PradžiaMūsų veiklaAntropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centrasLietuvos Dvasios paveldo pažinimo grupė

Lietuvos Dvasios paveldo pažinimo grupė

Pagal antropoteosofinę pasaulėžiūrą dvasios ieškojimuose Tėvynė – Motina ypatingai svarbi. Lietuvos ir kaimyninių šalių teritorijose gyvenę Aisčiai ir visi vėlesnių amžių šviesuoliai čia paliko milžinišką dvasinį įdirbį, kuris tampa atgaiva, įkvėpimu ir palaikymu prie jo prisilietusiems. Prisilietimas prie tautos Dvasios Šaknų vyksta jas pažįstant, o įkvėpimas ir palaikymas stiprėja jas puoselėjant.

Lietuvos Dvasios paveldo pažinimo grupėje to siekiame lankydami šventas vietas, šaltinius, akmenis su jais susipažindami, mokydamiesi pagarbiai elgtis, jeigu reikia apvalydami nuo žmonių paliktų šiukšlių, gilindamiesi į įvairius rašytinius šaltinius šia tema, giedodami sutartines.

Norintys gauti informaciją ir kvietimus į viešas išvykas bei renginius kreipkitės el. paštu:

Grupės koordinatorius Deivydas Jonelis

Kviečiame prisijungti prie grupės veiklų miestuose:

Vilniuje

Koordinatorė Vilma Bratkauskaitė

Panevėžyje

Koordinatorė Gražina Liberienė

Kaune

Koordinatorė Asta Stanaitytė

Utenoje

Koordinatorė Daiva Sabaliauskienė