis, blaškytis, kol pati vieta juos tiesiog ramiai išstumia.

Visiems atvykstantiems primename, kad nuo seno buvo priimta į svečius atėjus šeimininkų taisykles gerbti, dėl to prašytume čia būnant atsižvelgti į mums svarbius dalykus:

• be šeimininkų leidimo neiti ten, kur prašoma, dėl aprašytų priežasčių;

• nesivedžioti šunų, nes paprastai jie laksto po bet kurias šventyklos

vietas ir taip jaukia esamos energijos srautus, formuoja netvarkingus

papildomus sūkurius;

• nevartoti alkoholio, nes jo energija kertasi su šventyklos energija, todėl

žmogus net išvykti nespėjęs gali sulaukti itin sunkių pagirių;

• nesiklausyti garsiai muzikos, trikdančios gamtos ir vietovės dvasių

mėgstamą tylą, ir patiems netriukšmauti;

• šventyklos teritorijoje nesibarti ir apskritai nesiaiškinti santykių. Tam

tikslui galima išeiti už jos teritorijos arba į miškelį prie upelio;

• maudytis tik tam skirtoje vietoje – Ežerėlyje. Jeigu atvykote su mažais

vaikais, nuveskite juos prie šio vandens telkinio. Ten jie ras sau

tinkamų užsiėmimų ir netrukdys suaugusiesiems dirbti savo darbus.

Bet kuriuo atveju tėvai patys turėtų pasirūpinti savo vaikais ir juos

sudrausminti per daug įsismarkavus;

• likus šventykloje ilgiau nei pusdieniui ir išalkus, užkąsti ir atsigerti

galima tam skirtoje vietoje prie talkininkų trobelės, o ne bet kur.

Tie, kuriems šios vietos taisyklės nepriimtinos, joje nepageidaujami. Taip pat nepageidaujami tie, kurie mano, kad svečias turi nurodyti šeimininkui, kaip jam derėtų gyventi, tvarkytis ir elgtis.

Minėta, kad kiekvienas, pro šventyklos vartus įėjęs, tampa toks, koks yra, nes jo vidinė esmė apsinuogina ir visos kaukės bei įvaizdžiai nukrenta.

Tikrieji, o ne parodomieji ketinimai apsinuogina. Būna įvairių tokio proceso efektų ir šalutinių veiksnių, todėl žmonės nustemba dėl savo elgesio ir veiksmų. Taigi, kiekvienam savos patirtys: su švaria širdimi ir gerais ketinimais atėjusiesiems – atgaiva ir naujas suvokimas galimas, o su nešvariais ketinimais atėjusiesiems – nusivylimas, o gal ir pyktis.

Tokios vietos, kaip ir šioji, mielai priima tuos, kurie prie jų puoselėjimo nuoširdžiai prisideda. Jos žmogui susivokimo dovanų, kurioms jis atviras, pagal ketinimo nuoširdumą suteikia tiek, kiek karma leidžia. Šitaip lyg savaime jo mąstymas ir gyvenimas pradeda keistis. Tikrasis suvokimas nėra euforija ar iliuzija. Jis ateina pamažu, įsilieja į žmogaus sistemas pagal jų švarą, todėl šventykloje visados kiekvienam apie darbą su savimi primenama.

Sodybos priežiūros draugovė

Kadangi šventykloje darbų niekuomet netrūksta, jos švaros ir tvarkos palaikymu, sakralinių statinių statymu, jau pastatytų statinių priežiūra rūpinasi Šventyklos priežiūros draugovė (toliau – Draugovė). Draugovė nuolat organizuoja talkas Sodyboje, kartu su Mineralų terapeutų draugijos Lauko akmenų grupe organizuoja darbus prie kitų sakralinių statinių.

Norintys daugiau sužinoti apie talkas, kitus darbus, susijusius su Sodybos priežiūra, lauko akmenimis, ar prie jų prisijungti visuomet gali kreiptis el. p. adresu ar tel. nr. +370 652 14568 (Ramūnė).

Norintys apsilankyti Sodyboje gali kreiptis į Vytautą: +370 687 16362.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

ĮĖJIMAS

Svarbu visoje sodyboje vaikščioti takais!

JANG DALIS – šeimininkų gyvenimo ir darbo vieta, todėl dėl lankymosi šioje pusėje pageidautina atsiklausti jų pačių. Statiniai skirti kolektyviniams pobūdžio dalykams. Prašome neiti į statinius, pažymėtus⁎⁎⁎.

IN DALIS – statiniai skirti asmeninio pobūdžio dalykams, išskyrus SPIRALĘ. Asmeninėms maldoms – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KOPLYTĖLĖ, ĮSČIOS, TAU KRYŽIUS, ANGELAS.

IN DALIS

1. IZIDĖ.

2. VARNO ŽVAIGŽDYNAS. Pagrindinis akmuo ir žvaigždyno pagrindiniai akmenys:

2.1. MEILĖS IR TAIKOS ŽVAIGŽDĖ.
2.2. VALIOS MEILEI IR TAIKAI ŽVAIGŽDĖ.
2.3. TIKRUMO, ATEINANČIO PER SĄMONINGĄ TARNYSTĘ, ŽVAIGŽDĖ.
2.4. TIKĖJIMO SĄMONINGUMO IR PAŽINTOS TIESOS ŽVAIGŽDĖ.
2.5. ESMĖS ŽINOJIMO, ŠVIESOS IR TAMSOS ATSKYRIMO ŽVAIGŽDĖ.

3. ARTEMIDĖS SOSTAS.

4. ŠALTINĖLIS.

5. ASTRĖJOS ŽVAIGŽDŽIŲ ALĖJA:

5.1. PASIAUKOJIMAS.
5.2. KANČIOS IŠGRYNINIMAS.
5.3. TIKRUMAS.
5.4. ŽODIS (SĄMONĖJIMAS PER ŽODĮ).
5.5. RAMYBĖ.
5.6. TIKĖJIMAS.
5.7. SĄŽINĖ.
5.8. MEILĖ.
5.9. TARNYSTĖ.
5.10. SVEIKATA.
5.11. LAIMĖ.
5.12. NUŠVITIMAS (ASTRĖJOS SOSTAS).

6. BEGALYBĖ – AMŽINYBĖS SIMBOLIS.

7. ĮSČIOS.

8. SPIRALĖ⁎⁎⁎

9. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KOPLYTĖLĖ.

10. KENTAURO TAKAS.

11. SIRIJIETIS.

12. SAVANORIS.

13. TVENKINYS „SMARAGDINĖ AKUTĖ“.

14. ŽĖRUČIO KUBILAS.

15. PRATAKA.

16. PAGALBINĖS PATALPOS.

17. GORO AKIS.

18. UGNIAVIETĖ („JUODOJI SKYLĖ“).

19. RAHU – KETU.

20. PIRMOSIOS ČAKROS SOSTAS.

21. ANTROSIOS ČAKROS SOSTAS.

22. TREČIOSIOS ČAKROS SOSTAS.

JANG DALIS

23. PALAIMINTASIS⁎⁎⁎

24. PALAIMINTOJO (VALIOS JĖGOS) TRIKAMPIS⁎⁎⁎

25. AUKOJIMO VIETOVĖS DVASIOMS AKMUO⁎⁎⁎

26. PERKŪNAS⁎⁎⁎

27. BOBUTĖ⁎⁎⁎

28. KASIOPĖJA⁎⁎⁎

28.1. VISŲ REIŠKINIŲ ESMĖS ĮŽVALGOS ŽVAIGŽDĖ.
28.2. DVASIOS IR MATERIJOS PUSIAUSVYROS ŽVAIGŽDĖ
28.3. MEILĖS IR ATSIDAVIMO TARNYSTĖS IDĖJAI ŽVAIGŽDĖ.
28.4. GĖRIO IR SĄŽINĖS UGDYTOJŲ BEI AUKLĖTOJŲ ŽVAIGŽDĖ.
28.5. TIESOS IR TEISINGUMO ŽVAIGŽDĖ.
28.6. KOSMINĖS HARMONIJOS IR MEILĖS PRINCIPO, VEIKIANČIO PER KŪRYBINĮ ĮKVĖPIMĄ, ŽVAIGŽDĖ.

29. MEDITACINIS RATAS IR PIRAMIDĖ⁎⁎⁎

30. DELFINAS⁎⁎⁎

31. SUSIVOKIMO GROTA (LOPŠYS)⁎⁎⁎

32. PENTAGRAMA⁎⁎⁎

33. PENKIAKAMPĖ ŽVAIGŽDĖ⁎⁎⁎

34. DIDYSIS RATAS (DOBILAS)⁎⁎⁎

35. RIEŠUTAS⁎⁎⁎

36. ANGELAS.

37. PAVĖSINĖ.

38. GYVENAMOSIOS PATALPOS.

BEDROJI DALIS

39. ASTROLOGŲ GIRAITĖ.

40. TAU KRYŽIUS.

41. EŽERĖLIS. POILSIO VIETA.

42. IDEALISTŲ MIŠKELIS.

Parengta pagal knygą “Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba“.