PradžiaTekstaiApie maldos veikimą

Apie maldos veikimą

Audronė Ilgevičienė (Astrėja)

Antropoteosofė

Paskelbta:


Kiekvienos asmeninės, visuomeninės arba kolektyvinės maldos veikimas priklauso nuo besimeldžiančiojo dvasinio lygmens, nuoširdumo, sąmoningumo ir būtinai – maldos intencijos. Pagal tai ji ir pasiekia tą, kuriam yra skirta.
 • Jeigu meldžiamasi dėl asmeninių dalykų, ji veikia pagal nuoširdumą tiek, kiek karma leidžia. Tai asmeninė malda.
 • Jeigu meldžiamasi už artimuosius, pažįstamus ar kitus žmones, kuriems reikia pagalbos, energija dalijasi pusiau, vadinasi, viena jos dalis lieka besimeldžiančiajam, o kita įsikomponuoja į žmogaus, už kurį meldžiamasi, aurą, veikdama tiek, kiek abiejų karma leidžia. Todėl tokia malda ypač tinka tarpusavio santykiams harmonizuoti. Tai asmeninė malda.
 • Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie Jums visaip kenkia, tirpdoma tarpusavio santykių karma. Tai asmeninė malda.
 • Jeigu meldžiamasi už savo tėvus ar protėvius, malda valo visą giminės egregorą. Tai asmeninė malda ir malda už giminę.
 • Jeigu meldžiamasi už savo Mokytojus, vedlius ar geradarius, tokia malda reiškia dėkingumą, o jos energija taip pat dalijasi: viena jos dalis lieka besimeldžiančiajam, todėl veikia lyg tų žmonių, už kuriuos jis meldžiasi, palaiminimas, o kita jos dalimi žmogus dėkingumu prisideda prie savo vedlio ar geradario reikalų ir darbų. Tai iš dalies asmeninė, bet jau iš dalies visuomeninė arba kolektyvinė malda.
 • Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie nesimeldžia, maldos energija augina jų širdyse geranoriškumą. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
 • Jeigu meldžiamasi už piktadarius, besimeldžiantysis gali patirti savyje jų energijos veikimą, todėl taip galėtų melstis tie, kurie žino savo vidinį negatyvumą ir su juo dirba, o ne jo nežinantieji. Tačiau maldos energija gali apvalyti sielą turintįjį, todėl šiam gali prabilti sąžinė, o sielos neturintįjį – kiek pristabdyti nuo blogų darbų arba pagreitinti tų darbų pasekmių realizaciją. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
 • Jeigu meldžiamasi už tam tikrą šalį ir jos žmones, malda gali suaktyvinti gryninimosi valstybės valdymo struktūrose ir pačiuose žmonėse procesus tiek, kiek karma leidžia, bet tai nereiškia, kad ji nedelsdama pakeis prastą karmą gera. Tai reiškia, kad melstis reikėtų nuolatos, o ne progai pasitaikius, nes valstybės ar tautos karmoje – visa jos gyvavimo laikotarpiu, nuo pat pradžios iki dabarties, žmonių mąstymo, kalbėjimo ir veiklos kokybė. Bet kokia okupacija ar karas – tai brandžios sunkios karmos išėjimo laikas. Puolanti arba okupuojanti pusė šiuo atveju kuriasi sunkią karmą. Vadinasi, pagal karmos dėsnį po kurio laiko tokio pat likimo susilaukia ir ji. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
 • Jeigu meldžiamasi dėl pasaulio žmonijos sąmoningumo, taikos ar kitų panašių dalykų, šitaip, atsižvelgiant į besimeldžiančiojo dvasinę kokybę ir sąmoningumą, prisidedama prie subtiliuosiuose planuose dirbančių Šviesos būtybių atliekamų darbų. Todėl jeigu milijonas Žemės gyventojų iš visų esančių milijardų nuolatos taip melsis nors po pusvalandį ar valandą per dieną, taika vyraus Žemėje, o Šviesos auganti galia skaidys ir tirpdys Blogį. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.

  Nepamirškite, kad karo baimė ir kalbėjimas apie karą traukia karus, o kalbėjimas apie taiką, meldžiantis dėl jos ir dirbant tokiu būdu, kokiu kas sugeba ir išgali, formuoja taikos ir meilės energiją. Todėl kiekvienas pats renkasi, kokios energijos apgaubtas gyvens ir kokią skleis.

2015 02 07