Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Veikla

Pradžia. Antropoteosofų klubas. Bendrija

2007-uosius metus galima laikyti antropoteosofijos sklaidos pradžia. Tuo metu buvo rašomos ir pradėtos leisti knygos „Kosminiai Pašventimai“, „Apie mirtį ir pomirtinius kelius“, „Septyni Spinduliai ir jų Valdovai“. 2010 m. išleistas ir visuomenei pristatytas pirmasis knygos „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“ tomas. Šios knygos sukėlė žmonių susidomėjimą antropoteosofija. Atsirado poreikis susitikti ir pasidalyti savo patirtimis bei pastebėjimais. Būtent dėl tos priežasties buvo įsteigtas Antropoteosofų klubas, kurio tikslas – suburti tuos žmones, kuriems artima antropoteosofinė pasaulėžiūra ir jie siekia bendrauti bei dalytis tuo, kas jiems svarbu. Vėliau išėjo antrasis ir trečiasis knygos „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“ tomai. Bėgant metams prie klubo prisijungė vis daugiau žmonių, buvo ir tokių, kurie pasitraukė, veiklos įgijo įvairių raiškos formų. Tapo aišku, kad antropoteosofijos suvienytas kolektyvas turi įgyti atitinkantį savo veiklas statusą, todėl 2015 m. rugpjūčio 16 d. Antropoteosofų klubas reorganizuotas į bendriją. Antropoteosofų bendrija – tai bendrų interesų turinčių žmonių susivienijimas. Joje veikė įvairios darbo grupės. Pagrindinis bendrijos tikslas – sąmoningumo siekimas ir jo sklaida.

Reorganizacija

2020 m. birželio 27 d. įvyko Antropoteosofų bendrijos aktyvo susirinkimas. Jame kalbėta, kad bendrija savo darbą jau atliko, todėl dabar turėtų būti pertvarkyta į labiau dabartinio laikotarpio specifiką atitinkantį darinį. Taigi, iki šiol VšĮ „Idealistų būstinė“, ne pelno siekianti organizacija, įsteigta P. Ilgevičiaus 2014 m. kovo 15 d., atstovavo Antropoteosofų bendrijos iniciatyvoms ir veikloms, kurioms buvo reikalingas juridinis asmuo. Jos tikslai buvo ir toliau išliks išskirtinai šviečiamieji. Nuo dabar ji vienys visus su antropoteosofija susijusius kolektyvus: Antropoteosofinės astrologijos asociaciją, Mineralų terapeutų draugiją, A. ir P. Ilgevičių sakralinių statinių sodybos priežiūros draugovę, Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centrą, Leidybos grupę, ir jų veiklas.

Antropoteosofinės astrologijos asociacija

Ši asociacija vienija antropoteosofinės astrologijos studijas baigusius žmones. Pagrindinė asociacijos funkcija – savo veikla prisidėti prie astrologijos, kaip rimto sakralaus mokslo ir garbingos profesijos, gero vardo grąžinimo, taip pat atskleisti jos galimybes tiems, kurie pasiruošę keistis, ir prisiimti atsakomybę už savo darbo kokybę. www.antropoteosofineastrologija.lt

Mineralų terapeutų draugija

Mineralų terapeutų draugija vienija mineralų terapeutus ir astromineralogus, baigusius A. Ilgevičienės antropoteosofinės mineralų terapijos ir astrominerologijos kursus. Draugijos tikslas – skatinti sąmoningo ir kokybiško darbo su mineralais ir akmenimis kultūrą, koordinuoti jai priklausančių narių veiklą ir atstovauti jų interesams, taip pat šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais. Pagrindinė draugijos funkcija – nustatyti ir puoselėti kokybiškos ir profesionalios mineralų terapijos praktikos standartus bei vertybes. www.mineraluterapeutai.lt

A. ir P. Ilgevičių sakralinių statinių sodybos priežiūros draugovė

P. ir A. Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba Ažušiliuose (Molėtų r.) įkūnija antropoteosofinę pasaulėžiūrą, senųjų mūsų protėvių aisčių palikimą. Šios sodybos priežiūros draugovė rūpinsis švaros ir tvarkos palaikymu joje. Plačiau apie sodybą .

Norintieji gauti informaciją apie organizuojamas talkas gali kreiptis el. p. idealistai.tarnyste@gmail.com. Dėl sodybos lankymo ir kitų klausimų kreiptis į Vytautą Verbicką, tel. 8 687 16362.

Dar viena šios draugovės veiklos krypčių – grupė „Pažink ir keliauk kartu“. Ši grupė rengia pažintinio pobūdžio keliones tiems, kurie organizuoja įvairias su antropoteosofija susijusias veiklas ir aktyviai jose dalyvauja. Tokios kelionės suteikia galimybę pabūti kartu, pabendrauti, plėsti akiratį. Į keliones gali vykti ir šeimos nariai. Informacija apie šias keliones nebus viešai skelbiama, nes jos skirtos bendrus darbus dirbantiems žmonėms.

Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centras

Sąmoningumo sklaida, ypač dabar, kada žmonėms sudėtinga susigaudyti informacijos srautuose, labai reikalinga. Antropoteosofijos svarba atsiskleis ateityje. Joje išgryninti dvasios pasaulio mokymai, padedantys atskirti manipuliacijas, piktnaudžiavimą susivokimo siekiančiomis sielomis. Todėl ji svarbi tiems, kuriems rimtas savęs pažinimo kelias yra siektinumas.

Astrėja (A. Ilgevičienė)

Naujai kuriamas centras išaugo iš prieš tai buvusių Antropoteosofijos įvado paskaitų, pastebėjus gilesnių studijų skaitytomis temomis poreikį. Centre numatytos trejų metų antropoteosofijos studijos. Paskaitas skaitys ir seminarus rengs realiai su savimi ir kitais dirbantys žmonės. Pirmasis kursas planuojamas šių metų rudenį. Esant poreikiui, bus rengiami trumpi paskaitų ciklai, seminarai, taip pat galimos darbo su savimi, antropoteosofijos ir kitų svarbių šaltinių skaitymo, analizavimo ir pan. grupės įvairiuose Lietuvos miestuose. Centras kartu su Leidybos grupe organizuos antropoteosofijos konferencijas (kas treji metai), knygų pristatymą, veiklą knygų mugėse ir pan.

Norintieji gauti informaciją apie Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centro veiklą gali rašyti el. p. info@antropoteosofija.lt.

Leidybos grupė ir audiovizualinis skyrius

Leidybos grupės darbo kryptys – A. Ilgevičienės užrašytų knygų leidimas lietuvių kalba, jų viešinimas ir platinimas per knygynus ir el. parduotuvę . Grupė užsiims ir galimų leidybos partnerių, kurie norėtų ir turėtų realių galimybių prisidėti prie šių knygų vertimo į kitas Europos kalbas ir jų leidimo bei platinimo užsienyje, paieška.

Šios grupės Audiovizualinis skyrius rūpinsis A. Ilgevičienės užrašytų knygų įgarsinimu ir audioknygų išleidimu, taip pat interneto puslapiais, susijusiais su antropoteosofinėmis veiklomis, ir pan.

Norintieji profesionaliai prisidėti prie grupės veiklos (kalbos redaktoriai, vertėjai, maketuotojai, dizaineriai, programuotojai, dirbantys su interneto svetainėmis ir pan.), gali rašyti el. p. idealistubustine@antropoteosofija.lt.

Taigi, po reorganizacijos Antropoteosofų bendrijos nebelieka, tolesnė veikla apims penkias veiklos sferas, kiekviena iš jų turės po tris atsakingus vadovus. Jie laukia žmonių, kurie realiai įvertindami savo sugebėjimus ir galimybes patys pasisiūlys į aktyvą.

Aktyvas – tai atsakingų žmonių, kuriems svarbi antropoteosofija, komanda. Vienas žmogus gali būti ir keliose srityse, jeigu, tinkamai įvertinęs savo galimybes, suspės jose dalyvauti ir atlikti prisiimtus darbus. Kaip jau supratote, aktyvas nėra renkamas, jis sudaromas iš pasisiūliusių žmonių. Jeigu žmogus pats pasisiūlys, tai reiškia, kad jo nereikės raginti dirbti, nes jis pats žinos, ką turi daryti, ir darys su kitais. Netikęs tas pagalbininkas, kuris pasisiūlo, bet laukia, kad kiti jam pasakytų, ką ir kaip daryti.

Kviečiame atsiliepti tuos, kurie save matytų pasirinktų veiklos sričių aktyvuose:

  • A. ir P. Ilgevičių sakralinių statinių sodybos priežiūros draugovė. Norintieji užsirašyti į draugovės aktyvą gali rašyti el. p. vytautas.verbickas@gmail.com. Norintieji užsirašyti į grupės „Pažink ir keliauk kartu“ aktyvą gali rašyti el. p. saknys@antropoteosofija.lt.
  • Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centras. Norintieji užsirašyti į naujai kuriamo Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centro aktyvą gali rašyti el. p. info@antropoteosofija.lt.
  • Antropoteosofinės astrologijos asociacijos ir Mineralų terapeutų draugijos aktyvai formuojami iš joms priklausiančių narių.
  • Tuos, kurie nori tapti pasirinktos srities aktyvo nariais, prašome iš karto nurodyti, kuo galėtumėte prisidėti prie grupės veiklos, kokie jūsų gebėjimai. Tie, kurie nori gauti informaciją apie organizuojamas veiklas, gali rašyti el. p. info@antropoteosofija.lt.

Šių metų rugsėjo mėnesį planuojamas susirinkimas, kuriame bus detaliau pristatomas reorganizacijos projektas ir aptariamos tolesnės veiklos. Dėl tikslios susirinkimo datos informuosime vėliau interneto svetainėje, socialiniame tinkle ir el. paštu.

Grupės

VšĮ „Idealistų būstinė“

Antropoteosofijos studijų ir tyrinėjimų centras

Antropoteosofinės astrologijos asociacija

Mineralų terapeutų draugija

A. ir P. Ilgevičių sakralinių statinių iš lauko akmenų sodyba

Leidybos grupė

Susisiekite su mumis