PradžiaTekstaiTrys taisyklės Sąmoningumo siekiančiajam

Trys taisyklės Sąmoningumo siekiančiajam

Audronė Ilgevičienė (Astrėja)

Antropoteosofė

Paskelbta:


Tie, kurie pasirinko Sąmoningumo kelią, turi mokytis savarankiškai dirbti. Tai reiškia, kad toks žmogus:

  1. Niekada ir jokiomis sąlygomis, bet kokių aplinkybių spaudžiamas negali ir neturi panikuoti. Svarbiausia yra tikėjimas savo pasirinkta Idėja ir pasitikėjimas savo sielai svarbiu keliu ir tuo, kad Amžinasis Mokytojas niekada neleis nutikti tam, kas kenktų Kelią pasirinkusiojo sielos evoliucijai. Tačiau karmos aižėjimo laiką kaip dovaną, skatinančią sielos atsivėrimą, būtina priimti. Tai reiškia, kad jis turi nieko dėl jį ištinkančių nemalonių dalykų nekaltinti, o pats spręsti tai, ką gali išspręsti, kartu garbingai priimdamas tai, ko išspręsti nepajėgia.
  2. Buities kasdienybėje reikia neprasmegti lyg liūne ir materijos spaudimą atlaikyti, randant optimaliausius sprendimo būdus taip, kad jokie panašaus pobūdžio trukdžiai jo sielos skrydžio nesustabdytų. Pirmą punktą šiuo atveju svarbu prisiminti ir aktyviai veikti. Bet koks sustojimas tiktai trumpam poilsiui tinka, nes kitaip užstrigimu gali virsti, į involiuciją vedančiu. Buvo sakyta, kad kiekvienas žmogus pats savo vidinį potencialą išgryninti ir įsukti turi, kad į aukštesnes vibracijas pakiltų. Stovintis ir stebuklo laukiantis niekur nekyla, o galiausiai smenga. Dvasios Šviesos pasaulių Mokytojų Mokinys įsisuka taip, kad jo vidinio potencialo apsisukimai vibraciją aukština, o jis pats šviesuliu tampa: toks išoriškai gali atrodyti kaip stovintis, bet iš tiesų galingi vidiniai procesai, aplinką veikiantys, jame vyksta. Todėl iš jo išeinantys energijos išlydžiai įvairiai šalia esančius veikia: stovinčius erzina, o suktis pradėjusius – dar labiau įsuka – reikia tik spėti vidinį ritmą augintis. Paprastai jis jau moka dvasios ir materijos energijas suderinti. To visi sąmoningumo siekiantys mokytis privalo, dvasinio orientyro iš akių neišleisdami, asmeniškumus aukodami visuomeniškumui ir Idėjai, tačiau ir būtinus kasdieninius darbus kokybiškai atlikdami.
  3. Gėrį pirmiau blogio turėtų mokintis sąmoningumo siekiantysis visur ir visada, net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis matyti ir pastebėti, nes tiktai šitaip jo paties vidinės šviesos dalis auga, o tamsioji pusė silpsta nemaitinama. Šviesiosios pusės pirmenybės išlaikymas Tamsos apsuptyje – tai būtinoji Mokinio savybė, kurią jis itin sunkiomis sąlygomis išsigrynino ir šitaip užsigrūdino. Ryžtas būtinąsias abejones nuo stabdančiųjų atskiriant ir pastarąsias įveikiant Tikėjimu Visuotiniu Dvasios Šviesos šaltiniu ir iš jo išeinančiomis Idėjomis bei jų neaprėpiamomis galimybėmis Mokinį veda, palaiko ir naujų jėgų suteikia net tada, kai paprastas žmogus jų iš niekur kitur gauti nebegalėtų. Tokia yra kandidatų į Mokinius siekiamybė.

Tai trys taisyklės, kurias suprasti ir kurių laikytis savo gyvenime turėtų tas, kuris pasirinko Sąmoningumo kelią, į Tikrąją Mokinystę per besąlyginį tarnavimą savo Idėjai ir dar toliau vedantį.

2020-09-02, Ažušiliai