PradžiaTekstaiKlausimas: paaiškinkite Covid-19 ir kitų žmoniją vis užpuolančių ir naikinančių virusų prigimtį. Kaip jis atsirado? Kokie jo paleidimo tikslai?

Klausimas: paaiškinkite Covid-19 ir kitų žmoniją vis užpuolančių ir naikinančių virusų prigimtį. Kaip jis atsirado? Kokie jo paleidimo tikslai?

Audronė Ilgevičienė (Astrėja)

Antropoteosofė

Paskelbta:


Atsakymas: S. Ž., Ark. Michaelis

Visų virusų prigimtis – Viduriniojo eterio laboratorijos. Mutacijos – pačių žmonių nulemtos. Jos dvejopos. Vienos atsiranda žemiškosiose laboratorijose, kai žmonės patys patobulina jau esantį virusą, taip nutiko ir Covid-19 atveju. Kitos mutacijos atsiranda iš nešvaros, vadinasi, ekologijos problemų, kurias patys žmonės sukelia teršdami Žemę ir vandenis daugiau, nei juos teršia gyvūnai.

Vertėtų žinoti, kad joks virusas neatsirastų žmonių laboratorijose, jeigu prieš tai nebūtų sukurtas Viduriniojo eterio laboratorijose. Tai tiesiog materializacijos procesas, prie kurio žmonės prisideda, ir laiko tai, ką atranda, savais atradimais.

Laikas suprasti sąmoningumo siekiantiesiems, kad niekas Žemėje neatsiranda ir negali atsirasti, kas kituose, vadinasi, subtilesniuosiuose planuose nėra sukurta. Taip veikia materializacija.

Kodėl tie virusai kuriami, paklausi. Nenustebk, tačiau tai – Viduriniojo eterio technologų kūryba. Jie tiesiog nepratę be darbo sėdėti. Kita vertus, bet kokia žemiškoji gyvybė, net virusas, pradžioje eterinį lygmenį pereina ir eterinį kūną įgyja, nes be jo Žemėje negali egzistuoti.

Tie, kurie virusus kuria, lygiai taip pat kuria ir antivirusus, nes jeigu yra užkratas, turi būti ir to užkrato neutralizavimas. Šitaip dvipoliariškumas veikia. Antivirusas žemiškosiose laboratorijose paverčiamas vaistais arba skiepais.

Bet kuri kūryba gali būti kieno nors naudojama, bet gali būti ir nenaudojama. Nenaudojama Viduriniojo eterio technologų kūryba saugoma saugyklose, kuriomis gali būti net atskiros planetos. Tai reiškia, kad yra planetų, kuriose gyvena virusai, kaip ir tai, kas Jums žinoma ir dar nežinoma.

Jokios pasaulinės nelaimės, epidemijos, katastrofos nevyksta atsitiktinai. Tam, kad jos vyktų, pati žmonija sąlygas sukuria.

Žmonija atsiribojo nuo tikrųjų dvasios vertybių. Fizinio kūno kultas, garbinant viską, kas jam patinka, malonu ir patogu, lemtingą ribą nubrėžė. Negana to – žmogus bijo prarasti kūną, todėl bijo ir mirties, nes netiki savo nemirtinga siela ir Tuo, su kuriuo per amžių amžius ta siela susijusi. Tai reiškia, kad jis netiki savo dvasine prigimtimi ir Tuo, kas vadinama tiesiog Dievu. Kai nėra Tikėjimo, gyvenimas tampa vartotojiškas, o baimės netekti tai, kas sukaupta ir įgyta, valdo žmogų. Toks lengvai bet kurių manipuliatorių yra valdomas. Daiktiškumui pasidavusi žmonija pasirašė savaiminę sutartį su Tamsos hierarchais, kurie visados savo patikėtinių Žemėje nestokoja. Svarbiausius savo patikėtinius tie hierarchai turtais ir neribota valdžia aprūpina.

Pasaulinės epidemijos, dirbtiniai ir tikri kataklizmai, kaip ir karai, naikina žmoniją ir mažina žmonių skaičių. Tai rūpi valdovams, nes Žemės ištekliai katastrofiškai senka. Dėl to visa tai tie patys valdovai ir inicijuoja, kita vertus, jiems savosios užmačios nepavyktų, jeigu žmonės nebūtų godūs turėti kuo daugiau, nebūtų užsikrėtę malonumo troškimo virusais. Valdžios troškimas, aistra malonumams, godumas, pavydas daugiau turintiesiems ar suprantantiesiems – visa tai priklauso žmogiškųjų ydų virusams. Tai mentaliniai virusai. Žmonija jau per daugybę žmonių kartų buvo dėl jų perspėta, tačiau vis nenorėjo klausyti.

Todėl vertybinių prioritetų klausimas – svarbiausias. Tai reiškia, kad tiktai tikrosios vertybės yra mentalinis antivirusas.

Tačiau Jūs stebite, kaip tie patys, kurie žmonių skaičių siekia sumažinti, kad jiems ir jų palikuonims Žemės išteklių daugiau liktų, slapta virusų mutacijas užsako, kartu viešai skelbiasi, kad finansuoja antivirusų kūrimą.

Pasaulinis virusas – tai užsakymas. Tačiau tam, kad savo juodus darbus paslėptų, tie patys asmenys ir mecenatystėmis užsiima. Taip jie elgiasi ne vien dėl akių, o aiškiai žinodami karmos dėsnio veikimą savo palikuonims, kuriuos visomis išgalėmis saugo.

Antiviruso funkcija – neutralizuoti viruso patekimo į organizmą galimybes ir su juo kovoti jam priartėjus. Tokią funkciją atlieka ir skiepai. Kaip veikia į organizmą patekęs virusas, taip veikia ir antivirusas. Dvasios ieškotojams žinoma, kad šalia dvasinės energijos turėtojo arba šventoje vietoje pabuvus visas vidinis turinys šiukšlėmis į paviršių sukyla, kad būtų pamatytas ir apvalytas. Homeopatiniai vaistai taip pat pradžioje esamą problemą gali suaktyvinti ir tik vėliau pamažu pradeda ją tvarkyti. Skiepų šalutinis poveikis panašiu principu reiškiasi, organizmo imunitetą patikrina.

Visgi yra dar ir kita pasaulinio vakcinavimo priežastis. Niekas iki galo nežino tikrojo žmonių skaičiaus Žemėje. Gyventojų surašymai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse įprasti, bet sunku tiksliai surašyti Afrikos ir Lotynų Amerikos gentis, Azijos ir salynų gyventojus. Žemės ištekliai turi būti apskaičiuoti tą skaičių žinant, todėl pasaulinis vakcinavimas – dar ir sistema, padedanti žmones „suskaičiuoti“. Žemės žmonių skaičius bus gautas prie vakcinuotųjų skaičiaus pridėjus 30–40 proc. nesivakcinavusiųjų. Tai svarbu skaičiuojant Žemės resursus. Dėl to ne vakcinos reikėtų bijoti, o kito pasaulinės vyriausybės žingsnio, dėl kurio dar sprendžiama.

Homoseksualų politika taip pat prisideda prie žmonių skaičiaus mažinimo, nes jie linkę įvaikinti jau pagimdytus vaikus, o ne patys juos pradėti.

Todėl pasakysime štai ką: tie, kurie bijo būti per skiepijimą suskaičiuoti, pirmiausia turėtų atsisakyti visų savo internetinių svetainių ir kanalų, per kuriuos žmonės ne tik suskaičiuojami, bet ir visa informacija apie kiekvieną, sistemoje esantį, geriausiai nuskaitoma. Per juos žmonės efektyviausiai paveikiami, siunčiant jiems informaciją, kuriai jie imliausi, nekalbant apie palaikomuosius signalus smegenims, priklausomybę nuo interneto sukuriančius. Tų signalų paveikti žmonės tampa piktesni, irzlesni, nepakantesni kitai nuomonei. Ilgainiui jie pradeda atsiriboti nuo kitų, panyra į savo virtualųjį pasaulį, o jų psichika ir nervų sistema tampa vis pažeidžiamesnės. Pačios produktyviausios manipuliacijos per naująsias technologijas įdiegiamos, kaip ne kartą aiškinta, tačiau jūs ir to nebegirdite.

Skiepai veikia taip, kaip veikia bet kurie cheminiai vaistai. Todėl tie, kurie vengia cheminių vaistų arba yra prieš juos nusistatę, dabar neigia ir skiepus. Deja, skiepai paversti stipria manipuliavimo priemone, supriešinančia žmones. Pasiaiškinsime jų poveikį žmogaus organizmui.

Pirmiausia skiepai, kaip ir bet kurie cheminiai vaistai, veikia žmogaus fizinį kūną ir jo sistemas, dėl to galimas individualus šalutinis poveikis kaip ir bet kuriems vaistams. Tačiau, kaip sakyta, jie yra antivirusas, vadinasi, eteriniai pasauliai dalyvavo juos kuriant, todėl veikia ir eterinį kūną bei jo subtiliąsias sistemas. Kaip žinia, stiprus eterinis kūnas – žmogaus fizinio ir psichinio atsparumo sąlyga. Todėl antivirusas, jame atsiradęs, pradeda kovoti su virusu vos jam prisiartinus.

Poveikis astraliniam kūnui galimas tik tada, kai žmogaus emocijos suaktyvinamos per aštrią informaciją, sužadinančią vidines baimes ar vidinę prieštarą.

Kuo žmoguje vidinė prieštara didesnė, tuo aštresnės emocijos ir aštresnė reakcija į skiepus tiek fiziškai, tiek mentaliai. Dalis žmonių seka jiems priimtinais pavyzdžiais ir elgiasi pagal juos. Taigi, pagal save ir informaciją prisitraukia bei ja patiki, nes bet kuriais klausimais rasite tą patį faktą ir paneigiančios, ir patvirtinančios informacijos, nelygu į kurią koncentruositės.

Prieštaringa informacija suaktyvina emocijas, dėl to žmonės pradeda kovoti ir vieni su kitais. Taip vyksta informaciniai karai, į kuriuos labiausiai įsitraukia arba labai emocingi, arba neramų protą turintieji. Jie naudingi tiems, kurie siekia žmones valdyti, vadinasi, suinteresuotoms stovykloms, kurių paprastai yra keletas įvairiuose planuose.

Nepasitikėjimas bet kuria valdžia, taip pat Dievu, turinčiu žmogui padėti nelaimėse, baimės dėl savo ir artimųjų išlikimo, atsiribojimas, formuojantis depresiją arba abejingumą, ir panašūs dalykai būdingi tokiam metui aiškių gyvenimo tikslų neturintiems žmonėms, todėl jie kaltų ieško aplinkoje arba, nesugebėdami atskirti pelų nuo grūdų, į patį informacijos šiukšlyną pasineria. Taip veikia Chaoso jėgos. Jų parankinių darbas – sujaukti bet kokią informaciją, o per ją – ir žmonių protą. Taip sukiršinami net artimiausi žmonės, nes Chaoso jėgos valdo skaldydamos. Deja, būtent emocingi, kaip ir savo neramiam protui paklūstantys žmonės toms jėgoms imliausi, kaip minėta. Yra ir tų, kurie tokiose kovose randa savirealizaciją, kurios anksčiau neturėjo arba ji buvo nepakankama.

Didžiausias ir pikčiausias virusas – mentalinis virusas, slypintis žmonių galvose. Todėl, pagal seną okultinę taisyklę „panašus traukia panašų“, jis negali būti kieno nors įdedamas ir perimtas, jeigu pats žmogus jo užuomazgos savyje neturėjo. Ta užuomazga – ydinga žmogaus charakterio savybė, kurią jis turi atpažinti savyje, nes būtent ji tampa visų manipuliavimų juo priežastimi. Tai sena programa, atsinešta iš ankstesnių įsikūnijimų, kuri susiaktyvina atitikmenį suradusi.

Vieni dėl tokios programos linkę nuolatos priešintis akivaizdžiai tiesai, nemato visumos, o kokią nors detalę išpučia. Kiti visur ieško priekabių, nes jų protas viską linkęs matyti tamsiau ir blogiau, nei yra iš tikrųjų. Dar kiti paskęsta smulkmenose, dėl to nežino net savo gyvenimo prioritetų. Yra tų, kurie prisitaiko prie garsiau už visus rėkiančiųjų, jais seka ir t. t.

Ar galima apsieiti be skiepų?

Žinoma, galima, jeigu žmogus nesiaugins virusų savo galvoje, jeigu jo emocijos ir protas bus ramūs, o žvilgsnis aiškus. Tačiau kaip bet kuriuose žemiškuose keliuose būtinos eismo taisyklės automobiliams ir pėstiesiems, taip ir rimtų epidemijų metu skiepai padeda plintantį užkratą suvaldyti, nesvarbu, kokios buvo jo paleidimo priežastys. Tada jie padeda žmonėms vėl laisviau judėti po pasaulį ir grįžti į normalų gyvenimo ritmą iki kito karto.

Kiek skiepai veiksmingi?

Tiek pat, kiek ir bet kurie cheminiai vaistai, turintys savo veikimo kryptį ir galiojimo laiką.

Užrašė Astrėja
2021 06 08, Vilnius