PradžiaKonferencijosPirmoji antropoteosofijos konferencija

Pirmoji antropoteosofijos konferencija

Antropoteosofijos konferencija „Individo sąmoningumo reikšmė dabartiniame laikotarpyje. Kam reikalingas sąmoningumas?“

2015 m. vasario 1 d. Vilniuje, viešbutyje „Šarūnas“, įvyko pirmoji antropoteosofijos konferencija „Individo sąmoningumo reikšmė dabartiniame laikotarpyje. Kam reikalingas sąmoningumas?“

Konferencijos programa

 1. Kas laikytina sąmoningumu? Apie sąmoningumo būtinybę dabartiniame laikotarpyje“. Audronė Ilgevičienė, antropoteosofė.
 2. „Ką reiškia būti sąmoningam alchemiko kelyje?“. doc. dr. Algirdas Brukštus, Vilniaus universitetas.
 3. „Tradiciniai jogos resursai – savistaba, savižina, saviugda – kaip sąmoningos sveikos jausenos, mąstysenos, elgsenos formavimo priemonės, jų taikymas depresijos, neurozių, kitų psichikos sutrikimų, savižudybių profilaktikai. Sąmoningas tarpusavio santykių modeliavimas taikant Indijos klasikinę bhakti-rasos estetikos teoriją“. Saulius Dagys, tradicinių Indijos filosofinių mokyklų – Gaudija, vedanta, daršanai – atstovas, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys.
 4. Vydūnas apie ašainės (individualiosios) sąmonės šviesėjimo prasmę ir svarbą“. dr. Vaclovas Bagdonavičius, Vydūno draugijos garbės pirmininkas.
 5. Apie sakralinių statinių poveikio krypties ir jų statytojų sąmoningumo sąsają“. Petras Ilgevičius, antropoteosofas.
 6. Apie sistemas ir jų suvokimą iš stebėtojo padėties“. Gintaras Ronkaitis-Narajanas, istorikas, Yogi.lt įkūrėjas, redaktorius.
 7. „Savęs pažinimo link“. Rasa Ivanauskienė, istorikė.
 8. Kaip ugdyti savo sąmoningumą (praktinė patirtis, pratimai)“. Meilė Lėja Ajjanasan, alchemikė.
 9. „Sąmoningumas ir laisva valia“. Gintaras Aleknavičius, keliautojas.
 10. „Reiki kaip sąmonėjimo kelias“. Edmundas Petruoka, jogos instruktorius ir klasikinės Usui reiki mokytojas.
 11. Medicina ir sąmoningumas“. Rasa Terbetienė, gydytoja.
 12. „Sąmoningumo reikšmė ugdymo procese“. dr. Kristina Gailienė, Lietuvos edukologijos universitetas.

Konferencijos sumanytoja ir įkvėpėja – antropoteosofė Audronė Ilgevičienė.

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 200 žmonių.

Konferencijos įrašai

Atsiliepimai apie konferenciją:

Atropoteosofų konferencijoje svarstyta – kam reikalingas sąmoningumas? Nuoroda į straipsnį esantį ALKAS.LT

Noriu pasidalinti savo įspūdžiais iš konferencijos, kol jie dar virpa manyje…

Pirmiausia nustebino klausytojų gausa ir branda.

Taip pat tai, kad didžiąją dalį sudarė ne senimas, bet brandūs vidutinio ir jauno amžiaus žmonės – mūsų dabartis ir ateitis.

Tai labai džiugino. Tai įrodė jos reikalingumą.

Bet dar labiau džiugino kiekvienas pranešimas, kaip ir patys prelegentai.

Visi jie sakė tik tą, ką patys giliai supranta, jaučia ir kuo, tikiu, patys gyvena.

Tokioje konferencijoje dar nebuvo tekę dalyvauti ir pirmą kartą išbuvau beveik iki pat pabaigos… (O man tai jau labai daug – paprastai išeinu per pirmąją pertrauką…).

Ypač galingi buvo pačios Audronės Ilgevičienės ir Petro Ilgevičiaus pranešimai, kaip ir dr. Algirdo Brukštaus bei gydytojos Rasos Terbetienės kalbos.

Iki šiol džiūgauju sužinojusi, kad Vilniaus universiteto Chemijos fakultete jau skaitomas ALCHEMIJOS kursas, kurį taip meistriškai mums reziumavo šio kurso dėstytojas dr. A. Brukštus. Jis sugebėjo vos per pusvalandį ne tik nubrėžti alchemijos istorinio kelio kontūrus bei užsiminti apie jos simbolius ir jų reikšmę, bet ir atskleisti pačią jos ESMĘ, tokią aktualią dabar mums visiems.

O praktinį alchemijos proceso vyksmo rezultatą pamatėme ir pajutome, kai prieš mus išėjo kalbėti Meilė Lėja Ajjanasan – ji tiesiog švytėjo nežemiška energija, nuo kurios net pasikeitė visa salės atmosfera…

Beje, kadangi man ne kartą yra pavykę save pagydyti klausant jos patarimų, tai galiu tik patvirtinti, kad viskas, apie ką ji mums kalbėjo, yra tikra tiesa, o vėliau tą tik patvirtino ir gydytojos Rasos Terbetienės pranešimas.

Gydytoja sakė šventą teisybę, pabrėždama, kaip labai medicina, o tiksliau – pats pagijimas yra susijęs su sąmoningumu ir giluminių susirgimo priežasčių atradimu savyje bei jų paleidimu. Būtent taip ir pasigydau… Tai ir yra tikroji alchemija – savęs giluminis keitimas… Ir tiesą ši gydytoja sakė, nurodydama vienintelį tikrų „vaistų“ šaltinį – mūsų ŠIRDĮ… (Ne veltui savo „straipsnioke“ pabrėžiu, kad dabar jau ateina ŠIRDIES era…)

Tarp kitko, apie tą patį rašo ir kalba ir garsusis akademikas J. Brėdikis…

Apie mokymą iš Širdies į Širdį kalbėjo ir edukologė dr. Kristina Gailienė.

Visi kiti pranešimai taip pat buvo įspūdingi ir reikalingi – kiekviename jų kiekvienas galėjo išgirsti kažką vertingo sau.

Visi prelegentai tarsi sudarė gražią, žėrinčią įvairiomis spalvomis ir įdomiomis detalių konfigūracijomis, vieningą, didelę mozaiką – patyriau nepaprastą malonumą ir už tą džiaugsmą sakau AČIŪ visiems: jos įkvėpėjams ir organizatoriams, kalbėjusiems ir klausytojams, be kurių šilto ir suprantančio priėmimo jį būtų bergždžia…

Štai ir atsakymas į mano dabar keliamą klausimą: k a s vykdys tikrąją švietimo reformą, kuriai jau atėjo laikas?

Jau YRA ir bus dar daugiau tų, kas ją vykdys – tą įrodo ką tik praėjusi konferencija, skirta aptarti individo sąmoningumo ugdymo svarbai.

KAIP džiaugiuosi!

Lilija Talmantienė

Paskelbta: