PradžiaPaskaitų ciklas „Įvadas į antropoteosofiją“

Paskaitų ciklas „Įvadas į antropoteosofiją“

Šį rudenį pradedame skaityti viešą paskaitų ciklą ,,Įvadas į antropoteosofiją“. Ciklas bus organizuojamas vieną arba du kartus per metus įvairiuose Lietuvos miestuose ir skirtas tiems, kurie norėtų susipažinti su antropoteosofija arba ketina tapti Antropoteosofų bendrijos nariais, taip pat visiems, kuriems tai aktualu.

Atsakingi – Edmundas Petruoka ir Aušra Liasienė.

Paskaitas su atsakingų asmenų rekomendacijomis ves į antropoteosofiją įsigilinę bendrijos nariai. Paskaitų ciklas  Vilniuje prasidėjo rugsėjo 23 dieną. Kaune, Radviliškyje ir Utenoje jį pradėsime spalio mėnesį, Klaipėdoje – gruodžio mėnesį.

Norintieji dalyvauti paskaitose turėtų kreiptis į savo miestų (arba artimiausių miestų) atsakinguosius asmenis.

Paskelbta: