PradžiaAstrologijaAntropoteosofinė astrologija. I tomas

Antropoteosofinė astrologija. I tomas

Astrėja

Tai pirmasis iš planuojamų išleisti penkių knygos „Antropoteosofinė astrologija“ tomas.

Ši knyga skirta astrologijai reabilituoti, nes ji jau daugybę amžių priklauso mokslo užribiui dėl siauros sąmonės individų, kurie neturi nei išsilavinimo, nei etikos, nei vertybinių nuostatų, tačiau vadina save astrologais, piktnaudžiavimo ja.

Tokiame kontekste net astrologijos gylį ir platumą suvokiantys žmonės nebedrįsta garsiai įvardyti savęs astrologais. Tai ydinga situacija, su kuria šios knygos autorė nenori ir negali susitaikyti, dėl to skiria astrologijai keletą tomų.

Antropoteosofinė astrologija – tai astrologijos kryptis, kurioje dera antropoteosofinis požiūris ir jo gylis, astropsichologija, karminė astrologija ir dvasinės įžvalgos. Joje neapsiribojama astrologinės prognostikos elementais, bet jie panaudojami sielos pamokoms ir jos Keliui į Dvasią nusakyti.

Toji kryptis susiformavo autorei užsiimant astrologine praktika daugiau nei 30 metų, realiai tyrinėjant įvairių astrologinių mokyklų sistemas, metodikas, ir, žinoma, sistemingai atliekant dvasines praktikas. Pasirinktas Kelias, kuriame visada buvo astrologija, padėjo jai pačiai pasikeisti iš esmės, rasti savo Paskirtį ir ją vykdyti – tai skaitytojas gali atpažinti iš jam atiduotų knygų. Tačiau, žinoma, be žemiškųjų ir nežemiškųjų Mokytojų tas Kelias, taip pat antropoteosofinė astrologija, būtų neįmanomi.

Ši knyga skirta ne tik astrologams ir tiems, kurie domisi astrologija, bet ir visiems, kam tinka antropoteosofija.

Ji vertinga įvairių krypčių plačiau mąstantiems dvasininkams, šventikams, mokytojams ir rimtiems okultistams, nes padės giliau suprasti senovės šventųjų Misterijų ištakas ir jų procesus. Dėl to ji galėtų būti naudinga filosofams ir tiems žmonėms, kuriems rūpi vertybiniai klausimai.

Knyga gali būti reikalinga ir plačiau žvelgiantiems, gylio ieškantiems psichologams, gydytojams, ypač psichoterapeutams, taip pat švietimo ir kultūros darbuotojams.

Taigi, ji skirta tiems, kurie supranta, kad kūnas, jo pojūčiai ir protas – tai tiktai instrumentai, duoti sielai, kaip Dieviškajam atomui, ateinančiam į Žemę, tam, kad įvykdytų savo Paskirtį. Astrologija padeda tą Paskirtį suprasti, jai pasiruošti ir ją atlikti.

KNYGOS TURINYS

KNYGOS IŠTRAUKA

Kur įsigyti?